Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita a bezpečnost IT ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita a bezpečnost IT ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Kvalita a bezpečnost IT ve zdravotnictví
Ing. Fares Shima Ředitel odboru informatiky MZd

2 eHealth Ministerstvo zdravotnictví si jako jednu ze svých priorit vytýčilo elektronizaci zdravotnictví a proto nastartovalo a plně podporuje projekt eHealth, který je v současné době připravován mnoha odborníky z různých ministerstev, odborných organizací a občanských sdružení zaměřených na zdravotní péči a problematiku elektronizace zdravotnictví.

3 Projekt eHealth Na základě Rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 1. října 2007 zřídilo Mezirezortní koordinační výbor pro zavedení eHealth v ČR. Tento výbor byl ustanoven v souladu se záměry Rady vlády pro informační společnost, která byla zřízena Usnesením Vlády č.293 ze dne , a grémia náměstků a zabývá se problematikou zavádění informačních a komunikačních technologií a elektronizace veřejné správy, konkrétně oblastí eHealth. Členy tohoto Výboru jsou zástupci jednotlivých ministerstev, kterých se projekt dotýká, Parlamentu ČR, vyšších územněsprávních celků, odborných občanských sdružení, svazu zdravotních pojišťoven a dalších odborných organizací a občanských sdružení.

4 Cíl projektu Cílem projektu eHealth přispět k lepšímu zdraví občanů ČR, zefektivnit poskytování zdravotní péče a tím v konečném důsledku zvyšovat kvalitu této péče a bezpečí pacientů. Implementací ICT vytvoříme podmínky pro kvalitní a efektivní poskytování zdravotní péče.

5 Mezinárodní a evropské standardy pro eHealth
Obecné ISO Bezpečnost ISO 27001, Systémy managementu bezpečnosti informací Kvalita služeb IT ISO , Management služeb ISO TC 215 Health informatics, cca 94 s. CEN TC 251 Health informatics, cca 80 s. WG 1 Information models WG 2 Terminology and knowledge representation WG 3 Security, safety and quality /WG 4 Technology for interoperability

6 Priority projektu – dílčí cíle eHealth
Elektronická zdravotní dokumentace Elektronická preskripce Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk Registry a konsolidace resortních dat Klinické rozhodování, klinické protokoly a Health Technology Assessment (HTA) Portál, vzdělávání a telemedicína

7 Elektronická zdravotní dokumentace
Cílem projektu je vytvoření jednotné platformy, založené na mezinárodních standardech, umožňující výměnu strukturované zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb s významnou úlohou pacienta v celém procesu.

8 Elektronická preskripce
Cílem projektu je umožnit elektronickou komunikaci mezi lékařem, který léky předepisuje, lékárnou, která léky vydává pacientovi, plátci zdravotní péče zastoupené zdravotními pojišťovnami a také příjemci zdravotní péče – samotnými pacienty.

9 Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk Elektronická identifikace pojištěnce povede k přiřazení pojištěnce vůči zdravotní pojišťovně a zdravotnímu plánu. Elektronická identifikace umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci ČR tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb osob v rámci jednotného trhu.

10 Registry a konsolidace resortních dat
Technologicky budou registry koncipovány jako jednotné aplikační a datové prostředí. Tato koncepce bude plně odpovídat bezpečnostním standardům MZČR a v plném souladu s ČSN/IS Vytvořením jednotného komunikačního prostředí na úrovni všech zdravotnických sítí pomocí definování datového standardu kompatibilního s mezinárodními standardy, bude usnadněna výměna a sdílení dat nutná při začleňování do mezinárodních a zejména evropských struktur.

11 Klinické rozhodování, klinické protokoly a Health Technology Assessment (HTA)
Standardizačními aktivitami se podpoří vypracovávání jednotlivých konkrétních postupů, tj. standardů, doporučených postupů, klinických protokolů a dalších. Oblast HTA se soustřeďuje na bezpečné a efektivní používání definovaných a auditovaných medicínských technologií, což je oblast, která je významná pro další rozvoj zdravotnických systémů a jejich finanční udržitelnost.

12 Portál, vzdělávání a telemedicína
Realizace projektu by měla především zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb, kvalitě poskytovaných služeb, poskytovatelích služeb, právech pacienta, financování zdravotnictví, odborné informace pro laika o zdraví a nemoci, lécích a další informace v závislosti na aktuálních potřebách.

13 Metody řízení kvality a bezpečnosti IT
Mezinárodní standardy ve všech projektech eHealth ISO TC 215 Health informatics, cca 94 s. CEN TC 251 Health informatics, cca 80 s. WG 1 Information models WG 2 Terminology and knowledge representation WG 3 Security, safety and quality /WG 4 Technology for interoperability

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
DOTAZY ? Ing. Fares Shima,


Stáhnout ppt "Kvalita a bezpečnost IT ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google