Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravované kroky v oblasti elektronizace zdravotnictví 25.února 2013 IKEM, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravované kroky v oblasti elektronizace zdravotnictví 25.února 2013 IKEM, Praha."— Transkript prezentace:

1 Připravované kroky v oblasti elektronizace zdravotnictví 25.února 2013 IKEM, Praha

2 Elektronické zdravotnictví „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“ Účel: Vytvoření návrhu řešení systému hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb

3 Soutěž o návrh  15. září 2012 byla vyhlášena Soutěž o návrh elektronizace zdravotnictví s cílem získat z prostředí národní i mezinárodní praxe zavádění prvků elektronického zdravotnictví podstatné vstupy pro realizační koncept.  17. října 2012 se uskutečnilo otevírání obálek k soutěži o návrh  Celkem předloženo 11 návrhů (dva návrhy byly vyloučeny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek)  11-ti členná porota zpracovala v průběhu třech týdnů fundovaný názor na jednotlivé návrhy. Tento názor byl založen na analýzách, diskuzích a vstupech specialistů ve čtyřech pracovních skupinách.  Byl ustanoven Řídící výbor, Výkonný výbor a Pracovní skupiny složené z externích a interních odborníků  Hodnocení doprovázely analýzy, diskuze a vstupy dalších dvaceti specialistů rozdělených do čtyř pracovní skupin dle oblasti zaměřené na: –Informační technologií a procesy –Datovou standardizaci –Ekonomiku a statistiku –Legislativu

4 Vítězný návrh 7. listopadu 2012 byl vybrán vítězný návrh společnosti MICROSOFT s.r.o. Hodnocení návrhů bylo prováděno dle hodnotících kritérií: 1.Kvalita návrhu mapování stávajícího stavu systémů vycházejících z principů elektronizace zdravotnictví 2.Kvalita návrhu budoucího stavu elektronizace zdravotnictví v České republice 3.Kvalita návrhu implementace změn v českém zdravotnictví 4.Kvalita návrhu organizace zavádění elektronického zdravotnictví v ČR 5.Kvalita návrhu komunikační strategie a PR aktivity projektu

5 Vítězný návrh Odborná veřejnost byla o průběhu soutěže a výběru vítězného návrhu informována sérií seminářů  11.12.2012 na téma „Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví“  19.12.2012 na téma „Elektronické zdravotnictví a standardy“ Další semináře budou následovat v prvním pololetí 2013

6 Vítězný návrh Vítězný návrh zpracovává většinu potřebných atributů koncepce elektronizace zdravotnictví do největšího rozsahu a podrobností. Byl hodnocen 395 body z 500 možných (79 % možných bodů) Komise měla k některým částem výhrady, které sdělila vedení projektu. Nejlépe zpracovává procesní modely jednotlivých agend, jakými jsou výměna zdravotnické dokumentace, pacientský portál, registr radiační zátěže či manažerský informační systém. Dále vhodně rozvíjí propojení s mezinárodním systémem epSOS (European Patients Smart Open Services), který umožňuje v budoucnu výměnu informací o zdravotním stavu pacienta kdekoliv v zemích Evropské unie.

7 Vítězný návrh

8 S využitím silných stránek VŠECH návrhů byly připraveny 4 žádosti k poskytnutí finančních prostředků k Výzvě č.12 IOP oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví:  Výměna elektronické zdravotnické dokumentace pacienta  Vytvoření registru radiační zátěže  Vytvoření portálu elektronického zdravotnictví  Vytvoření manažerského informačního systému Žádosti se projednávaly na úrovni:  Řídícího výboru  Výkonného výboru  konzultovaly se v rámci pracovních skupin složené z externích a interních odborníků (IT a procesy, Ekonomika a statistika, Legislativa, Datová standardizace). Komponenty Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví

9 Dne 3.1.2013 se finální verze žádostí předložily zprostředkujícímu subjektu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví v rámci Integrovaného operačního programu:  Výměna elektronické zdravotnické dokumentace pacienta,  Vytvoření registru radiační zátěže,  Vytvoření portálu elektronického zdravotnictví  Vytvoření manažerského informačního systému. Všechny 4 žádosti splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

10 Další kroky Dne 21.1.2013 byla ministrem zdravotnictví ČR zřízena Rada uživatelů hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví k zabezpečení souladu koncepce elektronizace zdravotnictví s potřebami poskytovatelů. Rada je poradním orgánem ministra zdravotnictví v oblasti elektronického zdravotnictví. Radu tvoří:  předseda (náměstek pro zdravotní pojištění)  místopředseda (zaměstnanec MZČR)  tajemník (zástupce sekce zdravotního pojištění)  členové – lékařští konzultanti z řad praktických lékařů, lékařů v nemocnicích, zdravotnických asociací, odborné společnosti

11 Další kroky V prvním pololetí roku 2013 budou připravovány Zadávací dokumentace ve spolupráci s pracovními skupinami na MZČR:  IT a procesy  Ekonomika a statistika  Legislativa  Datová standardizace Konzultovány budou na seminářích s odbornou i zdravotnickou veřejností a poté schváleny na zasedání Výkonného výboru a Řídícího výboru. Budou následovat otevřená výběrová řízení na dodavatele specifikovaných řešení.

12 Další kroky Cílem ministerstva zdravotnictví ČR je zajistit, aby existovaly funkční a používané aplikace pro:  Výměnu zdravotních informací  Pacientský portál  Elektronickou preskripci (ePreskripce)  Registr radiační zátěže  Manažerský informační systém resortu.

13 Děkuji za pozornost! Ing. Fares Shima Ředitel odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví ČR


Stáhnout ppt "Připravované kroky v oblasti elektronizace zdravotnictví 25.února 2013 IKEM, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google