Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví

2 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.23 ze dne V l á d a I. bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ pověřuje předsedu vlády předložit „Národní strategii“ předsedům Poslanecké sněmovny Senátu PČR a požádat je o podporu III. ukládá 1. ministrovi zdravotnictví rozpracovat do „Národní strategii“ do jednotlivých implementačních dokumentů informovat vládu jedenkrát ročně o stavu realizace „Národní strategie“ seznámit hejtmany s „Národní strategií“ 2. ministrům spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování „Národní strategie“ IV. doporučuje hejtmanům využít „Národní strategii“ při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje.

3 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“
USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR č. 175 ze 7. schůze 20. března 2014 Poslanecká sněmovna bere na vědomí dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ II. vyzývá vládu, aby podporovala realizaci Národní strategie formou spolupráce všech resortů a zohledňovala zdravotní aspekty ve všech politikách, zohledňovala realizaci Národní strategie při schvalování státního rozpočtu.

4 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“
PROČ ???????

5

6 „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – zdraví 2020“
1. Vychází z Koncepce ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 2. využívá výsledky provedené Analýzy implementace strategického dokumentu Zdraví 21; 3. Aplikuje do zdravotní politiky ČR zdravotně strategický dokument Zdraví 2020, který byl přijat na 63. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září Respektuje základní programové dokumenty EU a využívá zkušenosti vyspělejších demokratických evropských zemí.

7 Vize a strategické směřování:
Národní strategie definuje 1 hlavní cíl, k němuž vedou 2 strategické cíle rozpracované do 4 prioritní oblasti opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR.

8

9 Hierarchie Zdraví 2020 zapracovává jednotlivé cíle Zdraví 21 a využívá existujících monitorovacích mechanismů, včetně indikátorů.

10

11

12 Témata pro rozvoj aktivit v rámci Zdraví 2020

13 Implementace Národní strategie (nástroje)
Systém řízení Lidské zdroje Udržitelné financování Legislativa Institucionální báze

14

15 RPS pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu Zdraví 2020
Organizace RPS Technická témata Vertikální témata Horizontální témata Garanti Akční plán Předseda MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Místopředseda MUDr. Stanislav Wasserbauer Tajemnice Marta Špillingová, M.A. Hygienická služba: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Statistika: Mgr. Jiří Holub Finance a pojištění: MUDr. Ljuba Janečková Evropské fondy: PhDr. Mgr. Jan Bodnár WHO: MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 12. Zdravotní gramotnost 13. Snižování nerovností ve zdraví 14.Evidence-based přístupy 15.Podpora zdraví během celého života 16. Ekonomika zdraví 1. Dostatečná pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Akční plány pro ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí 2. Správná výživa a stravovací návyky populace, bezpečnost potravin doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 3. Zvládání stresu a duševní zdraví MUDr. Erik Herman, Ph.D. 5. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí MUDr. Helena Kazmarová 6. Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci a vakcinační programy MUDr. Pavla Křížová, CSc. 7. Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity, identifikace nových možností MUDr. Helena Sajdlová 4. Omezování zdravotně rizikového chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, násilí, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění) prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lenka Kostelecká Akční plány a mezirezortní strategické dokumenty pro oblast kontroly tabáku a omezování škod působených alkoholem 8. Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče včetně následné a dlouhodobé Akční plán pro zajištění dostupnosti a organizace fungování sítě poskytovatelů zdravotních služeb Akční plán ke zlepšení dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobé péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí 9. Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb Akční plán kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Garanti vertikálních témat: prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. doc. MUDr. Jaroslav Kříž Ing. Jitka Sosnovcová doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 10. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků Mgr. Zbyněk Podhrázký Akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků 11. Elektronizace zdravotnictví Ing. Fares Shima Akční plán pro elektronizaci zdravotnictví

16 Časový harmonogram implementace:
2014 – 2015: bude zajištěna příprava jednotlivých akčních plánů, termín pro schválení: nejpozději do ; v tomto období bude i nadále probíhat realizace aktivit dle cílů Zdraví 21 v souladu s UV č. 1046/2002 a UV č. 936/2007 2016 – 2020: realizace akčních plánů. 2017: průběžné hodnocení Národní strategie a souvisejících s implementačních dokumentů s možností aktualizace Národní strategie na období po roce 2020. 2021: zpracování závěrečné hodnotící zprávy Národní strategie definuje hlavní cíl, k němuž vedou dva strategické cíle, rozpracované do čtyř oblastí prioritních politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR.

17 Milníky přípravy akčních plánů pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google