Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bioetické principy. Princip = obecné pravidlo jednání odvozené z lidské zkušenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bioetické principy. Princip = obecné pravidlo jednání odvozené z lidské zkušenosti."— Transkript prezentace:

1 Bioetické principy

2 Princip = obecné pravidlo jednání odvozené z lidské zkušenosti

3 Bioetické principy Princip autonomie Princip nonmaleficence Princip beneficence Princip spravedlnosti Princip obecného dobra Princip totality a integrity Princip dvojího účinku Princip legitimní kooperace Princip profesionální komunikace Princip růstu skrze utrpení Princip správně formovaného svědomí Princip informovaného souhlasu

4 Princip autonomie autos = sám, nomos = zákon právo osoby rozhodovat o sobě a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost sociální kontext

5 Princip neškodnosti (nonmaleficence) male = špatně facere = činit, dělat Povinnost neškodit druhému „Primum non nocere“

6 Princip prospěšnosti (beneficence) bene = dobře facere = činit, dělat volit vždy to, co prospívá Hippokratova přísaha

7 Princip totality a integrity Nenarušovat základní funkce lidského organismu (vyjma případu zachování života) Je možné obětovat část pro celek (např. obětuji prst, abych zachránil ruku)

8 Princip dobře formovaného svědomí Svědomí = rozumový soud, který nám říká, zda naše jednání je správné/špatné Dobře formované svědomí = základ bioetického rozhodování

9 Princip dvojího účinku Jednání, které má dobrý a současně špatný účinek, je přípustné právě když: - primárním cílem jednajícího je dobrý účinek, špatný účinek je pouze připouštěn (nikoli zamýšlen) - prospěšné účinky musí z jednání vyplývat stejně přímo jako účinky škodlivé - předvídaný dobrý účinek musí být větší než špatný účinek

10 Princip legitimní kooperace Člověk nesmí spolupracovat na eticky nesprávném jednání ! Formální kooperace (souhlasím s jednáním) – je neospravedlnitelná Materiální kooperace (nesouhlasím s jednáním, pasivně spolupracuji) – v určitých případech lze připustit

11 Princip informovaného souhlasu Informovaný souhlas (Informed consent, Informiertes Einverständniss)

12 Princip informovaného souhlasu Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. (Úmluva o biomedicíně, 1997).

13 Components of informed consent: I. Preconditions: 1. Competence (to understand and decide) 2. Voluntariness (in deciding) II. Information elements: 3. Disclosure (of material information) 4. Recommendation (of a plan) 5. Understanding (of 3. and 4.) III. Consent elements: 6. Decision (in favor of plan) 7. Authorization (of the chosen plan)

14 Elementy informovaného souhlasu: I. Předpoklady: 1. Kompetence (rozumět a rozhodnout) 2. Svoboda (rozhodování) II. Informace: 3. Objasnění (relevantních informací) 4.Doporučení (určitého postupu) 5. Pochopení (bodů 3. a 4.) III. Souhlas: 6. Rozhodnutí (pro určitý postup) 7. Autorizace

15 Informovaný souhlas Svědkové Jehovovi – transfuze krve Leviticus 17,14: Neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.

16 Informovaný souhlas Svědkové Jehovovi – transfuze krve

17 Princip spravedlnosti Dát každému, co mu patří.

18 Princip profesionální komunikace Modely vztahu mezi lékařem a pacientem: Paternistický model Informativní model Deliberativní model

19 Princip růstu skrze utrpení Založen na křesťanském pojetí nemoci a utrpení – člověk je schopen skrze utrpení duchovně růst Apoštolský list Salvifici doloris (1984)

20 Uvedené principy vyplývají ze tří základních lidských potřeb: Zachovat život (princip totality a princip růstu skrze utrpení) Znát pravdu (princip dobře formovaného svědomí, princip informovaného souhlasu, princip dvojího účinku, princip legitimní kooperace, princip profesionální komunikace) Žít ve společnosti (princip společného dobra)


Stáhnout ppt "Bioetické principy. Princip = obecné pravidlo jednání odvozené z lidské zkušenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google