Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH."— Transkript prezentace:

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH

2 REACH je nová evropská chemická legislativa, která vešla v platnost 1.6.2007. REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. REACH je akronymem vytvořeným z prvních písmen několika anglických výrazů vystihující jeho podstatu: REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. REACH je akronymem vytvořeným z prvních písmen několika anglických výrazů vystihující jeho podstatu: Registration (registrace), Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) and Evaluation (hodnocení) and Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení tedy zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci Evropské unie. Jedná se o zcela novou evropskou strategii v oblasti chemických látek a přípravků. Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, aby se na území evropského společenství vyráběly a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále aby se vyráběly, používaly a odstraňovaly bezpečným způsobem. Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení tedy zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci Evropské unie. Jedná se o zcela novou evropskou strategii v oblasti chemických látek a přípravků. Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, aby se na území evropského společenství vyráběly a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále aby se vyráběly, používaly a odstraňovaly bezpečným způsobem. Označování nebezpečných látek a směsí

3 Dne 31. 12. 2008 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení s úplným názvem „Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)č. 1907/2006“ Jedná se o obsáhlé nařízení, celé včetně příloh má 1355 stran.

4 Toto nařízení se nazývá – CLP CLP = ( Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - Klasifikace, označování a balení látek a směsí ), bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 a vešlo v platnost ke 20. lednu 2009. Toto nařízení vychází ze zkušeností směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. Cílem nařízení je sjednotit kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí. Lhůta pro klasifikaci látek dle nařízení CLP je do 30. listopadu 2010 a pro klasifikaci směsí do 31. května 2015.

5 Přechod na novou legislativu

6 Další zdroje informací: www.cenia.cz www.cenia.czwww.cenia.cz


Stáhnout ppt "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH."

Podobné prezentace


Reklamy Google