Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIP 3.5 – 1 „Technická instrukce o požadavcích na následné uživatele“ Ing. Alena Krejčová Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIP 3.5 – 1 „Technická instrukce o požadavcích na následné uživatele“ Ing. Alena Krejčová Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 RIP 3.5 – 1 „Technická instrukce o požadavcích na následné uživatele“ Ing. Alena Krejčová Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Cíl: Cílem projektu, který zpracovává konsorcium firem DTC  DHI Water  Environment, Dánsko, Oekopol SRN  Baltijas Vides Forums, Litva a RPA  BRE Environment, Velká Británie, je vypracování technické instrukce o požadavcích na následné uživatele ve formě tzv. scouping study.

3 Současný stav přípravy: V současné době má technická instrukce navrženou strukturu a rozpracovaný obsah a je testována ve vybraných firmách textilního, tiskařského a elektrotechnického průmyslu. Druhá fáze projektu proběhne v příštím roce, kdy bude technická instrukce dokončena po obsahové stránce.

4 Zapojení expertní skupiny (Stakeholder expert group): K tomuto projektu již proběhla 2 jednání expertní skupiny (Stakeholder expert group), poslední je plánováno na prosinec 2005. Členy expertní skupiny jsou zástupci členských států a následných uživatelů (např. sdružení CEPE- European Council of the Paint, Printing Ink and Artists Colour Industry, DUCC- Downstream users of chemicals co-ordination group, EuPC- European Plastics Converter). Hlavním úkolem expertní skupiny je dohlížet na přípravu projektu a spolupracovat na přípravě projektu formou návrhů a komentářů.

5 Průběh řešení: Řešení je rozděleno do 3 etap. Výsledkem 1. etapy řešení projektu byla úvodní studie k projektu, která analyzovala různé skupiny (archetypes) následných uživatelů v různých dodavatelských řetězcích a potřebu a obsah technické směrnice, která jednotlivým typům následných uživatelů umožní splnit požadavky legislativy REACH a předávat informace v dodavatelském řetězci nahoru a dolů. Studie zkoumala rovněž využití existujících nástrojů, dokumentů a zkušeností při tvorbě technické instrukce. Zkoumala se možnost využití současných zkušeností z managementu chemikálií na trhu - hlavně z pohybu bezpečnostních listů v dodavatelském řetězci a současná praxe v ochraně pracovního prostředí. Současně bylo analyzováno na obecné úrovni 6 dodavatelských řetězců, např. v oblasti textilního průmyslu.

6 Výsledkem 2. etapy řešení projektu je technická instrukce s navrženou strukturu a rozpracovaným obsahem. Obsahuje vytypované různé skupiny (archetypes) následných uživatelů:  F1 výrobci chemických přípravků určených pro další výrobu přípravků,  F2 výrobci chemických přípravků určených pro konečné užití,  F3 výrobci, kteří vyrábějí chemické přípravky na základě kontraktu (contract formulators),  IU1 průmysloví uživatelé chemikálií sloužících jako pomocné chemikálie při výrobě „uvnitř zařízení“,

7  IU2 průmysloví uživatelé, kteří zapracovávají chemikálie do výrobků „uvnitř zařízení“,  PU profesionální uživatelé „vně zařízení“(např. malíři, natěrači),  RI reimportéři látek,  RF následní uživatelé, kteří nově balí chemikálie a povinnosti jednotlivých skupin následných uživatelů. Povinnosti jsou jako jednotlivé pracovní postupy (workflows) znázorněny graficky ve vývojových diagramech s doprovodným komentářem. Pro ilustraci uvádím pracovní postup, jehož cílem je, aby se dané použití látky následným uživatelem stalo tzv. ohlášeným použitím.

8 Celkem bylo navrženo 13 pracovních postupů, které zahrnují:  WF 1 počáteční identifikaci postavení firmy v systému REACH (výrobce, dovozce, následný uživatel),  WF 2 úkoly související s vlastnostmi látky,  WF 3 autorizace,  WF 4 restrikce,  WF 5 kontrola, zda je vlastní použití zahrnuto v expozičním scénáři,  WF 6 získávání informací o následných užitích,  WF 7 informování dodavatele o rizicích,  WF 8 informace pro následné uživatele,  WF 9a rozhodování – autorizace,

9  WF 9b rozhodování – podmínky užití nejsou obsaženy v expozičním scénáři dodavatele,  WF 10 rozhodování a informování o vhodnosti opatřeních ke snížení rizika,  WF11vypracování hodnocení chemické bezpečnosti následným uživatelem,  WF 12 žádost, aby se použití stalo ohlášeným použitím. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé skupiny následných uživatelů a pracovní postupy, které pro ně vyplývají z návrhu REACH, např. průmysloví uživatelé chemikálií sloužících jako pomocné chemikálie při výrobě mohou plnit jednu nebo více z těchto povinností:

10  WF 1 počáteční identifikaci postavení firmy v systému REACH (výrobce, dovozce, následný uživatel),  WF 2 úkoly související s vlastností látky,  WF 3 autorizace,  WF 4 restrikce,  WF 5 kontrola, zda je vlastní použití zahrnuto v expozičním scénáři,  WF 7 informování dodavatele o rizicích,  WF 9a rozhodování – autorizace,

11  WF 10 rozhodování a informování o vhodnosti opatřeních ke snížení rizika,  WF11vypracování hodnocení chemické bezpečnosti následným uživatelem,  WF 12 žádost, aby se použití stalo ohlášeným použitím. V současné době probíhá 3. etapa řešení projektu, která zahrnuje testování návrhu technické instrukce firmami textilního, tiskařského a elektrotechnického průmyslu, vybranými ve spolupráci s odvětvovými asociacemi. Na základě testování dojde k úpravám současného návrhu. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "RIP 3.5 – 1 „Technická instrukce o požadavcích na následné uživatele“ Ing. Alena Krejčová Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google