Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktikum k Základům veřejné politiky Blok 2 Význam a uplatnění teoretických východisek při analýze veřejně politického problému Mgr. Pavel Bareš Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktikum k Základům veřejné politiky Blok 2 Význam a uplatnění teoretických východisek při analýze veřejně politického problému Mgr. Pavel Bareš Mgr."— Transkript prezentace:

1 Praktikum k Základům veřejné politiky Blok 2 Význam a uplatnění teoretických východisek při analýze veřejně politického problému Mgr. Pavel Bareš Mgr. Martin Kameník PhDr. Ing. Pavel Mička

2 Teorie a praxe Zkušenost Model Metoda Pojem Informace Předpoklad Postup (procedura)‏ Koncept Co je teorie? V čem se liší od praxe? Kdy je užitečné konkrétní a kdy obecné? Které pojmy mají blíže k teorii a které k praxi? Proč?

3 co to je teorie v obecném pojetí? Teorie: Soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. Opakem teorie je praxe - empirie.

4 K. R. Popper Funkce teorie: kauzální explanace (vysvětlení) určitého jevu s prvky explanace, predikce (předpoklady, zákony, závěry k popisovanému jevu)‏ Vědecké teorie jsou univerzální tvrzení. „Teorie jsou sítě, házené, aby chytly to, co nazýváme svět“ Podat kauzální vysvětlení události = dedukovat tvrzení, které ji popisuje, z univerzálního zákona (zákonů) spolu s jistými singulárními (jediněčnými) tvrzeními, počátečními podmínkami.

5 Mohou být teoretická východiska při analýze VP užitečná a jak?

6 Teorie jako prvek řešení poznávacího problému Hledání a výběr teorií schopných vysvětlit identifikovaný poznávací problém (Teorie = zobecněná minulá zkušenost)‏ (Modelové) vyjádření celostních souvislostí poznávacího problému (konceptuální schéma/ta) Soustředění empirické evidence o identifikovaném poznávacím problému s užitím příslušných metod (data a kvantitativní analýzy, analýza dokumentů, případové studie, srovnávání, rozhovory s experty…)‏ Vyloučení nadbytečných a zařazení scházejících prvků a vztahů Stanovení otevřených problémů, dosud nevyřešených otázek

7 Teoretická východiska při analýze veřejné politiky… Jsou užitečné při analýze i při tvorbě politiky? U kterých otázek podstatných pro analýzu politiky? Co analyzovat Proč analyzovat Koho se týká Jak lze analyzovat … Možnost reflexe různých východisek, perspektiv

8 Základní pojmy Objektivita Positivistický vs normativní přístup Hodnoty, principy, normy Normativní koncepty Normativní systémy Etika Vědní obor, vědní disciplína Teorie (obecné t. / t. středního dosahu)‏ Teoretické východisko (axiom), vědecký přístup, škola, paradigma Teoretický koncept Model

9 Hodnotové orientace při analýze veřejné politiky Jak se mohou promítat do analýzy? Jak s nimi zacházet? O jakých hodnotových orientacích můžeme mluvit ve veřejné politice?

10 Význam teorií pro proces analýzy VP Základní otázky ohledně předmětu analýzy je třeba si ujasnit samostatně, při tomto úsilí je však na co navazovat! Agregovaná a koncentrovaná zkušenost - není nutné znovuobjevovat objevené (někdy je prospěšné znovuprověřit platnost!)‏ Využití existujících poznatků, jejich podpoření, vyvrácení či doplnění… Možnost vztažení vlastních poznatků k již existujícím a diskuse souvislostí mezi nimi Vyjasnění kontextu, do něhož je zkoumaný problém zasazen

11 Veřejná politika jako multidisciplinární vědní obor Hlavní disciplíny aplikované veřejnou politikou: sociologie ekonomie politické vědy právo teorie řízení další.... VP se zajímá o sociálně politický proces vedoucí k uspokojování těch konkrétních diferencovaných potřeb lidí i celých společenství, jejichž uspokojení nemůže být zprostředkováno výlučně soukromým sektorem – proto má povahu sledování veřejných zájmů.

12 Příklady konceptů ve veřejné politice a souvisejících oborech Transparentnost Sociální vyloučení Selhání trhu Laissez faire, samoregulační funkce trhu Základní lidská práva Sociální kapitál Mezní užitek Proporcionalita či ekvivalence Hranice chudoby Subsidiarita Zásluhovost Udržitelný rozvoj Rovnost šancí Sociální spravedlnost Externalita Sítě, síťování Svobodný přístup k informacím

13 Příklady teorií a modelů ve veřejné politice a souvisejících oborech Teorie nebo model Fázový model implementace politik Teorie mezního užitku Top-down a bottom-up modely implementace politik Labeling Push and pull factors (migrační model)‏ Agendy, aktéři, arény Skupiny teorií a školy Teorie přirozeného práva Teorie sociálních tříd Teorie alokace a redistribuce zdrojů ve společnosti Teorie sociálního kapitálu

14 Jaké koncepty, modely a teorie lze přiřadit k těmto veřejně politickým problémům? Obchod s lidmi Znečištění ovzduší Rozdělení bohatství ve společnosti Diskriminace Stárnutí populace Korupce Nezaměstnanost

15 Jak teoretická východiska ve veřejné politice správně uplatňovat? Dosavadní úroveň poznání ve veřejné politice a spřízněných oborech: možnosti zdrojů, jejich rekapitulace Teorie a způsob jejich aplikace na problém, možnosti propojení a kombinace teorií Význam a formulace hypotéz Význam a forma odborné argumentace (zdůvodnění volby teoretického konceptu)

16 Náležitosti zpracovaní odborné statě a nároky na akademický text Strukturace odborné statě Teoretické zakotvení Výběr a používání zdrojů Odborný styl Další formální nároky


Stáhnout ppt "Praktikum k Základům veřejné politiky Blok 2 Význam a uplatnění teoretických východisek při analýze veřejně politického problému Mgr. Pavel Bareš Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google