Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů Daniel Hájek odbor finančních a dobrovolných nástrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů Daniel Hájek odbor finančních a dobrovolných nástrojů."— Transkript prezentace:

1

2 Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů Daniel Hájek odbor finančních a dobrovolných nástrojů

3 Dobrovolné nástroje (politiky životního prostředí) Za dobrovolné nástroje označujeme takové aktivity podnikatelských a jiných subjektů, které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito subjekty zaváděny a realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem. Základními principy dobrovolných nástrojů jsou: dobrovolnost - v legislativě není nikde stanovena povinnost jejich uplatňování; prevence - soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů, nikoliv jejich důsledků (odstraňování škod); systematický přístup - záměrné působení na ty oblasti a činnosti organizace, které mají negativní vliv na životní prostředí.

4 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ekoznačení Vlastní environmentální tvrzení Environmentální prohlášení o produktu Dobrovolné dohody Systémy environmentálního řízení - EMAS Čistší produkce Zelené veřejné zakázky

5 Environmentální značení – typu I Ekoznačení Je nástroj založený na označování výrobků (a služeb), které mají nižší negativní dopady na životní prostředí než výrobky s nimi srovnatelné, tj. zaměnitelné ve fázi užívání. Označeny mohou být výrobky, které splňují předem stanovená environmentální kritéria v rámci definované výrobkové kategorie a které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou.

6 Environmentální značení – typu I Ekoznačení Rozhodnutí Komise (2014/763/EU) - kterým se stanoví kritéria pro savé hygienické výrobky Kritérium č. 5. Plastové materiály a superabsorpční polymery - 5.1 Výroba syntetických polymerů a plastových materiálů Všechny závody produkující syntetické polymery a plastové materiály použité ve výrobku musí mít zavedeny systémy pro integrovaný plán nakládání s odpady k optimalizaci prevence, opětovného použití, recyklace, využití a odstraňování odpadu (např. oddělení různých druhů odpadu)

7 Environmentální značení – typu I Ekoznačení Rozhodnutí Komise (2014/763/EU) - kterým se stanoví kritéria pro savé hygienické výrobky Kritérium č. 8. Účinnost materiálů při výrobě Množství odpadu vyprodukovaného během výroby a balení výrobků, od něhož je odečten podíl odpadu, který byl znovu použit nebo přeměněn na užitečné materiály a/nebo energii, nesmí překročit: 10 % hmotnosti konečných výrobků u tampónů, 5 % hmotnosti konečných výrobků u všech ostatních výrobků.

8 Zelené veřejné zakázky Zelenými veřejnými zakázkami označujeme takové nákupy státní či veřejné správy při, kterých tyto subjekty uplatňují požadavky na environmentální vlastnosti poptávaných produktů.

9 Zelené veřejné zakázky Směrnice EU č. 24/2014 - o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Preambule – čl. č. 47, 75, 92, 93, 96, 97, 123 Text: článek č. 43 – štítky článek č. 62 - normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení článek č. 67 - kritéria pro zadání zakázky článek č. 68 - náklady životního cyklu článek č. 70 - podmínky plnění zakázky

10 Zelené veřejné zakázky Požadavek: na využití recyklovaných materiálů (např. papír, stavební materiály, plasty…) na zpětný odběr a recyklaci tonerů,

11 Čistší produkce Jedná se o specifickou analýzu a následnou průběžnou aplikaci preventivní strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit v podnicích efektivnost materiálových toků, resp. efektivnější využívání zdrojů obecně a tím snižuje rizika vůči člověku i životnímu prostředí.

12 Čistší produkce Podnik zabývající se produkcí zařízení pro automatizovanou výrobu a zpracování trubek a výrobu zvedací techniky. Efektivnější rozvržení tvarů před stříháním a řezáním. Větší zbytky jsou vraceny do skladu k pozdějšímu zpracování. Snížení ztrátovosti snížením podílu nekvalitních výrobků změnou dodavatele. Snížení produkce kovového odpadů o 4%. finanční úspory: cca 1 mil. Kč.

13 Čistší produkce Podnik zabývající se těžbou žáruvzdorných jílovců a jejich zpracováním na různé výrobky. Vadné žáruvzdorné výrobky jsou tříděny, jejich část je drcena a opět využívána ve výrobním procesu. Snížení produkce odpadů o 2 000 t ročně. Investiční náklady: 30 tis. Kč / finanční úspory: 4,8 mil. Kč/rok.

14 Environmentální značení – typu III EPD (Environmentální prohlášení o produktu) Poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu - tzn. od těžby surovin až po jeho odstranění či recyklaci. Základem je tedy uplatnění metody hodnocení životního cyklu (LCA). Upraveno normami - ISO 14020-5, ISO 14040, ISO 15 804, …

15 Environmentální značení – typu III EPD (Environmentální prohlášení o produktu) ISO 14025 – stanovuje, že EPD musí zahrnovat relevantní údaje z LCA, které jsou rozděleny do tří kategorií – c) ostatní údaje jako jsou množství a druhy produkovaných odpadů (nebezpečných a ostatních)

16 Environmentální značení – typu III EPD (Environmentální prohlášení o produktu) Nařízení EU č. 305/2011 kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Příloha č. I, Základní požadavek na stavby „sedmý požadavek“ - udržitelné využívání přírodních zdrojů

17 Environmentální značení – typu III EPD (Environmentální prohlášení o produktu) Společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů – tepelných izolací Z EPD vyplynulo, ze drtivou většinu odpadu není schopna ovlivnit, protože jde o skrývku z těžby hnědého uhlí, která skrze elektřinu v českém energetickém mixu vstupuje do LCA

18 EMAS Představuje jeden ze způsobů, kterým může organizace přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (EMS). Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích každodenních činností.

19 EMAS Nařízení EU č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Příloha I, Environmentální přezkum – přímé env. dopady Příloha IV, Podávání zpráv o vlivu činnosti organizace na životní prostředí – klíčový indikátor

20 EMAS Ecoprint AS Cíl (pro rok 2013) - Snížení objemu komunálního odpadu prostřednictvím lepšího systému třídění Výsledek - odhadovaný objem komunálního odpadu se snížil o 47%, celkový objem komunálního a obalového odpadu poklesl o 2%.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů Daniel Hájek odbor finančních a dobrovolných nástrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google