Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Souhrn metodiky vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Souhrn metodiky vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a."— Transkript prezentace:

1 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

2 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Souhrn metodiky vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby a nástrojů USV Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 15. 3. 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Obsah prezentace 1.Udržitelná spotřeba a výroba (USV) 2.Metodika vstupního hodnocení USV 3.Nástroje USV METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

4 1. Udržitelná spotřeba a výroba (USV) METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

5 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY PODSTATA udržitelné spotřeby a výroby (USV) USV umožňuje praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje protože řeší jeho základní konflikt: –Člověk chce věci, které moderní společnost nabízí –a zároveň –nechce negativní vlivy na kvalitu svého života generované moderní společností při zajišťování těchto výrobků a služeb (znečištění, nedostatek prostoru, negativní zdravotní a sociální jevy apod.).

6 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY PODSTATA udržitelné spotřeby a výroby (USV) Udržitelná spotřeba a výroba pomáhá řešit konflikt mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu Ekonomická aktivita Žádoucí efekty konflikt PRODUKT Nežádoucí efekty (znečištění,...) Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky)

7 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Životní cyklus TRHVÝROBA SPOTŘEBA Systém spotřeby a výroby Fáze životní ho cyklu TĚŽBA MATERIÁLY VÝROBA PRODEJ UŽITÍ KONEC ŽC

8 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY USV napomáhá naplňovat základní strategie podniku : –Udržet se na trhu –Snižovat náklady –Předejít konkurenci –Vytvořit nový trh

9 2. Metodika vstupního hodnocení USV METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

10 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Podstatou vstupního hodnocení možností inovací USV je nalezení eko-efektivních (ekonomicky i environmentálně efektivních) opatření USV, která naplní strategie podniku a tím zvýší hodnotu podniku (zlepší jeho konkurenceschopnost)

11 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 2. část: SYSTÉM A JEHO ZMĚNA Zaměření vstupního hodnocení ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Fyzická úroveň: Informační úroveň: Kontrolní úroveň: a) OBLASTI TOKŮ A EFEKTŮ b) OBLASTI URČUJÍCÍ PRO CHOVÁNÍ SYSTÉMU Pyramida řízení

12 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Vstupní hodnocení se provádí ve 4 základních oblastech: ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY produkty procesy systémy zájmové skupiny

13 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Kroky vstupního hodnocení 1) Určení oblastí klíčových změn 2) Výběr nástrojů 3) Analýza nástroje 4) Návrh projektu 5) Hodnocení projektu 6) Návrh způsobu financování

14 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 1: Určení oblastí klíčových změn ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY b) Analýza životního cyklu a) Analáza toků (T20) c) Analýza zájmových skupin Hodnocení aspektů USV se provádí nezávisle na možných nástrojích

15 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby a) Analýza toků – vstupy a výstupy

16 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Náklady na procesu: 12 Náklady na zacházení s odpadem: 1 Poměr nákladů na produkci odpadu v procesu a na zacházení se vzniklým odpadem

17 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY a) Analýza toků – princip metody TOP 20 ? % Zbytek – „neproduktový výstup“

18 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY b) Analýza životního cyklu Otázky Fáze živ. cyklu TĚŽBA MATERIÁLY VÝROBA PRODEJ UŽITÍ KONEC ŽC Materiály EnergieZdroje nákladů Odpadní toky

19 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled c) Analýza zájmových skupin ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY zájmové skupiny Hlavní cíle a strategie podniku

20 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 1: Určení oblastí klíčových změn ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Oblasti klíčových změn Hodnocení aspektů USV

21 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 2: Výběr nástrojů ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Oblasti klíčových změn Hodnocení aspektů USV Nástroj x Nástroj A Nástroj B Nástroj x Nástroj C Nástroj x

22 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 3: Analýza nástroje ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Nástroj A Nástroj B Identifikace možného projektu a rozsahu hodnocení Stanovení potenciálu úspor a dalších přínosů Nároky na zavedení nástroje Podklady pro návrh projektu

23 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 4: Návrh projektu ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Cíle projektu. Formulace problému, co a proč se má dosáhnout. Popis projektu. Koncepce řešení a způsob věcného řešení problému. Technická realizovatelnost. Plán realizace projektu. Rozpočet a způsob financování. Souhrn. Přehled očekávaných výsledků.

24 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 5: Hodnocení projektu ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Finanční analýza projektu Environmentální hledisko Sociální hledisko Nejistoty a rizika

25 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled KROK 6: Návrh způsobu financování ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Analýza všech v úvahu přicházejících způsobů financování projektu Výběr optimálního způsobu financování

26 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Vstupní hodnocení končí zprávou určenou pouze pro hodnocený podnik. Obsahem zprávy je mj. návrh: –Jaký nástroj(e) USV použít / projekt(y) USV realizovat –Co to podnik bude stát a jaká jsou rizika projektu (a zda je někdo ochoten tato rizika s podnikem sdílet) –Co podniku projekt přinese (a zda je někdo ochoten tyto efekty garantovat)

27 3. Nástroje USV METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

28 Trendy v přechodu od regulace k dobrovolným přístupům (DP) ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Verifikace EMS Environmentální systémy řízení (EMS) Limity Ekonomické nástroje Informace EMS Řízení toků Vlastní cíle Integrace zájmů zájmových skupin

29 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 2. část: SYSTÉM A JEHO ZMĚNA Nástroje USV v podniku ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Společenská odpovědnost externí reporting Nejlepší dostupné techniky (BAT), environmentální manažerské účetnictví (EMA), monitoring a targeting (M&T), čistší produkce (CP) Ekodesign Pyramida řízení EMS, Integrované systémy řízení Příklady nástrojů jsou umístěny podle jejich zaměření

30 Výsledky vstupního hodnocení ve 20 organizacích

31 Presentation Title Nástroje USV podporují učící se organizaci Cyklus učení - Demingovo schéma – je základem systémů řízení P - Plan ………..Plánuj D - Do...……….Dělej C - Check ……..Kontroluj A - Act …………Jednej PD CA

32 MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ TOKY v procesech výroby / služby Příklady nejběžnějších nástrojů USV na úrovni procesů a jejich převažující vliv na cyklus učení Čistší produkce (CP) je systematické vyhledávání a aplikace preventivních opatření – vede ke snížení odpadu a znečištění i výrobních nákladů. PLÁNUJ A DĚLEJ Energetický audit (EA) analyzuje a informuje o hospodaření s energiemi a navrhuje úsporná opatření. PLÁNUJ Environmentální manažerské účetnictví (EMA) identifikuje environmentální náklady ve snaze o současné zlepšení ekonomické a environmentální. KONTROLUJ Monitoring and Targerting (M&T) detekuje skutečnou účinnost využívání vstupů cestou průběžného porovnávání aktuálních spotřeb s očekávanými (cílovými) spotřebami. KONTROLUJ A JEDNEJ

33 Optimální řešení je kombinací více nástrojů / opatření METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

34 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642


Stáhnout ppt "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled Souhrn metodiky vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a."

Podobné prezentace


Reklamy Google