Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. EMPRESS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. EMPRESS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 Komplexní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. EMPRESS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 1 office@empress.cz

2 Zkušenosti z aplikace metodiky vyvinuté v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby CZ.04.3.07/4.2.01.1/0044 a návazného projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu CENIA (Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, kraj Vysočina a Ústecký kraj).

3 OBSAH PREZENTACE: Proč potřebují podniky komplexní vstupní hodnocení Popis metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Zkušenosti z praktické realizace vstupního hodnocení ve 20 organizacích

4 Proč potřebují podniky komplexní vstupní hodnocení?

5 Pyramida řízení ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Inovace se týkají celého podniku, který znázorňuje pyramida řízení. Roste komplexnost nástrojů pro inovace i vnějšího prostředí, které inovace ovlivňuje.

6 Podpora USV v politice EU příklady ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Společenská odpovědnost Komunikace EMAS Integrovaná výrobková politika (IPP) Ekodesign Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) Strategie využívání přírodních zdrojů (Plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu) V ý c h o d i s k a p r o j e k t u

7 Podpora USV v obchodních standardech ISO příklady ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY (ISO 26 000) Společenská odpovědnost ISO 14 063 Komunikace ISO 14 020 Značky a deklarace ISO 14 001 Systém env. mgm. ISO 14062 Ekodesign ISO 14040 Hodn. živ. cyklu ISO 14030 Hodnocení env. profilu ISO 19 011 Audit systému

8 Nástroje USV v podniku Pyramida řízení Příklady nástrojů jsou umístěny podle jejich zaměření ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY Nejlepší dostupné techniky (BAT), environmentální manažerské účetnictví (EMA), M&T, čistší produkce Sociální odpovědnost externí reporting Ekodesign Nejlepší dostupné techniky (BAT), environmentální manažerské účetnictví (EMA), monitoring a targeting (M&T), čistší produkce (CP) EMS Společenská odpovědnost externí komunikace

9 Jak poznat, které nástroje přinesou podniku hmatatelné efekty?

10 Cílem metodiky hodnocení možností inovací USV je identifikovat eko- efektivní inovační projekty Hodnocení se provádí z pohledu hodnoceného subjektu, ve kterém jsou identifikovány oblasti klíčových změn a teprve následně jsou doporučeny vhodné nástroje pro realizaci žádoucích změn.

11 Kroky vstupního hodnocení 0) Screening – úvodní návštěva 1) Určení oblastí klíčových změn 2) Výběr nástrojů 3) Analýza nástroje 4) Návrh projektu 5) Hodnocení projektu 6) Návrh způsobu financování

12 Pyramida řízení ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY SCREENING i VSTUPNÍ HODNOCENÍ zasahuje všechny úrovně pyramidy řízení a má přesah do životního cyklu výrobků a služeb

13 ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY KROK 1: Určení oblastí klíčových změn Hodnocení aspektů USV Analýza toků Hodnocení aspektů USV se provádí nezávisle na možných nástrojích Analýza životního cyklu Analýza zájmových skupin

14 ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY KROK 1: Určení oblastí klíčových změn Oblasti klíčových změn Hodnocení aspektů UVS

15 Nástroj x ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY KROK 2: Výběr nástrojů Oblasti klíčových změn Nástroj x Nástroj A Nástroj B Nástroj x Nástroj C Nástroj x Hodnocení aspektů USV

16 ZÁJMY ZÁJMOVÝCH SKUPIN STRATEGIE VIZE A CÍLE SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBA PRODUKTY KROK 3: Analýza nástroje Nástroj A Nástroj B Identifikace možného projektu a rozsahu hodnocení Stanovení potenciálu úspor a dalších přínosů Nároky na zavedení nástroje Podklady pro návrh projektu

17 KROK 4: Návrh projektu Cíle projektu. Formulace problému, co a proč se má dosáhnout. Popis projektu. Koncepce řešení a způsob věcného řešení problému. Plán realizace projektu. Rozpočet a způsob financování. Rizika a nejistoty. Přehled očekávaných výsledků.

18 KROK 5: Hodnocení projektů Technické, sociální, ekonomické a environmentální hodnocení Ekonomické posouzení (cash-flow, citlivostní analýza, reálná doba návratnosti); finanční přínosy navrhovaných projektů a jejich garance (např. výkupní ceny z OZE) SWOT analýza

19 KROK 6: Financování projektů Prověření možnosti převzetí rizik inovačních projektů(metodou Energy Performance Contracting (EPC) – splácení až z prokázaných úspor) Metodou EPC lze financovat i zavedení systému řízení: (Systém energetického řízení založený na postupech Monitoringu a Targetingu, které umožňují sledovat reálnou účinnost využívání materiálů a energie) Vyhledání nejvhodnějšího zdroje financování

20 Zkušenosti z praktické realizace vstupního hodnocení ve 20 organizacích v rámci projektů ENVIROS a CENIA Statistická data pro oba projekty vyhodnotili ing. Josef Pikálek a ing. Vojtěch Vaněček, CSc.

21 Aplikace metodiky vstupního hodnocení

22 Četnost výskytu jednotlivých aspektů USV ve 20 podnicích a organizacích

23 Bilance použitých nástrojů

24 Novost navržených inovačních projektů (hodnocení je od 49 respondentů ze 2 paralelních projektů aplikace metodiky USV)

25 Bilance opatření s ohledem na dobu návratnosti Projekt partnerství pro udržitelnou výrobu a služby pro MSP v Praze Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu pro podniky v cílových regionech (Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, kraj Vysočina a Ústecký kraj).

26 Hlavní zkušenosti z analyzovaných podniků: Nedostatek informací o materiálových, energetických i finančních tocích v procesech a z toho plynoucí potenciál úspor v procesech Nejméně příležitostí pro inovace je na úrovni samotných systémů řízení – jedná se o nejlépe ošetřenou úroveň podniku Design produktu – potenciál spíše teoretický, jeho využití brání nastavení rámcových podmínek a malá flexibilita dodavatelsko-odběratelského řetězce Překvapivě velké příležitosti v oblasti marketingu (kvalitu a menší negativní vlivy stávajících produktů podniky neumějí „prodat“) Společenská odpovědnost zlepšuje vztahy se zájmovými skupinami a pozici podniku na trhu

27 Na stránce http://www.usv-partner.cz/ budou doplňovány informace z projektu ENVIROS v Praze na stránce http://www.cenia.cz/usv Najdete informace z projektu CENIA ve 4 krajích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE OBOU PROJEKTŮ SE USKUTEČNÍ DNE 12. 6. OD 10 HOD. NA NOVOTNÉHO LÁVCE DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Komplexní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. EMPRESS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google