Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Ladislava Rohlová RNDr. Ladislava Rohlová Aplikace materiálových toků v průmyslovém podniku ENVIKONGRES BRNO 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Ladislava Rohlová RNDr. Ladislava Rohlová Aplikace materiálových toků v průmyslovém podniku ENVIKONGRES BRNO 2006."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Ladislava Rohlová RNDr. Ladislava Rohlová Aplikace materiálových toků v průmyslovém podniku ENVIKONGRES BRNO 2006

2 Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství Projekt MŽP VaV-1C/7/47/04. Projekt MŽP VaV-1C/7/47/04. Metodika analýzy materiálových toků. Metodika analýzy materiálových toků. Kritéria pro rozhodování o způsobu využití nebo odstranění odpadů. Kritéria pro rozhodování o způsobu využití nebo odstranění odpadů. Opatření, která jsou pro rozhodování významná. Opatření, která jsou pro rozhodování významná.

3 Cíle projektu Určit klíčové prvky a definovat vztahy systému OH ČR. Určit klíčové prvky a definovat vztahy systému OH ČR. Vytvořit model produkční a odbytové bilance systému OH. Najít slabá místa v řízení materiálových toků, analyzovat je, určit příčiny. Najít slabá místa v řízení materiálových toků, analyzovat je, určit příčiny.

4 Metodika produkční a odbytové bilance Vytvoření systémového přístupu ke snižování množství vznikajících odpadů a zvyšování podílu odpadů využívaných. Vytvoření systémového přístupu ke snižování množství vznikajících odpadů a zvyšování podílu odpadů využívaných. Popis aspektů významných pro řízení materiálových toků, pomocí bilančních schémat a jejich analýzy. Popis aspektů významných pro řízení materiálových toků, pomocí bilančních schémat a jejich analýzy.

5 Postup zpracování 1. Shromáždění údajů o surovinách, výrobcích a odpadech. 2.Sestavení tabulek a výpočet koeficientů pro bilanční schéma. 3.Stanovení a analýza vazeb, aspektů a dopadů. 4.Výběr indikátorů. 5.Návrhy opatření. 6.Výběr opatření. 7.Realizace vybraných opatření.

6 Bilanční schéma Znázornění toku jednoho nebo více materiálů. Znázornění toku jednoho nebo více materiálů. Popis vazeb mezi etapami materiálového toku. Popis vazeb mezi etapami materiálového toku. Specifikace chybějících nesledovaných dat. Odhalení nepřesností v evidovaných údajích. Odhalení nepřesností v evidovaných údajích.

7 SUROVINA M VÝROBEK M1 Vratná surovina (dříve vratný výrobní odpad) MV1, MV2 Výrobní odpad M2 Odpad ze spotřeby výrobku, M3 Odpad výrobku M4 Opětovné použití výrobku = výrobek MV3, MV4 VYUŽITÍ O1, O2, O3 ODSTRANĚNÍ O4, O5, O6 OD1, OD2, OD3 Nástroje prevence Nástroje pro zvýšení efektivnosti V1 V2 K2 K3 K4 V3 V4 K5 K6 R1 R2 R3 R5 R4 R6 K1 R7 Schéma bilančního systému pro jeden materiál bez úpravy odpadů

8 Ověření modelu Jsou sledovány a evidovány podrobné informace o vstupech materiálů do procesů, výstupech z procesů, náklady, evidence odpadů. Jsou sledovány a evidovány podrobné informace o vstupech materiálů do procesů, výstupech z procesů, náklady, evidence odpadů. Informace nejsou propojovány. Informace nejsou propojovány. Model produkční a odbytové bilance lze sestavit. Model produkční a odbytové bilance lze sestavit.

9 Ověření modelu Tabulka pro pryžové výrobky

10 Graf: Množství využitého a odstraněného výrobního odpadu - VELOPLÁŠTĚ

11 Graf: Množství využitého a odstraněného výrobního odpadu - DOWTY

12 Stanovení a analýza vazeb, aspektů, dopadů Postup k nalezení významných aspektů: soupis dopadů činností. soupis dopadů činností. seřazení dopadů činností podle významnosti. seřazení dopadů činností podle významnosti. určení aspektů k dopadům a stanovení jejich významnosti. určení aspektů k dopadům a stanovení jejich významnosti.

13 Volba indikátorů Veličiny měřitelné, vhodné ke kvantitativnímu hodnocení. Veličiny měřitelné, vhodné ke kvantitativnímu hodnocení. Při stanovení indikátorů vycházíme z údajů o činnostech, surovinách, výrobcích, odpadech, které máme k dispozici. Při stanovení indikátorů vycházíme z údajů o činnostech, surovinách, výrobcích, odpadech, které máme k dispozici.

14 Návrhy opatření Direktivní a ekonomické nástroje Direktivní a ekonomické nástroje Dobrovolné nástroje Dobrovolné nástroje

15 Výběr opatření Efektivita v konkrétním případě. Efektivita v konkrétním případě. Technické vyhodnocení variant. Technické vyhodnocení variant. Environmentální vyhodnocení variant.

16 Realizace vybraných opatření Plán realizace vybraných opatření: Plán realizace vybraných opatření: důvody, pro které bylo opatření vybráno jako nejlepší, důvody, pro které bylo opatření vybráno jako nejlepší, všechny činnosti související s jeho realizací, všechny činnosti související s jeho realizací, osoby spolupracující na realizaci, osoby spolupracující na realizaci, časový rozvrh realizace, časový rozvrh realizace, postup kontroly provádění opatření, postup kontroly provádění opatření, posouzení konečné efektivnosti. posouzení konečné efektivnosti.

17 Významné kritérium pro rozhodovací procesy Nelze přijmout variantu, kdy využití materiálu z odpadu vyžaduje vyšší spotřebu zdrojů, než je spotřeba zdrojů čerpaných pro přípravu primárního materiálu. Nelze přijmout variantu, kdy využití materiálu z odpadu vyžaduje vyšší spotřebu zdrojů, než je spotřeba zdrojů čerpaných pro přípravu primárního materiálu.

18 Závěr Nutná spolupráce všech subjektů, podílejících se na životním cyklu výrobku. Nutná spolupráce všech subjektů, podílejících se na životním cyklu výrobku. Vlastnosti materiálově využívaných odpadů musí odpovídat požadavkům na suroviny, z nichž je vyroben nový výrobek. Vlastnosti materiálově využívaných odpadů musí odpovídat požadavkům na suroviny, z nichž je vyroben nový výrobek. Využívání odpadů musí vycházet z požadavků na vlastnosti výrobku, opírat se o výrobkovou politiku a zodpovědnou péči o výrobek. Využívání odpadů musí vycházet z požadavků na vlastnosti výrobku, opírat se o výrobkovou politiku a zodpovědnou péči o výrobek.

19 M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Tel.: 233 339 718 Fax: 233 338 259 e-mail : ises@ises.cz www.ises.cz


Stáhnout ppt "RNDr. Ladislava Rohlová RNDr. Ladislava Rohlová Aplikace materiálových toků v průmyslovém podniku ENVIKONGRES BRNO 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google