Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Zásady při skladování majetku

2 Úvod Skladovací systémy Manipulační systémy Skladové hospodářství v Armádě České republiky Vybavení skladů Moderní technologie ve skladovém hospodářství Závěr Zásady při skladování majetku

3 Úvod Skladové hospodářství u nákladového střediska kvalitativně ovlivňuje činnosti jednak v logistice (např. opravárenská činnost) tak při plnění výcvikových a bojových úkolů jednotek.

4 Zásady při skladování majetku Úvod Současné trendy v oblasti logistiky v armádní, ale i civilní sféře nepředpokládají vytváření velkých skladových zásob materiálu. Zároveň ale pro stoprocentní zabezpečení jednotek resp. výroby, je nutné mít nastavený optimální způsob zásobování, tak aby byl zabezpečen plynulý přísun materiálu dle aktuální potřeby.

5 Zásady při skladování majetku Úvod V následujícím tématu bude studentům vysvětlen systém skladového hospodářství u nákladového střediska a studenti budou rovněž seznámeni s nejnovějšími technologiemi, které se používají v civilním prostředí a jsou adaptovatelné pro potřeby Armády České republiky.

6 U nákladového střediska (prapor, brigáda, pluk) se materiál ukládá do skladů příslušné jednotky (např. roty logistiky) a do útvarových skladů, které jsou určeny pro jednotlivá majetková uskupení. Ve vybavenosti těchto dvou skladů není rozdíl. Skladovací systémy

7 Hlavní funkce skladu: vyrovnávací funkce; zabezpečovací funkce; kompletační funkce; spekulační funkce; zušlechťovací funkce. Skladovací systémy

8 Definování základních pojmů: manipulační prostředky; manipulační systémy. Rozdělení manipulačních prostředků: Popsat základní rozdělení manipulačních prostředků vysvětlit jakých činností se tato problematika rovněž dotýká (např. nákup materiálu a služeb, odborně technický dozor, systém údržby, BOZP, PO, užívání,…). Stručně zařízení popsat a vysvětlit účel použití. Manipulační systémy

9 Rozdělení manipulačních systémů: doprava; ložné práce; skladování; technologické operace; další činnosti (např. balení,…); úklidové práce; společné systémy. Manipulační systémy

10 Na modelovém příkladu skladu u nákladového střediska objasnit: účel skladů podle charakteru materiál (majetkového uskupení); vybavenost skladů; evidence materiál ve skladu; zabezpečení skladů (technicky a dokumentačně). Skladové hospodářství v Armádě České republiky

11 BOZP a PO ve skladu; hlavní funkční povinnosti skladníka či výkonného praporčíka při hospodaření s materiálem ve skladu; označení skladů; systém výdeje klíčů od skladů; kontrolní činnost ve skladu. Skladové hospodářství v Armádě České republiky

12 Na modelovém příkladu skladu jednotky (roty logistiky) a skladu nákladového střediska objasnit vybavení skladů. Sklady musí zabezpečovat udržení skladových podmínek stanovených pro daný typ skladu, snadné rozmístění a kontrolu uloženého materiálu, jeho údržbu a rychlý příjem i výdej zásob. Popsat skladovou dokumentaci (účel, obsah, forma zpracování, odpovědnost,…). Vybavení skladů

13 Na konkrétních příkladech (civilních firem) vysvětlit studentům možnosti využití automatických vozíků, které jsou integrovány do výrobních procesů ve vazbě na skladové hospodářství. Objasnit jednotlivé systémy navádění, které se používají pro řízení automatických vozíků. Moderní technologie ve skladovém hospodářství

14 Výhody: plně automaticky řízený provoz po celou směnu provozu vozíku; systém si sám vyhodnotí, kdy se potřebuje doplnit elektrickou energií; při použití bez škodlivých zplodin a jiných nečistot vznikající při provozu; velmi tichý provoz; Moderní technologie ve skladovém hospodářství

15 jednoduchá konstrukce; snadná údržba; možnost variability automatického navádění v prostoru. Nevýhody: při nízkých teplotách okolního prostředí klesá exponenciálně energie systému; využití spíše pro vnitřní použití. Moderní technologie ve skladovém hospodářství

16 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. S-3847/1. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1-část I. Brno: UO, 2013. Log-10-3. Manipulace s materiálem v AČR. Praha: MO, 1987. Literatura

17 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

18 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 48/2013, Log-10-3 a S-3847/1. Na modelovém příkladu skladu nákladového střediska vysvětlit vybavení, zabezpečení, evidenci, příjem a výdej materiálu. Úkoly pro samostudiu Téma 10

19 Jaká skladová evidence se vede ve skladu útvaru? Jak provedete kontrolu skutečně zjištěných počtů majetku s evidenčními stavy u dané lokální jednotky (skladu)? Z jakého dokumentu se dá zjistit provedení kalibrací a zákonných revizí? Úkoly pro samostudiu Téma 10

20 Může si útvar v rámci své opravárenské činnosti vytvářet skladové zásoby na dobu několika let? Jak se materiál označuje ve skladech a jaká evidence se u něj vede? Jakým způsobem lze prokázat ve skladech naměřené hodnoty detekující relativní vlhkosti vzduchu? Úkoly pro samostudiu Téma 10


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google