Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Řízení zdrojů v ozbrojených silách Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

2 Obsah Úvod. 1.Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. 2.Koncepce přípravy personálu rezortu MO. 3.Služební hodnocení vojáků z povolání. Závěr.

3 Literatura Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012- 2018. MO: Praha, 2011. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vydání. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. RMO č.23/2008 Působnost služebních orgánů v personální práci. RMO č.85/2010 Některá ustanovení o průběhu služby vojáků z povolání. TURECKIOVÁ, M. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Educa Service, 2010. ISBN 978-80-87306-06-2. Vyhláška MO č.414/2009, o postupu při služebním hodnocení. Zákon č.221/1999 o vojácích z povolání.

4 Vzdělávání bylo a je významným faktor rozvoje jedince a společnosti  znalosti, dovednosti získané v počátečním vzdělávání rychle zastarávají a nutností se stávají opakované změny kvalifikace dalším vzdělávání,  jednou ze složek dalšího vzdělávání je profesní vzdělávání, 1.Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků

5 Východiska firemního vzdělávání  profesní vzdělávání, jehož cílem je rozvoj znalostí, schopností a postojů požadovaných pro výkon povolání,  další profesní vzdělávání, které má přímou vazbu na konkrétní profesní zařazení, uplatnění se v organizaci a jeho posláním je podpora pracovního výkonu pracovníků. 1.Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků

6 Firemní (podnikové) vzdělávání Tureckiová vymezuje jako „souhrn vzdělávacích aktivit zajišťovaných pracovní organizací se záměrem doplnit (tj. rozšířit či zvýšit) nebo změnit strukturu kompetencí (resp. kvalifikací) pracovníků a odstranit tak obvykle negativní rozdíl mezi aktuální a požadovanou mírou rozvoje jejich kompetencí, respektive mezi tzv. subjektivní a objektivní kvalifikací“(2010, s. 156). 1.Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků

7

8 Systém přípravy vojáků z povolání upravuje Koncepce přípravy personálu resortu MO na období 2012-2018. jednotlivé složky přípravy personálu rezortu vycházejí z konceptu celoživotního vzdělávání. 2.Koncepce přípravy personálu rezortu MO

9 Pojetí přípravy personálu Zdroj: Bílá knihy o obraně. Praha: MO ČR-OKP MO, 2011. s. 18.

10 Systém přípravy vojenského personálu vytváří předpoklady pro splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků. Vzd. aktivity jsou primárně zaměřené na dosažení kvalifikačních požadavků ve  vojenských kariérových kurzech,  jazykových kurzech,  odborných kurzech. 2.Koncepce přípravy personálu rezortu MO

11 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání vymezuje služební hodnocení jako posouzení  plnění služebních úkolů, povinnosti vojáka,  jeho odborné a psychické způsobilosti ke služebnímu zařazení,  zdravotní způsobilosti a fyzické zdatnosti pro další výkon služby. 3.Služební hodnocení vojáků

12 Vyhláška MO č. 414/2009, o postupu při služebním hodnocení uvádí,  že služební hodnocení je průběžné posuzování profesionálních kvalit vojáka, které se zpracovává jedenkrát ročně,  hodnocení zpracovává nadřízený vojáka, který má hodnoceného v podřízenosti nejméně 3 měsíce. 3.Služební hodnocení vojáků

13 Vyhláška MO č. 414/2009, o postupu při služebním hodnocení uvádí,  že služební hodnocení je průběžné posuzování profesionálních kvalit vojáka, které se zpracovává jedenkrát ročně,  hodnocení zpracovává nadřízený vojáka, který má hodnoceného v podřízenosti nejméně 3 měsíce. 3.Služební hodnocení vojáků

14 Hlavním cílem služebního hodnocení vojenských profesionálů je podpora motivace  pro dosažení hlavního cíle je nutné, aby hodnocení bylo prováděno průběžně, objektivně……,  hlavní fáze hodnocení - sběr údajů hodnotící rozhovor, podpora hodnoceného při dosahování výkonových a rozvojových cílů v následujícím období. 3.Služební hodnocení vojáků

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google