Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika ve zdravotnictví Ze Sylabu: Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika ve zdravotnictví Ze Sylabu: Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika ve zdravotnictví Ze Sylabu: Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady poskytované péče. Dále informuje o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání. Studenti získají orientaci v legislativě z ekonomické oblasti ve zdravotnictví a sociální péči, zvládnou základy jednoduchého účetnictví a vedení dokumentace a zpracování dokumentů pro zdravotní pojišťovny. Témata přednášek: Organizace péče o zdraví, soustava zdravotnických zařízení, vnitřní organizace provozu zdravotnických zařízení. Obchodní společnosti, formy podnikání. Financování zdravotnických služeb, základní ekonomické pojmy. Ekonomika a kvalita zdravotnické péče. Marketing ve zdravotnictví. Legislativa ekonomické oblasti ve zdravotnictví. Jednoduché účetnictví.

2 Ekonomika ve zdravotnictví Zdroje informací: – Materiály k předmětu Ekonomika zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzitě v Brně (Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.) – http://is.muni.cz/el/1456/jaro2009/PVEKZD/harm onogram_2008_final.pdf?fakulta=1456;obdobi=43 24;kod=PVEKZD http://is.muni.cz/el/1456/jaro2009/PVEKZD/harm onogram_2008_final.pdf?fakulta=1456;obdobi=43 24;kod=PVEKZD Upozorňuji zejména na skripta „Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče“

3 Ekonomika ve zdravotnictví Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum Věcný záměr zákona o zdravotních službách – definuje pojem zdravotní služba a klade si za cíl upravit základní podmínky jejich poskytování. Zdravotní služba je definována jako zvláštní případ poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených zákonem. Věcný záměr zákona také obsahuje rozdělení zdravotních služeb do druhů a forem a touto dělbou deklaruje odstranění nahodilého pojmenovávání jednotlivých druhů zdravotní péče obsažené dnes v různých právních předpisech. Pro návrh typologie zdravotních služeb tedy vyplývá následující požadavek: – Návrh typů zdravotních služeb Kombinaci obou dimenzí, včetně návrhu shluků funkcí a odborností do „typů“ služeb jako nové dimenze ilustrují následující tabulky. – Typologie služby: funkce služby, forma služby – http://www.mzcr.cz/Odbornik/pages/829-typ-sluzby-a-funkce-sluzby~wide.html http://www.mzcr.cz/Odbornik/pages/829-typ-sluzby-a-funkce-sluzby~wide.html – http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/817-typologie-zdravotnich-sluzeb.html http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/817-typologie-zdravotnich-sluzeb.html

4 Ekonomika ve zdravotnictví Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum Výběr klasifikačního systému procedur pro ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/504- klasifikacni-system-procedur-vyber.html http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/504- klasifikacni-system-procedur-vyber.html

5 Ekonomika ve zdravotnictví Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum Z přednášky RNDr. Jaroslava Jandy

6 Ekonomika ve zdravotnictví Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) byl přijat jako základní právní předpis zdravotnického práva v Československu. Vymezuje povinnosti státu, zdravotnických zařízení i uživatelů zdravotnických služeb a zásady zdravotnické péče. Od roku 1966 až do roku 1990 nebyl ani jednou změněn, od té doby byl upraven mnoha novelizacemi, které byly prováděny pro každý stát federace zvlášť. Při zániku federace zůstal zákon platným v České republice i Slovenské republice. V ČR platí po řadě novelizací dále, několik návrhů na jeho nahrazení novým zákonem o zdravotní péči neprošlo úspěšně legislativním procesem. Wikipedia

7 Ekonomika ve zdravotnictví Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) Obsah 1 Novelizace 2 Nejdůležitější zásady – 2.1 Povinnosti osob – 2.2 Práva občanů – 2.3 Zdravotnická zařízení – 2.4 Osobní údaje a jejich dokumentace – 2.5 Registry 3 Prováděcí právní předpisy 4 Související právní předpisy Wikipedia

8 Ekonomika ve zdravotnictví Třetí část: Zdravotnictví Hlava druhá: Zdravotnická soustava Oddíl 1: Soustava zdravotnických zařízení § 31 (1) Úkoly zdravotnictví obstarávají zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení. (2) Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob. § 32 (1) Zdravotnické služby obstarávají zdravotnická zařízení. (2) Součástí soustavy zdravotnických zařízení jsou a)zařízení pro výchovu a výuku a pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, b)organizace pro zdravotnickou výrobu, pro zásobování léčivy a prostředky zdravotnické techniky a pro jejich kontrolu, c)vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví. § 33 Zařízení a organizace zdravotnické soustavy zřízené Ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti nebo obcemi jsou řízeny svými zřizovateli. Oddíl 2: Druhy a úkoly zdravotnických zařízení Wikipedia

9 Ekonomika ve zdravotnictví Konkurenčnost zdravotních trhů ROZDÍLY MEZI ZDRAVOTNICKÝM TRHEM A STANDARDNÍMI TRHY S DOKONALOU KONKURENCÍ (převzato ze Stiglitz, J.E., 1988:290) I. Malý

10 Ekonomika ve zdravotnictví Síť zdravotnických zařízení – Informace na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) – http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htmhttp://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm Projekt Kulatý stůl k diskusi k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR – http://www.kulatystul.cz/ http://www.kulatystul.cz/ – cenné materiály ke stažení Wikipedia


Stáhnout ppt "Ekonomika ve zdravotnictví Ze Sylabu: Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google