Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. VŠB-TU Ostrava

2 Tvorba studijních programů pro obor PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ  ZMĚNY DOPROVÁZEJÍCÍ PŘECHOD OD PLÁNOVITÉHO K TRŽNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ –ORIENTACE NA POTŘEBY TRHU –ZMĚNY V OBLASTI TECHNOLOGIÍ –ZMĚNY V OBLASTI TECHNIKY A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ –ZMĚNY V OBLASTI NÁSTROJŮ, NÁŘADÍ –ZMĚNY V OBLASTI ZAVÁDĚNÍ POČÍTAČOVÝCH PODPOR DO RŮZNÝCH ČINNOSTÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ –ZÁSADNÍ ZMĚNY Z HLEDISKA ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH PODNIKŮ

3 Všechny tyto změny vyžadují i nový přístup k výchově vysokoškolských studentů, budoucích potencionálních pracovníků výrobních podniků, kteří se budou podílet na řízení ve funkční řídících útvarech.

4 Nutnost změn ve výchově vysokoškolských studentů a především také ve studijních materiálech Požadavky na změny ve výchově a studijních materiálech vyplývají: z výše uvedených změn vlivem vědeckotechnického pokroku ( změny technologií, nástrojů, nářadí i nástrojů v oblasti řízení ) –z požadavků výrobních podniků ( tyto požadavky byly i podnětem k založení úkolu INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU )

5 Požadavky na změny ve výchově a studijních materiálech vyplývají: –z výsledků a nejnovějších poznatků výzkumu vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti na všech úrovních ( základní výzkum, aplikovaný výzkum na světové evropské nebo národní úrovni řízený příslušnými institucemi ) –z hospodářské činnosti prováděné ÚSTAVEM PROJEKTOVÁNÍ ORAGANIZACE A EKONOMIKY STROJÍRENSKÉ VÝROBY pro průmyslové podniky –případě z dalších zdrojů podněcujících změny ve způsobu vzdělávání vysokoškolských studentů

6 Vliv uvedených změn a z nich vyplývajících požadavků na kvalifikaci budoucích pracovníků Činností zajišťující plynulý chod podniku jsou soustředěny do řídících funkčních útvarů a týkají se následujících oblastí:  řízení,  racionalizace výrobních procesů,  výrobní logistiky,  controllingu,  projektování a dalších.

7 Pokrytí požadavků na výuku studentů v zaměření technologický management Výše specifikované požadavky, tj. požadavky vědecko technického rozvoje, požadavky podniků na znalosti a dovednosti absolventů schopných pracovat v současných náročných podmínkách, a další uvedené okolnosti vedly k zavedení potřebného studijního zaměření tj. v současnosti existujícího pod názvem: TECHNOLOGICKÝ MANAGEMENT

8 Zavedení nového studijního oboru na FS, VŠB-TU Ostrava Stále se zvyšující nároky v oblasti řízení a projektování výrobních systémů byly podnětem k podání žádosti o zavedení nového samostatného oboru s názvem: PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

9 Předměty, které vyžadují zásadní změny z hlediska dalšího vývoje řízení a jsou předmětem řešení modulu PI  Organizace a řízení  Zakládání podniku a investování  Řízení výroby  Ekonomika řízení provozu  Racionalizace výroby

10 Pracovní tým zajišťující inovaci předmětů v modulu PI Garant pro modul PI: doc. Ing. Josef Novák, CSc. Řešitelé pedagogové:  doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.  Ing. Petra Kočiščáková, PhD. Řešitelé – studenti doktorského studia:  Ing. Petr Staškovan  Ing. Leo Novotný  Ing. Pavlína Šlampová  Ing. Petr Sobotík  Ing. Markéta Gregušová Řešitelé z průmyslové praxe:  Ing. Jan Hryzlák, CSc. - výrobní ředitel VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  Ing. Miroslav Brož, PhD. - PRODECO  Ing. Josef Rožnovský - OSTROJ OPAVA a.s.

11 1)ÚVOD 2)CHARAKTERISTIKA VÝROBY A JEJÍ ŘÍZENÍ 3)CHARAKTER A TYP VÝROBY 4)VÝROBNÍ SYSTÉM, JEHO STRUKTURA, VNĚJŠÍ VZTAHY 5)ZÁSADY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY 6)ORGANIZACE ŘÍZENÍ VÝROBY 7)NORMATIVNÍ ZÁKLADNA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY 8)TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY 9)DALŠÍ SYSTÉMY UPLATŇOVANÉ V ŘÍZENÍ VÝROBY 10)METODY RACIONALIZACE VÝROBY 11)NÁKLADY PODNIKOVÉ ČINNOSTI

12 1)ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SOUČASNÉ VÝROBY A ŘÍZENÍ 2)ROZDĚLENÍ VÝROBY DLE CHARAKTERU A TYPU 3)VLIVY NA VÝROBNÍ SYSTÉM 4)ROZBOR VÝROBNÍHO PROCESU 5)PRINCIP ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROSPERUJÍCÍHO PODNIKU 6)CHARAKTERISTIKA ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR 7)NORMATIVNÍ ZÁKLADNA 8)TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY 9)PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POČÍTAČOVÝCH PODPOR V TPV 10)NEJNOVĚJŠÍ SYSTÉMY UPLATŇOVANÉ V ŘÍZENÍ VÝROBY 11)METODY RACIONALIZACE VÝROBY 12)TVORBA A VÝPOČTY ODVOZENÝCH NORMATIVŮ 13)NÁKLADY PODNIKOVÉ ČINNOSTI 14)METODIKY ŘÍZENÍ VÝROBY

13

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google