Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role vysokoškolského pedagoga ve WBL WWW.CAREERMARKET.CZ PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 12.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role vysokoškolského pedagoga ve WBL WWW.CAREERMARKET.CZ PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 12.12.2007."— Transkript prezentace:

1 Role vysokoškolského pedagoga ve WBL WWW.CAREERMARKET.CZ PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 12.12.2007

2 WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Tématická struktura:  Základní změny v obecném pojetí znalostí a v přístupu k jejich hodnocení.  Změny v komunikaci se studentem, spoluzodpovědnost za průběh personalizovaného studia a spolupráce s ostatními subjekty.  Nová role pedagoga v kontextu interních podmínek vysoké školy a nové vzdělávací formy.

3 Změny v přístupu ke znalostem -konec předávání „hotových“ obsahů, informací a znalostí na VŠ -každá lidská bytost disponuje jedinečným a ne zcela využitým znalostním potenciálem - aktualizace znalostí je základní podmínkou rozvoje vědních disciplin -kreativita je přidanou hodnotou znalostí -v informační společnosti globální společenská znalost zahrnuje znalosti uložené v hlavách zaměstnanců a v počítači a jeho databázi, dále pak v celosvětovém webu a v síti vysokých škol a jejich vědeckých partnerů. -vedle znalostí a kompetencí získaných ve FV, je potřeba akreditovat i znalosti a kompetence získané v rámci NFV a IFV -osobou vysoce kvalifikovanou a vzdělanou je v informační společnosti ta, která je schopna definovat soubor dovedností a znalostí, které potřebuje pro svou současnou i budoucí pozici WWW.CAREERMARKET.CZ

4 Změna v komunikaci se studenty WBL -profil studujících v programu WBL v mnoha směrech nekoresponduje s tradičním profilem univerzitních studentů -žijeme ve světě okamžitého spojení - 380 miliónů lidí na světě používá internet ( zrychlení v komunikaci) -v informační společnosti komunikujeme přes hranice - hranice kulturní, funkční nebo odvětvové -komunikace ve vzdělávacím prostředí přestává být výlučně vertikální (více diskusí, konzultací, od přednáškového stylu učení k učení interaktivnímu), je obou(více-)směrná WWW.CAREERMARKET.CZ

5 Spoluzodpovědnost vyučujícího zaprůběh a výsledek studia WBL Je dána: 1.Tripartitní (bilaterální) smlouvou 2.Schváleným přehledem učení 3. Vytvořením obsahu studia –oborově obecné a specifické dovednosti: oborově obecné dovednosti profesně specifické dovednosti funkčně specifické dovednosti profesní profil ( existuje- neexistuje- bude určen) 4. Jeho podílem na managementu kvality WWW.CAREERMARKET.CZ

6 Vytvoření interních podmínek pro WBL Stanovení forem hodnocení a způsobů dokumentace pokroku ve studiu a studijních efektů : –rychlé orientační pozorování (“quickscan”) a přehled učení –studijní portfolio –projektová dokumentace,dokumentace vyučovaných kurzů a výstupů Stanovení způsobilosti a úrovňových deskriptorů pro všechny moduly Učební nástroje a opory speciálně upravené pro potřeby WBL studentů Přímá podpora studentů zajištěná ve spolupráci s tutory z VŠ i z pracoviště Akreditační postupy WWW.CAREERMARKET.CZ

7 Vliv externích podmínek na roli pedagoga ve WBL Identifikace studujících: - individuálně studující - studijní skupiny ve firmě Potencionální studenti WBL: nemají možnost kombinovat studijní činnosti s pracovními a rodinnými závazky mají kvalifikaci získanou převážně z pracovní zkušenosti bez formálního uznání vysokoškolskou institucí potřebují specifické vzdělání ve vztahu ke konkrétní práci/ výkonu konkrétní funkce jsou znevýhodněni v přístupu ke vzdělání ( věk, etnický původ, zdravotní znevýhodnění aj.) WWW.CAREERMARKET.CZ

8 …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Nové aspekty v roli VŠ pedagoga ve WBL Nutnost užší spolupráce s pracovní sférou v daném odvětví (otevřenost VŠ) Podíl na koordinaci personalisované cesty studiem a kontinuity WBL programu Nové formy administrace WBL programu

9 WWW.CAREERMARKET.CZ …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Outreach aktivity vysokých škol Outreach aktivity: -angažovanost VŠ v oblasti výzkumu a vývoje; -řízení praxí a projektů studentů v terénu (ve firmách, organizacích) -konzultace výstupů a absolventských prací; -spolupořádání odb.seminářů, konferencí, vzdělávacích projektů

10 Prostor pro otázky… Děkuji za pozornost. WWW.CAREERMARKET.CZ


Stáhnout ppt "Role vysokoškolského pedagoga ve WBL WWW.CAREERMARKET.CZ PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 12.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google