Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť."— Transkript prezentace:

1 WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0037 Přímá komunikace mezi fakultami a průmyslem – Brána k výzkumu Příjemce: MEDICOMP s.r.o. Partneři: PřF UK Praha, MFF UK Praha, PaedF UK Praha, PEF ČZU Praha, HK ČR, SPD ČR, Crytur, spol. s.r.o. Turnov Realizace: 1.7.2006 – 30.6.2008 Karolina Šolcová

2 Zdůvodnění a cíle projektu Proč a pro koho?  zvýšení zájmu o studované obory  zvýšení informovanosti studentů  obnovení a vytvoření nových vazeb VaV/VŠ  provázanost studia a praxe (WBL)  vytvoření zpětné vazby VŠ a praxe....a zlepšení komunikace  studenti/doktorandi  pedagogičtí pracovníci/VŠ  zaměstnanci/firmy Jak? vytvoření systému spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem v oblasti využívání lidských zdrojů → propojení průmyslu a talentů, zdroj pro nové expertizy WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

3 Současný stav projektu Metody:  stáže  diplomové práce  exkurze  trainee programy  brigády  volná pracovní místa  firemní workshopy  semináře  zpracování metodiky WBL  úkolování studentů v rámci projektu  absolventské kluby  právní zajištění (smlouvy,registrace)  VVM šetření !interaktivní přístup! WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

4 Současný stav projektu  Dílčí indikátory aktivit  *1) VŠ instituce, firmy (SME, velké podniky)  *2) studenti, absolventi, zaměstnanci škol, doktorandi, zaměstnanci firem  *3) klub absolventů, dotazníková šetření (5x), 2 webportály, databáze, semináře (soft skills), psychologické texty, sponzoringový materiál, veletrh pracovních příležitostí + katalog, infolinka WBL, metodika WBL (el. verze.doc + CD), tripartitní smlouva, poradenská příručka na CD  SWOT analýza (5-P analysis), tištěná verze příručky WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Počáteční stavStav k 30.8.07 *1) Podpořené organizace94123 *2) Podpořené osoby19332053/X *3) Nové produkty1414 (16)

5 Současný stav projektu Problémové oblasti  Interní - organizační personální zajištění, obsah aktivit, partnerství - administrativní obsah monitorovacích zpráv (vykazování indikátorů), administrativa  Externí - prostředí cílových skupin WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

6 Současný stav projektu Charakteristika prostředí  neuspokojivá podpora rozvoje aplikovaného výzkumu (financování, infrastruktura, transfer technologií)  kvalita managementu  nedostatečná flexibilita  nedostatečná provázanost vzdělávacího systému a požadavků trhu práce  financování provozu vysokých škol (hodnocení VaV)  nedostatečná schopnost hospodaření s duševním vlastnictvím  nízké přesvědčení SME o výhodnosti uzavírání partnerství s VŠ ≥ absence motivačních prvků pro zástupce VŠ i SME pro spolupráci WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

7 Přínos pro cílové skupiny Studenti  včasný kontakt s praxí a reálná představa o budoucím zaměstnání  přehled uplatnění vystudovaných oborů, zapojení do aplikovaného VaV  získání nových znalostí prostřednictvím soft-skills seminářů Absolventi  členství v Alumni klubech (Alumni Albertov, Alumni MFF)  informace o uplatnění (databáze, inzerce)  přístup do databáze nabídka/poptávka zaměstnání Školy  možnost větší provázanosti s praxí, růst renomé  zvýšení informovanosti studentů, zaměstnanců  zájem o dialog Firmy  přístup na akademickou půdu (nové poznatky, odborníci, workshopy)  spolupráce s talentovanými studenty  zájem o dialog, spolupráce na vývoji metodiky WBL WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

8 Jak dál ?  funkční portály pod správou příjemce a fakult  rozšíření na více fakult (škol) > větší kritická masa  zapojení většího počtu firem > zlepšení propojení, komunikace >  sponzoring, inzerce, reklama  poplatky za účast na dosavadních aktivitách (workhopy)  využití dotačních titulů v rámci SF >  vytvoření motivačního prostředí (akreditace – WBL, úpravy studijních plánů, legislativní rámec, hodnocení a financování VŠ) WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

9 Kudy k nám www.careermarket.cz www.alumnialbertov.cz Medicomp s.r.o., Turnov info@careermarket.cz Děkuji za pozornost Karolina Šolcová WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU


Stáhnout ppt "WWW.CAREERMARKET.CZ KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť."

Podobné prezentace


Reklamy Google