Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Veřejné politiky Veřejné politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Veřejné politiky Veřejné politiky."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Veřejné politiky Veřejné politiky

2 Program přednášek Veřejný zájem, implementace a realizace veřejných politik na všech úrovních veřejné správy Veřejný zájem, implementace a realizace veřejných politik na všech úrovních veřejné správy aktéři veřejných politik – veřejná správa, soukromý sektor a občanská společnost aktéři veřejných politik – veřejná správa, soukromý sektor a občanská společnost komunikace a participace ve veřejném sektoru komunikace a participace ve veřejném sektoru nové trendy v realizaci veřejných politik, strategické řízení, CAF, komunitní plánování nové trendy v realizaci veřejných politik, strategické řízení, CAF, komunitní plánování veřejné politiky v sektorových přístupech, financování veřejných politik veřejné politiky v sektorových přístupech, financování veřejných politik

3 Zakončení kurzu Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška POTy + prezentace (prezenční studenti) POTy + prezentace (prezenční studenti)

4 LITERATURA: Potůček, M: Veřejná politika, SLON, 2005 Potůček, M: Veřejná politika, SLON, 2005 Kol., Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Institut pre dobre spravovanú společnost, Bratislava, 2002. 272 str. Kol., Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Institut pre dobre spravovanú společnost, Bratislava, 2002. 272 str. Studijní materiály Studijní materiály Aktuální články: Moderní obec, veřejná správa, sociologický časopis apod. Aktuální články: Moderní obec, veřejná správa, sociologický časopis apod.

5 Kontakt Emailem (trhlinova @email.cz) Emailem (trhlinova @email.cz)trhlinova @email.cztrhlinova @email.cz Konzultace Konzultace 5

6 Veřejná politika: vymezení oblasti studia Interdisciplinární charakter: vztah k politologii, správní vědě, sociologii a ekonomii... Politologie – popis a analýza politických jevů Politická rozhodnutí: program, akční plán, strategie, nařízení, směrnice, koncepce, zákon, iniciativní návrh apod., - dokumenty, které vznikly se záměrem řešit problémy občanů - dokumenty, které vznikly se záměrem řešit problémy občanůROZHODNUTÍ - Nejsou izolovaná, vznikají prostřednictvím interakcí různých aktérů - Jejich naplňování nemusí odpovídat cílům a záměrům politiky (bezpečnost v dopravě x kulturní vzorce společnosti) x Potřeba popsat celý systém přijímání rozhodnutí, poznání faktorů ovlivňujících pol. rozhodnutí a popsat společenské důsledky těchto rozhodnutí – jak fungují v praxi, evaluace rozhodnutí Jak je zájem veřejnosti definován, naplňován a uplatňován Jak je zájem a potřeby veřejnosti zabezpečován veřejným sektorem 6

7 Řeší politická rozhodnutí všechny potřeby veřejnosti? 7

8 Specifika veřejné politiky Politika jako vyjádření kolektivní vůle občanů (reprezentativní x přímá demokracie) Veřejnost jako předmět a cíl politiky (VEP: studium dopadu politiky na veřejnost) Veřejný versus soukromý zájem (na definování politiky se podílejí všichni, kdo mají zájem se podílet za předpokladu transparentnosti a zodpovědnosti) veřejná politika komplexnější pojetí než politika: přímá vazba na studium veřejné správy (aktér VEP, organizace VS jako předpoklad naplnění cílů VEP), sociologie (vztahy ve společnosti), ekonomie (ekonomika veřejného sektoru) a další disciplíny veřejná politika komplexnější pojetí než politika: přímá vazba na studium veřejné správy (aktér VEP, organizace VS jako předpoklad naplnění cílů VEP), sociologie (vztahy ve společnosti), ekonomie (ekonomika veřejného sektoru) a další disciplíny 8 Ing. Zuzan a Khendr iche Trhlíno vá, Ph.D.

9 VEŘEJNÁ POLITIKA Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.9 Soubor vládních aktivit, které přímo anebo zprostředkovaně ovlivňují život občanů státu, kraje nebo obce...... Soubor vládních aktivit, které přímo anebo zprostředkovaně ovlivňují život občanů státu, kraje nebo obce...... Analyzuje co vlády dělají, proč a jaké využívají přístupy k realizaci svých aktivit, kteří aktéři se na rozhodnutích podílejí, jaký dopad to má na občany a soukromý sektor Analyzuje co vlády dělají, proč a jaké využívají přístupy k realizaci svých aktivit, kteří aktéři se na rozhodnutích podílejí, jaký dopad to má na občany a soukromý sektor Identifikace problémů a potřeb jednotlivců a soukromého sektoru – viditelné x skryté problémy: Identifikace problémů a potřeb jednotlivců a soukromého sektoru – viditelné x skryté problémy: - korupce, nezaměstnanost, kriminalita, zdravotnictví, vzdělání, politická kultura – demokracie, věda a výzkum, kultura, ŽP, bezpečnost, rodina, vymahatelnost práva... Jak se tyto problémy promítají do aktuálních sektorových politik, jejich cílů a opatření (např. Strategie vzdělávání, protikorupční manuál MV apod.) Jak se tyto problémy promítají do aktuálních sektorových politik, jejich cílů a opatření (např. Strategie vzdělávání, protikorupční manuál MV apod.)

10 Základní prvky veřejné politiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.10 Definování veřejného problému, resp. zájmu. - Co je problém, na který bychom se měli zaměřit? (kriminalita, nezaměstnanost, obrana...) Definování veřejného problému, resp. zájmu. - Co je problém, na který bychom se měli zaměřit? (kriminalita, nezaměstnanost, obrana...) Stanovení cílů, které vedou k jeho řešení. - Jaké cíle sledujeme? (jakékoliv zaměstnání x zvýšení kvalifikace a diverzifikace pracovních pozic...) Stanovení cílů, které vedou k jeho řešení. - Jaké cíle sledujeme? (jakékoliv zaměstnání x zvýšení kvalifikace a diverzifikace pracovních pozic...) Výběr adekvátních nástrojů - legislativa, administrativní nástroje, ekonomické nástroje... Výběr adekvátních nástrojů - legislativa, administrativní nástroje, ekonomické nástroje...

11 Veřejná politika může být chápána jako : Soubor činností vlády přímo nebo nepřímo působících na občany, soukromé subjekty a jiné aktéry v území (politické přístupy, veřejný prostor, veřejný sektor ) Soubor činností vlády přímo nebo nepřímo působících na občany, soukromé subjekty a jiné aktéry v území (politické přístupy, veřejný prostor, veřejný sektor ) souhrn idejí, návrhů a aktivit navrhovaných a realizovaných jakoukoli úrovní veřejné správy, která disponuje vlastní vládou (rozhodovací pravomoc, rozvojový prvek) souhrn idejí, návrhů a aktivit navrhovaných a realizovaných jakoukoli úrovní veřejné správy, která disponuje vlastní vládou (rozhodovací pravomoc, rozvojový prvek)

12 Pojetí veřejných politik 4 úrovně VP : - nadnárodní (EU, SB, MMF…) 4 úrovně VP : - nadnárodní (EU, SB, MMF…) - národní - národní - regionální (subsidiarita) - regionální (subsidiarita) - lokální (mikroregionální) - lokální (mikroregionální) interdisciplinární charakter interdisciplinární charakter zahrnuje soubor širokých oblastí poznání a přístupů k lokálnímu a regionálnímu rozvoji zahrnuje soubor širokých oblastí poznání a přístupů k lokálnímu a regionálnímu rozvoji - sektorové přístupy - sektorové přístupy - manažerské přístupy - manažerské přístupy - sociálně ekonomické přístupy - sociálně ekonomické přístupy - politické přístupy - politické přístupy - právní přístupy - právní přístupy - komunitní přístupy - komunitní přístupy

13 ROLE VEŘEJNÝCH POLITIK (VP) vychází z klasického pojetí veřejné správy: vychází z klasického pojetí veřejné správy: - regulační - regulační - ochrana veřejného zájmu - ochrana veřejného zájmu - koncepční - koncepční - výkon a realizace rozvojových opatření - výkon a realizace rozvojových opatření - informační a vzdělávací - informační a vzdělávací

14 Charakter veřejných politik Diferencovaný v rámci EU (historicko-kulturní příčiny) Diferencovaný v rámci EU (historicko-kulturní příčiny) Diferencovaný v rámci ČR (regionální a lokální úroveň) Diferencovaný v rámci ČR (regionální a lokální úroveň)Faktory Vnější Vnější - Ekonomické - Politické - Právní prostředí - Sociální prostředí - Další externí faktory Vnitřní Vnitřní - Socio-kulturní


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Veřejné politiky Veřejné politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google