Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné politiky Tutoriál 8. 11. 2014 1. Zaměření a způsob studia kurzu Průběh tutoriálu – zaměření tutoriálu Distanční forma studia E-learningový kurz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné politiky Tutoriál 8. 11. 2014 1. Zaměření a způsob studia kurzu Průběh tutoriálu – zaměření tutoriálu Distanční forma studia E-learningový kurz."— Transkript prezentace:

1 Veřejné politiky Tutoriál 8. 11. 2014 1

2 Zaměření a způsob studia kurzu Průběh tutoriálu – zaměření tutoriálu Distanční forma studia E-learningový kurz Samostudium + průběžná kontrola získaných znalostí POT 1-4 Hodnocení Potů, možnosti oprav Potů Studium výkladu a následně zpracování potů !!! Is – interaktivní osnova, doplnění studiem literatury Zápočet a závěrečná zkouška 2

3 veřejné politiky 3 sociologie, politologie, ekonomie, právo--- interdisciplinární přístup Analýza problémů sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje společnosti, identifikace naplňování/řešení těchto Definování veřejného problému, resp. zájmu. - Co je problém, na který bychom se měli zaměřit? (kriminalita, nezaměstnanost, obrana...) Stanovení cílů, které vedou k jeho řešení. - Jaké cíle sledujeme? (jakékoliv zaměstnání x zvýšení kvalifikace a diverzifikace pracovních pozic...) Výběr adekvátních nástrojů - legislativa, administrativní nástroje, ekonomické nástroje... Analýza aktérů, kteří vstupují do identifikace zájmu, řešení, rozhodování o společenském zájmu

4 4 Poznání a řešení veřejného zájmu Obecný zájem společnosti - celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či skupiny (místní VZ x národní VZ). VZ chápeme jako to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a objektivně. Bez nadhistorické platnosti x kulturní diference Suma individuálních zájmů (osobní zájem) Problém: individuální podtext, interpretace zájmů dílčích skupin - populismus (dálnice, průmyslové zóny, komerční a obchodní zóny, dostavba Temelína, vyvlastnění pozemků apod.)

5 5 Veřejný zájem x veřejná politika Cíl VeP: identifikovat VZ, hodnotit VZ, stanovit priority - naplňovat VZ Veřejný x soukromý zájem POTč. 1: definovat VZ, určit proč je VZ – analýza dokumentů, médií, diskusí, facebook, analýzy Analyzovat jak, je tento VZ naplňován, analýza přístupů politických představitelů (euro) - nezaměstnanost, důchodová reforma xxx potravinová soběstačnost

6 Identifikace problému Příčiny problému: - Absence politické shody - Socio-demografické změny - Podfinancování systému - Nepropojení sociálního a zdravotního pojištění - Nedostatečné informace o službách a jejich poskytovatelích DEFINOVANÝ PROBLÉM: Nedostatečná péče o seniory Důsledky: - Neefektivní systém, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou - Neprovázanost služeb - Neodpovídající kvalita prožití konce života - Reálná hrozba nemožnosti zabezpečení důchodů současně pracujícímui obyvatelstvu Další dopady

7 Kritéria členění veřejné politiky Segmenty veřejného zájmu, sektorový pohled (VeP obranná, kulturní, vzdělávací, energetická, cenová, environmentální aj.) Čas - jak dlouho je nutno ji vykonávat (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá), Kdo ji tvoří a vykonává (podle subjektů) a jak rozsáhlý dopad veřejná politika má (podle objektů) - veřejná politika lokální, národní, evropská a světová (globální) Specifika veřejného zájmu: lokální a regionální VZ 7

8 Regionální VEP Doprava, dopravní obslužnost Sociální a zdravotní služby Vzdělávání (podpora učňovských a technických oborů) Podpora podnikání a řešení zaměstnanosti -Koordinace územního plánování -Brownfields -Podpora marketingových aktivit kraje, spolupráce s případnými partnery, podpora MSP -Podpora obcí a budování velké infrastruktury 8

9 Nedostatečně řešené regionální VZ Inovace, podpora konkurenceschopnosti firem Podpora rodinných firem, vzájemná spolupráce Analýza podnikatelských potřeb, jasně definované dlouhodobé cíle a priority Podpora OS, NO, tradice, občanská participace Podpora CR a udržitelného CR 9

10 Místní veřejný zájem Architektura veřejného prostoru (park, hřiště, hospoda, urbanita obcí a měst...) Kriminalita, bezpečnost Technická, dopravní a občanská infrastruktura VČ aktivity, komunitní centra Demografický růst, zvyšování počtu obyvatel Finanční zdroje Sociální služby Zajištění dostatečných kapacit MŠ, ZŠ xx nedostatek žáků … 10

11 Nástroje veřejné politiky VEP – hledání, analýza a řešení problémů společnosti (nezaměstnanost, bezpečnost, zdraví …) Řešení problémů prostřednictvím různých typů nástrojů (právní, ekonomické… x motivační, restriktivní…) Nástroje VEP – prostředky, jejichž prostřednictvím se zástupce veřejné moci pokouší uvést svoje cíle a záměry do praxe tak, aby dosáhl stanoveného cíle (zvýšení bezpečnosti v dopravě) 11

12 Volba nástrojů VEP Volba toho, jaký problém budeme řešit, jaká bude míra angažovanosti státu v řešení problému Komplementarita nástrojů: budu problém řešit jedním nebo více nástroji, které využiji Kdo bude hlavním aktérem: stát, kraj, obec, EU, jiná instituce (např. rozvojová pomoc) Cílová skupina: společnost jako celek x určitá skupina (mladiství, senioři, cizinci…) 12

13 POTč. 2 snížení počtu kuřáků Kampaň v masmédiích Zákaz prodeje tabákových výrobků do určitého věku Kouření mladistvých jako trestní čin Zvýšení daní na tabákové výrobky Dotace výzkumným ústavům na analýzu příčin návykovosti na tabák Metoda léčby závislých kuřáků Podpora NO zaměřených na boj s kouřením Zákaz kouření ve vybraných prostorech (zastávka, restaurace …) 13

14 14 POT č. 3: Aktéři VeP Stát, veřejná správa Občanský sektor Soukromý sektor, firmy

15 Identifikace aktérů VZ Analýza aktérů – nejedná se o jednu skupinu, identifikace VZ – složitý proces Aktéři jsou jednotlivci, skupiny či organizace, kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravovanépolitiky, projekty, nebo jejich realizaci vedle aktérů, kteří„jsou vidět“, jsou institucionalizovaní, mají čitelné postoje, existujíi aktéři, kteří se nesdružují a nevyjadřují veřejně své postoje Vytyčení klíčových aktérů, jejich pozic, zájmů a moci: vlastní úvaha na základě znalosti problému Veřejný sektor, mezinárodní instituce, občanský sektor, sdružení rodičů, firmy, asociace firem, odbory, politické instituce, rodiny

16 Pot č. 4: NO Vazba na pot 1-3 Administrativní nástroje Lokální, regionální, národní, nadnárodní úroveň Jak NO ovlivnily rozhodnutí – pozitivně, negativně Jak ovlivňují řešení a dosahování VZ (sociální služby) 16


Stáhnout ppt "Veřejné politiky Tutoriál 8. 11. 2014 1. Zaměření a způsob studia kurzu Průběh tutoriálu – zaměření tutoriálu Distanční forma studia E-learningový kurz."

Podobné prezentace


Reklamy Google