Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letecká technika pro záchranné práce v IZS CZ.1.06/3.4.00/27.09721 Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letecká technika pro záchranné práce v IZS CZ.1.06/3.4.00/27.09721 Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v."— Transkript prezentace:

1 Letecká technika pro záchranné práce v IZS CZ.1.06/3.4.00/27.09721 Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

2 Obsah prezentace Základní informace o projektu Důvody realizace Cíle projektu Výstupy projektu (pořízená technika) Aktuální informace o stavu projektu Kontaktní údaje

3 Základní informace o projektu Rozpočet projektu (skutečnost/zaplaceno): 468 862 760, 96 Kč Dotace z fondu EU IOP (85%) 398 533 346, 81 Kč Spolufinancování projektu (15%) 70 329 414, 15 Kč Ukončení projektu: 31.12.2015 Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/27.09721 Registrační číslo SMVS: 114V071005010 Projekt byl realizován z fondů EU z integrovaného operačního programu (IOP)

4 Důvody realizace Na území ČR dochází k celé řadě mimořádných událostí, živelných pohrom a jiných negativních jevů, které přímo ohrožují jak jednotlivce, tak často větší skupiny obyvatel. Při řešení mimořádných událostí, představuje letecká podpora často zásadní prvek, který rozhoduje o úspěšnosti zásahu IZS, neboť otevírá další prostorovou dimenzi pro záchranné činnosti i policejní práci. Policie ČR je jedinou organizační složkou státu, která disponuje vlastní vrtulníkovou letkou, která je schopna plnit speciální úkoly spojené se záchrannými pracemi při řešení mimořádných a krizových událostí. V současné době čítá celkem 13 vrtulníků, z toho pouze tři jsou vybaveny tak, aby byly schopny plného nasazení do záchranných akcí v denní dobu. V rámci projektu bylo proto naplánováno pořízení vrtulníku, který umožní provádět záchranné akce i v noci a za snížené viditelnosti. Za účelem efektivního monitoringu je v současné době část vrtulníků lehké hmotnostní kategorie vybavena optoelektronickými stabilizovanými plošinami s přenosem obrazu (OSP), které však pro využití při mimořádných událostech nejsou optimální. Postrádají řadu funkcí, kterými již dnešní nové systémy běžně disponují. Proto byly pořízeny nové. Pro potřeby dlouhodobého nasazení letecké techniky v místech zásahu, je potřebné využívat automobilní cisterny, které výrazně přispívají ke zkrácení doby nutné pro doplnění paliva, což má zásadní vliv na plynulost prováděných leteckých záchranných prací a celkovou akceschopnost a úspěšnost IZS. Stávající automobilní cisterny však není možné použít v terénu, a to především s ohledem na jejich konstrukci (disponují pouze náhonem na jednu nápravu) a na jejich stáří.

5 Cíle projektu Cílem projektu je pomocí pořizované moderní letecké techniky a technologického vybavení zajistit efektivnější, bezpečnější a rychlejší záchranu osob z míst postižených mimořádnou událostí. Současně s tím dojde ke zvýšení akceschopnosti sil a prostředků Policie ČR pro jejich okamžitý a účinný zásah, možnost jejich dlouhodobého působení při plnění úkolů v teritoriích s poškozenou infrastrukturou, operativní mobility těchto sil a v neposlední řadě i zefektivnění řízení a koordinace činností Policie ČR v rámci IZS. Specifickými cíli projektu jsou: - zvýšení přepravních kapacit Policie ČR pro záchranu a evakuaci osob z ohrožených oblastí; - vyšší efektivita zásahů vrtulníků v nočních hodinách; - zrychlení, zvýšení a zefektivnění plošného monitoringu vývoje situace v oblastech postižených mimořádnou událostí – sběr verifikovaných informací; - zvýšení mobility sil a prostředků Policie ČR v postižených oblastech. Soulad s cíli programu: Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3- Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž tento projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. D( Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

6 Výstupy projektu (pořízená technika) Letecká technika - vrtulník Bell 412EPI

7 Výstupy projektu (pořízená technika) Optoelektronické plošiny 4 kusy

8 Výstupy projektu (pořízená technika) Automobilové cisterny – kapacita 3 000 l – 1ks, 8 000 l – 1ks, 16 000 l – 1 ks

9 Aktuální informace o stavu projektu V současné době je projekt ukončen a veškerá technika byla úspěšně pořízena.

10 Kontaktní údaje plk. Ing. Tomáš HytychStanislav Hrabal ředitel projektuprojektový manažer tel: 974838252tel: 974838236 email: thytych@pcr.czemail: stanislav.hrabal@pcr.czthytych@pcr.czstanislav.hrabal@pcr.cz


Stáhnout ppt "Letecká technika pro záchranné práce v IZS CZ.1.06/3.4.00/27.09721 Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v."

Podobné prezentace


Reklamy Google