Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační podpora při krizovém řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační podpora při krizovém řízení"— Transkript prezentace:

1 Informační podpora při krizovém řízení
Ing. Petr Paláček

2 Cíle disertační práce Vybudovat systém informační podpory pro základní složky IZS Vybudovat systém informační podpory využitelný při zdolávání jakékoliv MÚ Využít stávající technologie základních složek IZS Maximálně zjednodušit nároky na obsluhu v terénu Minimalizovat obsluhu na příslušném operačním a informačním středisku Ekonomická stránka

3 Informační podpora Typ mimořádné události
Poloha místa mimořádné události Ohrožení osob, zvířat, majetku Dokumentace využitelné při zdolávání MÚ Mapové podklady Zdroje hasebních látek Inženýrské sítě Další

4 Přínos informační podpory
Zkrácení dojezdových časů Informační podpora - vedoucímu managementu zásahu - zasahujícím jednotkám Efektivní rozhodovací proces Snížení škod Zvýšení bezpečnosti

5 Mobilní GeoInformační Technologie
MGIT lze charakterizovat jako IT určené pro zpracování prostorových dat, které aktivně využívají bezdrátové komunikační prostředky k přenosu dat mezi mobilními klienty a řídícím centrem. Mobilní GIT využívají znalost aktuální polohy klientů při řešení problému. Technologiemi využívanými pro výstavbu MGIT jsou: Mobilní počítače Bezdrátové komunikace Polohové systémy Software pro mobilní GIS Data a geodata Další komponenty (v závislosti na typu mimořádné události)

6 Proč mobilní GIT Papírová mapa nemusí být vždy „po ruce“
Dokumentace se vztahuje pouze k objektům Aktuálnost podkladových dat, možnost on-line aktualizace a dynamické reakce na vzniklou situaci Dostupné funkce GIS (Pan, Zoom, Filter, Search, Analyze,….) Využití GPS Přístup k databázím Vývoj mobilních GIT

7 Aplikace mobilních GIT
Standartní aplikace pro všechny jednotky IZS Lokalizace MÚ Automatická lokalizace jednotky IZS Automatická navigace jednotky IZS Průjezd preferovaných vozidel IZS světelnou křižovatkou

8 Aplikace mobilních GIT
Nadstavbové aplikace pro některé jednotky IZS Přístup k vzdáleným databázím Zobrazení dokumentací související se zdoláváním MÚ Analýzy šíření mimořádné události, popř. jejich následků Automatická lokalizace jiných jednotek  IZS

9 Navržený informační systém
KOPIS OPIS (GIS, PO, další) Jednotka IZS Tíseň TCTV Distribuované služby KOPIS….. krajské operační a informační středisko TCTV…… telefonní centrum tísňového volání OPIS……. operační a informační středisko

10 Praktické ověření Stanovení polohy pohybujícího se vozidla v členitém terénu Bezdrátový přenos dat „simulované“ OPIS – jednotka IZS Stanovení polohy věcných prostředků PO Ověření navržených prvků mobilních GIT

11 Dosavadní činnost Již provedeno
Teoreticky stanoven ucelený informační systém Stanoveny využitelné aplikace Ověřena funkčnost mobilních GIT Stanoveny prvky mobilních GIT Další postup Návrh systému OPIS – Mobilní jednotka, architektura klient/server Vytvořit Mobilní Geoinformační systém (jednotka IZS) Praktické odzkoušení

12 Zobrazení při zdolávání MÚ

13 Využitá literatura [1] Stankovič, J.: Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách VŠB-TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení,  stran, 2 přílohy. [2] Trnka, J.:Informační a komunikační technologie ve švédské mobilní požární technice [3] Zapletalová, Bartlová, Balog,: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava SPBI,1998 [4] Bojový řád jednotek požární ochrany, metodický list č.3 - štáb velitele zásahu citace

14 Děkuji za pozornost Ing. Petr Paláček


Stáhnout ppt "Informační podpora při krizovém řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google