Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační podpora při krizovém řízení Ing. Petr Paláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační podpora při krizovém řízení Ing. Petr Paláček."— Transkript prezentace:

1 Informační podpora při krizovém řízení Ing. Petr Paláček

2 Vybudovat systém informační podpory pro základní složky IZS Vybudovat systém informační podpory využitelný při zdolávání jakékoliv MÚ Využít stávající technologie základních složek IZS Maximálně zjednodušit nároky na obsluhu v terénu Minimalizovat obsluhu na příslušném operačním a informačním středisku Ekonomická stránka Cíle disertační práce

3 Informační podpora Typ mimořádné události Poloha místa mimořádné události Ohrožení osob, zvířat, majetku Dokumentace využitelné při zdolávání MÚ Mapové podklady Zdroje hasebních látek Inženýrské sítě Další

4 Přínos informační podpory Zkrácení dojezdových časů Informační podpora - vedoucímu managementu zásahu - zasahujícím jednotkám Efektivní rozhodovací proces Snížení škod Zvýšení bezpečnosti

5 Mobilní GeoInformační Technologie MGIT lze charakterizovat jako IT určené pro zpracování prostorových dat, které aktivně využívají bezdrátové komunikační prostředky k přenosu dat mezi mobilními klienty a řídícím centrem. Mobilní GIT využívají znalost aktuální polohy klientů při řešení problému. Technologiemi využívanými pro výstavbu MGIT jsou: Mobilní počítače Bezdrátové komunikace Polohové systémy Software pro mobilní GIS Data a geodata Další komponenty (v závislosti na typu mimořádné události)

6 Proč mobilní GIT Papírová mapa nemusí být vždy „po ruce“ Dokumentace se vztahuje pouze k objektům Aktuálnost podkladových dat, možnost on-line aktualizace a dynamické reakce na vzniklou situaci Dostupné funkce GIS (Pan, Zoom, Filter, Search, Analyze,….) Využití GPS Přístup k databázím Vývoj mobilních GIT

7 Aplikace mobilních GIT Standartní aplikace pro všechny jednotky IZS Lokalizace MÚ Automatická lokalizace jednotky IZS Automatická navigace jednotky IZS Průjezd preferovaných vozidel IZS světelnou křižovatkou

8 Aplikace mobilních GIT Nadstavbové aplikace pro některé jednotky IZS Přístup k vzdáleným databázím Zobrazení dokumentací související se zdoláváním MÚ Analýzy šíření mimořádné události, popř. jejich následků Automatická lokalizace jiných jednotek IZS

9 Navržený informační systém KOPIS OPIS (GIS, PO, další) Jednotka IZS Tíseň TCTV Distribuované služby Distribuované služby KOPIS….. krajské operační a informační středisko TCTV…… telefonní centrum tísňového volání OPIS……. operační a informační středisko

10 Praktické ověření Stanovení polohy pohybujícího se vozidla v členitém terénu Bezdrátový přenos dat „simulované“ OPIS – jednotka IZS Stanovení polohy věcných prostředků PO Ověření navržených prvků mobilních GIT

11 Dosavadní činnost Již provedeno Teoreticky stanoven ucelený informační systém Stanoveny využitelné aplikace Ověřena funkčnost mobilních GIT Stanoveny prvky mobilních GIT Další postup Návrh systému OPIS – Mobilní jednotka, architektura klient/server Vytvořit Mobilní Geoinformační systém (jednotka IZS) Praktické odzkoušení

12 Zobrazení při zdolávání MÚ

13 Využitá literatura [1] Stankovič, J.: Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách VŠB-TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení, 2001. 44 stran, 2 přílohy. [2] Trnka, J.:Informační a komunikační technologie ve švédské mobilní požární technice http://www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=2239 http://www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=2239 [3] Zapletalová, Bartlová, Balog,: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava SPBI,1998 [4] Bojový řád jednotek požární ochrany, metodický list č.3 - štáb velitele zásahu http://www.mvcr.cz/hasici/info/boj/ml_r3.htmlhttp://www.mvcr.cz/hasici/info/boj/ml_r3.html, citace 25.11. 2004

14 Děkuji za pozornost Ing. Petr Paláček petr.palacek.st@vsb. cz


Stáhnout ppt "Informační podpora při krizovém řízení Ing. Petr Paláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google