Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Novinky a změny v biologických textech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Novinky a změny v biologických textech."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Novinky a změny v biologických textech MUDr. Eva Vítková, CSc. Odd. biologických metod Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Změny Detailní popis způsobu provedení kontrolních zkoušek Harmonizace ICH Sjednocení s požadavky EMA Sjednocení s požadavky WHO Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

3 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Změny textů – obecné články 2.6.26 ZKOUŠKA NA PROTILÁTKY ANTI-D V IMUNOGLOBULINU LIDSKÉM PRO INTRAVENÓZNÍ PODÁNÍ – doplnění postupu přípravy roztoků 2.7.9 ZKOUŠKA NA Fc FUNKCI IMUNOGLOBULINU – alternativní metoda stanovení v mikrotitračních destičkách: umožňuje stanovení více vzorků, odpovídá současnému trendu laboratorního stanovení 2.6.21 TECHNIKY AMPLIFIKACE NUKLEOVÝCH KYSELIN - validační kriteria pro kvantitativní stanovení viru B19 (v souladu s požadavky propouštění šarží OCABR)

4 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Harmonizace: ICH: 2.6.14 BAKTERIÁLNÍ ENDOTOXINY - úprava v textu, zásadní: kritérium pro stanovení maximální doporučené dávky přípravku – podaný objem. POKYNY PRO POUŽITÍ ZKOUŠKY NA BAKTERIÁLNÍ ENDOTOXINY - zařazení – 5.1.10 EMA: ALERGENOVÉ PŘÍPRAVKY Směrnice EMEA/CHMP/BWP/304831/2007 – výchozí materiály (hmyzí, potravní alergeny) – stanovení zbytkových rozpouštědel, těžkých kovů, pesticidů; výrobní proces – definice výchozích materiálů, meziproduktů; IHRP – pravidla použití in vivo nebo in vitro metod k jejich určení; Zkouška sterility – parenterální alergeny, mikrobiální kontaminace podle 5.1.4 – nesterilní alergeny; Obsah bílkovin – ukazatel konzistence výroby; Aktivita alergenu – 50 – 150%; Označování – název alergenu; Specifická neškodnost + antigenní profil - vyřazeny

5 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely Cíl – snižování počtu laboratorních zvířat, náhrada alternativními testy – 3R Zkoušky účinnosti bakteriálních vakcín Plazmatické přípravky: Zkouška na pyrogenní látky Bakteriální endotoxin y Kritéria přijatelnosti: prahová dávka pyrogenu, maximální doporučená dávka přípravku. Schválení regulační autoritou, doložení validačních dat výrobního procesu.

6 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 2.6.30 ZKOUŠKA AKTIVACE MONOCYTŮ Alternativní zkouška ke zkolušce na pyrogenní látky a zkoušce na endotoxiny Detekce endogenních mediátorů zánětu – cytokinů Indikátorové buňky: lidské monocyty/mononukleární lymfocyty Princip: standardní křivka slouží k porovnání a určení hodnoty zkoušeného přípravku Validace, volba vhodného modelu zkoušky

7 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny pro humánní použití Nové: Vaccinum papillomaviri humani (ADNr) Vaccinum rotaviri vivum ad peroralia Vaccinum zonae vivum Zrušené: V accin um Pertussis

8 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny – revize/nové texty Vaccina e ad usum humanum bakteriální, virové, syntetické složené, adsorbované Výroba: shodná s klinicky ověřenou šarží, výrobní ukazatele shodnosti výroby, Použití antibiotik: PNC, STM – zakázáno protimikrobní látky – vícedávková balení, adjuvans/adsorbent stabilita meziproduktů, doba použitelnosti, bakteriální endotoxiny, zkoušky na zvířatech

9 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny – revize/nové texty Vaccinum poliomyelitidis inactivatum: Pr otein nitrogen content protein cont. Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a) aseptické plnění hotové várky a hotového přípravku – náhrada textu: plnění za vhodných podmínek – odpovídá výrobním postupům registrovaných vakcín Vaccinum pertussis adsorbatum (0161) celková revize v souladu s novým doporučením WHO

10 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny – revize/nové texty BCG ad immunocurationem zkouška termostability - vypuštěna Vaccinum morbillorum/parotitidis/rubellae vivum: zkouška účinnosti – hodnotící kritéria přijatelnosti testu: referenční a zkoušená vakcína, požadované minimální titry: morbilli: log 10 CCID 50 3,0 parotitis: log 10 CCID 50 3,7 rubella: log 10 CCID 50 3,0

11 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny – revize/nové texty Vaccinum rubellae vivum, Vaccinum varicellae vivum : značení na obalu – neuvádí riziko aplikace v těhotenství Zkouška teplotní stability: atenuované vakcíny živé vakcíny – ukazatel kapacity kmene odolat výkyvu teploty, není ukazatel stabilitních testů. Vaccina e influenzae: použití alternativního testu souběžně s 2.6.16 (např. PCR), provedení validace pro určenou vakcínu vč. hodnocení rizik (vakcíny připravené na TK)

12 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Vakcíny – revize/nové texty Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpi b coniugatum adsorbatum : zkouška na endotoxin – limit stanoví kompetentní autorita, původní hodnota 100 IU, některé přípravky ≥ 100 IU, ale shledány bezpečnými; stanovení volného PRP – ke stanovení - doplněny v současn osti používané metody

13 MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Eva Vítková, CSc. Seminář k lékopisné problematice, 10.6.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha Novinky a změny v biologických textech."

Podobné prezentace


Reklamy Google