Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZADÍ VZNIKU ALKOHOLOVÉ STRATEGIE V EU A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZADÍ VZNIKU ALKOHOLOVÉ STRATEGIE V EU A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA."— Transkript prezentace:

1 POZADÍ VZNIKU ALKOHOLOVÉ STRATEGIE V EU A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA

2 V DOBĚ, KDY EVROPSKÁ KOMISE PŘIPRAVUJE VLASTNÍ STRATEGII POKRÝVAJÍCÍ VŠECHNY ČINNOSTI NA EVROPSKÉ ÚROVNI, VZNIKLA POTŘEBA VYPRACOVAT CELOEVROPSKOU ANALÝZU ÚČINKŮ ALKOHOLU Z HLEDISEK ZDRAVOTNÍCH, SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH. V ČERVNU 2006 VYPRACOVAL BRITSKÝ INSTITUT ALKOHOLOVÝCH STUDIÍ TZV. ANDERSONOVU ZPRÁVU O ŠKODLIVÝCH ÚČINCÍCH ALKOHOLU.

3 ZÁVĚRY TÉTO ZPRÁVY DOPORUČILY MIMO JINÉ : OZNAČIT NA OBALECH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ VAROVÁNÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY ALKOHOLU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ V OBLASTI SPOTŘEBNÍ DANĚ TRVALE ZVYŠOVAT MINIMÁLNÍ SAZBY LICENCOVANÝ PRODEJ ALKOHOLU ZÁKAZ REKLAMY A SPONZORSTVÍ VÝROBCI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

4 V SOUVISLOSTI S TOUTO STUDIÍ ZADAL EVROPSKÝ SVAZ VÝROBCŮ PIVA – BREWERS OF EUROPE TZV. WEINBERGOVU STUDII O MOŽNÝCH RIZICÍCH SPOJENÝCH S KONZUMACÍ ALKOHOLU. ZÁVĚRY TÉTO STUDIE DOPORUČILY POKRAČOVAT V ZODPOVĚDNÉM PŘÍSTUPU VÝROBCŮ ALKOHOLU ZEJMÉNA V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELI.

5 EVROPSKÁ KOMISE, RESP. JEJÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ – DG SANCO ZAUJALO NAKONEC KOMPROMISNÍ STANOVISKO VYJÁDŘENÍM 5 HLAVNÍCH OBLASTÍ VE SNIŽOVÁNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ KONZUMACE ALKOHOLU :

6 OCHRANA MLADISTVÝCH, DĚTÍ A NENAROZENÝCH DĚTÍ SNÍŽENÍ ÚRAZŮ A ÚMRTÍ V DŮSLEDKU DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI SPOJENÉ S KONZUMACÍ ALKOHOLU ZABRÁNĚNÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ ALKOHOLU NA ZDRAVÍ DOSPĚLÝCH

7 INFORMOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z KONZUMACE ALKOHOLU A O MODELECH JEHO VHODNÉ KONZUMACE TVORBA A UDRŽOVÁNÍ DATABÁZE O POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVECH NÁPOJŮ OBSAHUJÍCÍCH ALKOHOL NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

8 ZE ZÁVĚRŮ RADY EU PRO ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKU, ZDRAVÍ A ZÁLEŽITOSTI SPOTŘEBITELŮ, KTERÁ SE KONALA V BRUSELU VE DNECH 30.LISTOPADU AŽ 1.PROSINCE VYPLYNULO ZEJMÉNA :

9 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR STANOVIL, ŽE NÁRODNÍ LEGISLATIVA MUSÍ DOSTATEČNĚ ZAJIŠŤOVAT OCHRANU ZDRAVÍ ČLENSKÉ STÁTY MUSÍ ROZVÍJET A POSILOVAT NÁRODNÍ ALKOHOLOVOU POLITIKU PŘIMĚŘENOU NÁRODNÍM POTŘEBÁM

10 PRIORITAMI MUSÍ BÝT OCHRANA MLADISTVÝCH, DĚTÍ A JEŠTĚ NENAROZENÝCH DĚTÍ JE NUTNO EVIDOVAT ŠKODLIVÉ ÚČINKY ALKOHOLU NA ZDRAVÍ A PROHLUBOVAT POZITIVNÍ VLIVY ALKOHOLOVÉ POLITIKY ČLENSKÝCH ZEMÍ NA SPOTŘEBU ALKOHOLU A DOPADY NA PRODUKTIVITU PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

11 KOMISE VYZÝVÁ SYSTEMATICKY POKRAČOVAT V ČLENSKÝCH ZEMÍCH V PŘÍSTUPU OMEZUJÍCÍM POŠKOZOVÁNÍ LIDSKÉHO ZDRAVÍ NÁSLEDKEM KONZUMACE ALKOHOLU STUPŇOVAT OPATŘENÍ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ NA TUZEMSKÝCH TRZÍCH S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY S TÍM, ŽE TATO OPATŘENÍ BY MĚLA BÝT PŘIZPŮSOBENA KONKRÉTNÍM PODMÍNKÁM ČLENSKÝCH ZEMÍ

12 SPECIFICKÝ DŮRAZ MUSÍ BÝT KLADEN NA NÁRODNÍ LEGISLATIVU PŘI KONZUMACI ALKOHOLU ŘIDIČI A PŘI PRODEJI A PODÁVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ZAJISTIT PLNOU PODPORU STRATEGIE KOMISE PŘI IMPLEMENTACI ANTIALKOHOLNÍCH OPATŘENÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

13 ZÁVĚR : ALKOHOLOVÁ STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ WHO A WTO A PŘEDEVŠÍM Z ROZHODNUTÍ JEJÍHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ – DG SANCO. JE Z NÍ ALE TAKÉ PATRNÝ RUKOPIS SOUČASNÉ PŘEDSEDNICKÉ ZEMĚ – FINSKA, KTERÁ MÁ STEJNĚ JAKO DALŠÍ SKANDINÁVSKÉ ZEMĚ, ZEJMÉNA ŠVÉDSKO, ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY S NEPŘIMĚŘENOU KONZUMACÍ ALKOHOLU.

14 EVIDENCE NAŠÍ SPOTŘEBY ALKOHOLU SE STÁLE POTÝKÁ S JEDNÍM ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM: NEPOSTIHUJE KONZUMACI ALKOHOLU A JEHO VÝVOZ TURISTY. DLE NAŠICH ODHADŮ TO ČINÍ AŽ 30 % U PIVA, 20 % U TVRDÉHO ALKOHOLU A 10 % U VÍNA. O TYTO ODHADY JE NUTNO NAŠE OFICIÁLNÍ STATISTIKY OČISTIT.

15 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN NA ZÁKLADĚ INICIATIVY ZODPOVĚDNÝCH VÝROBCŮ PIVA, KTERÁ VZNIKLA PŘED 4 ROKY, SYSTEMATICKY ORGANIZUJE VÝCHOVU KONZUMENTŮ PIVA K ZODPOVĚDNÉ KONZUMACI A SPOLUPRACUJE S INSTITUCEMI, KTERÉ TOTO REALIZUJÍ, NAPŘÍKLAD S BESIPEM.

16 SOUČASNÁ DOPORUČENÍ EVROPSKÉ KOMISE VNÍMÁME JAKO ADEKVÁTNÍ POKUD ANI DO BUDOUCNA NEPŘEKROČÍ ROZUMNOU MÍRU, TO ZNAMENÁ POKUD NEDOJDE K DRASTICKÉMU ZVÝŠENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ NA PIVO, ZÁKAZU REKLAMY NA PIVO, LICENCOVANÉMU PRODEJI PIVA ČI VAROVNÝM OZNAČENÍM NA OBALECH.

17 KONZUMACI PIVA ÚMĚRNOU VĚKU, ZDRAVOTNÍMU STAVU, FYZICKÝM I DALŠÍM DISPOZICÍM CHÁPEME JAKO SOUČÁST NAŠICH NÁRODNÍCH TRADIC.

18 DĚKUJI VÁM ZA VAŠI POZORNOST !


Stáhnout ppt "POZADÍ VZNIKU ALKOHOLOVÉ STRATEGIE V EU A JEJÍ SOUČASNÁ PODOBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google