Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace spojených národů United Nations Organization (UNO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace spojených národů United Nations Organization (UNO)"— Transkript prezentace:

1 Organizace spojených národů United Nations Organization (UNO)

2 Historie o Založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy o Předchůdkyní OSN byla Společnost národů, skončila poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé světové války. o Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN o První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.

3 Cíle OSN o udržovat mezinárodní mír a bezpečnost o rozvíjet mezi národy přátelské vztahy o spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod o Boj s HIV, AIDS, Malárií

4 Organizační struktura o Valné shromáždění : Tvoří ho zástupci všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí o důležitých záležitostech je nutná dvoutřetinová většina hlasů. o Rada bezpečnosti : 15 členů, z toho pět stálých – jsou to Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie – a 10 nestálých, které Valné shromáždění volí na dvouleté období. Má h lavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti o Ekonomická a sociální rada : jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti. 54 členů, volených na tříleté období Valným shromážděním

5 Soudní dvůr o Sídlo v nizozemském Haagu o Je základním soudním orgánem OSN. o Řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky o Soudních procesů se mohou účastnit a své spory mohou soudu předkládat pouze státy. o Soud tvoří 15 soudců, voleni na 9 let

6 Sekretariát OSN o Tvoří ho tým tzv. mezinárodních úředníků o řízení a správa mírových operací o zprostředkovatelská činnost v mezinárodních sporech o zkoumá ekonomické a společenské trendy o vypracovává zprávy o lidských právech a trvale udržitelném rozvoji.

7 Generální tajemník o Je tváří OSN a symbolem jejích ideálů o Vystupuje jako mluvčí všech obyvatel světa, zejména těch chudých o Každoročně vypracovává zprávu o práci organizace o Správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN.

8 Charta OSN o Charta Spojených národů je ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a stanoví orgány a postupy fungování OSN. o ÚRYVEK : „My, lid Spojených Národů, jsouce odhodláni uchránit budoucí pokolení od metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých…“

9 Členské státy OSN

10 Výsledky OSN o Byly uskutečněny četné mírové operace, díky kterým byly pozastaveny, nebo zcela urovnány mnohé mezinárodní i vnitřní konflikty. o Pomohla k vzniku nových samostatných států o Úspěchy v ochraně lidských práv a svobod o Původní představu, podle níž měla být OSN účinným nástrojem mezinárodní bezpečnosti se nepodařilo zcela naplnit


Stáhnout ppt "Organizace spojených národů United Nations Organization (UNO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google