Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globalizace Mezinárodní organizace. • Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globalizace Mezinárodní organizace. • Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických,"— Transkript prezentace:

1 Globalizace Mezinárodní organizace

2 • Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální (mondiální) úrovni.abstraktnífenoménspolečnostipolitických ekonomických

3 Globalizace ve světové ekonomice • Globalizací se zkráceně nazývá teorie globálního ekonomického růstu, podle níž extenzivní rozvoj vyspělých zemí ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a zmírnění chudoby v rozvojových zemích.rozvojových zemích • Oponenti a odpůrci globalizace v tomto významu upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují a že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích, které jejich situaci zhoršují. • http://www.novinky.cz/koktejl/213749-serialu-simpsonovi- se-chopil-poulicni-umelec-banksy.html

4 Globalizace v obchodu • Základním impulsem pro zahájení globalizace byla revoluce v dopravě, která proběhla v polovině 20. století. revolucedopravě20. století • Průkopníkem globalizace byly Spojené státy americké, kde místní společnosti expandovaly v 60. letech na evropské trhy.Spojené státy americké evropské • Američané se museli částečně přizpůsobit vkusu evropského zákazníka; zároveň ten se ale stykem s jinou kulturou a způsobem výroby či prodeje také změnil. Tuto výměnu někteří lidé označili jako přínos, někteří, převážně nacionalisté se s tím ale nikdy nesmířili. Američanékulturouprodejenacionalisté

5 Globalizace v kultuře • Hlavními centry globalizace jsou vždy velká města, kde se za posledních 40 let kulturní rozdíly začaly postupně stírat. Těmto městům (např. Berlín, Londýn, New York) se říká tavicí kotel (z angl. melting pot). města BerlínLondýnNew York angl. • Součástí globalizace je i přistěhovalectvípřistěhovalectví • Globalizace se projevuje u těch nejvíce vyspělých oblastí světa, tedy tam, kde je vysoká kupní síla a rozvinutá a intenzivní doprava.

6 Zápory globalizace • Přílišná odlišnost některých kultur, která vede k nestabilitě v některých zemích. Typickým příkladem mohou být země v západní Evropě, kde dochází občas k nepokojům mezi většinou a přistěhovalci.kulturzápadní Evropě přistěhovalci • Tento problém ale může mít i opačný charakter, příkladem mohou být arabské země, kam proniká západní globalizovaná kultura a mění tak konzervativní islámskou společnost.arabské zeměislámskou

7 Globální problémy lidstva · hrozby válek ozbrojení jednotlivých států · skleníkový efekt · AIDS · kácení deštných pralesů · chudoba, hlad, povodně, zemětřesení, vulkanická činnost, sucha, · rasismus · odlišné náboženství

8 Organizace spojených národů • Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations Organization, zkráceně UNO), někdy též Spojené národy (anglicky: United Nations, zkráceně UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (od července 2011 má 193 členských států z 201 států celkem). anglicky 2011193 členskýchstátů

9 • Založeno 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR a významné podpory Rockefellerova fondu. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1947 v Londýně.26. června1945San FranciscuUSACharty OSNČSRSpolečnost národůValné shromáždění OSN10. ledna1947Londýně • Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem. New YorkuŽenevěVídniValném shromáždění

10 • Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN jsouRada bezpečnosti OSN • Ekonomická a sociální rada OSN - ECOSOC, Ekonomická a sociální rada OSN • Poručenská rada OSN, Poručenská rada OSN • Mezinárodní soudní dvůr Mezinárodní soudní dvůr • Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník OSN – Pan Ki-mun Sekretariátgenerální tajemník OSN

11 • Rada bezpečnosti (RB) má 15 členů. Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší mandát té které země. Stálými členy Rady bezpečnosti jsou: Čína, Francie, Rusko, Spojené státy americké a Velká Británie.ČínaFrancie RuskoSpojené státy americkéVelká Británie

12 Cíle OSN do roku 20152015 • snížit chudobu a sociální vyloučení • dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání • prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti • snížit dětskou úmrtnost • zlepšit zdraví matek • boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi • zajistit environmentální udržitelnost • vybudovat globální partnerství pro rozvoj • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

13


Stáhnout ppt "Globalizace Mezinárodní organizace. • Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických,"

Podobné prezentace


Reklamy Google