Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČNOST NÁRODŮ mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové konference června 1919 byla podepsána Versailleská mírová smlouva úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání měla nejvíce 70 členů, ČSR zakládající sídlila v Ženevě organizace nebyla schopna důrazně prosadit své cíle - s počátkem druhé světové války v letech 1939 a ztratila faktický význam, formálně byla rozpuštěna r. 1946

3 OSN byla založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR (Charta začala platit – Den OSN) nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála sídlí v New Yorku (další sídla – Ženeva, Vídeň, Nairobi) úředními jazyky jsou angličtina, čínština, francouzština, španělština, ruština a arabština členství je založeno na principu suverénní rovnosti (každý stát má 1 hlas) má 193 členských států (nečlenské státy – Vatikán, Palestina, Cookovy ostrovy, Niue, Tchaj-wan)

4

5 CÍLE OSN zachovat mír a bezpečnost ve světě při respektování suverenity a rovnosti jednotlivých zemí rozvíjet přátelské vztahy mezi národy prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské, sociální, kulturní a humanitární spory řešit pokojnými prostředky, nepoužívat síly a hrozby a nezasahovat do vnitřních záležitostí ostatních států podporovat základní lidská práva a svobodu odstranit světovou chudobu a hlad zpřístupnit základní vzdělání pro všechny prosazovat rovnost pohlaví, posílit roli ženy ve společnosti snížit dětskou úmrtnost bojovat s HIV, AIDS, malárií a dalšími nemocemi

6 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ hlavní (nejvyšší) orgán OSN
jsou v něm zastoupeny všechny členské státy, v čele stojí předseda projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy jako pomocné orgány si tvoří výbory a komise, hlavních výborů je šest - politický a bezpečnostní, hospodářský a finanční, sociální, humanitní a kulturní, speciálně-politický a dekolonizační, administrativní a rozpočtový, právní zasedá jednou ročně

7 RADA BEZPEČNOSTI výkonný orgán odpovědný za zajištění světového míru, mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů navrhuje kandidáta na generálního tajemníka a spolu s Valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvora rezoluce jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou (podnikání vojenských akcí) je patnáctičlenná - pět členů jsou tzv. stálí členové se zvláštními pravomocemi (např. právo veta), zbylých 10 členů (nestálí členové) je voleno Valným shromážděním na dvouleté období a to tak, že každým rokem se obmění pět členů stálí členové – Čínská lidová republika, Francie, Rusko, USA a Spojené království

8 EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ RADA
má 54 členů, kteří jsou voleni na 3 roky, každý rok se mění jedna třetina členů zasedá dvakrát ročně, a to jednou v New Yorku a jednou v Ženevě kompetence - otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem; podpora dodržování lidských práv a dojednávání spolupráce s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi spadá pod ní 5 regionálních komisí, jejichž úkolem je iniciovat opatření na podporu ekonomického rozvoje příslušného regionu a posílit ekonomické vztahy mezi zeměmi - Evropská hospodářská komise, Africká hospodářská komise, Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik, pro Asii a Tichomoří, pro západní Asii

9 PORUČENSKÁ RADA její rolí bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti v současnosti nepracuje - formálně ukončila činnost 1. listopadu 1994, kdy se nezávislým státem a členem OSN stalo Palau, poslední území pod správou OSN byla upravena její procedurální pravidla a Rada se má scházet jen v případech, kdy to bude situace vyžadovat má 5 členů: Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA

10 MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
hlavním soudní orgán OSN sídlí v nizozemském Haagu hlavním úkolem je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů skládá se z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti na devět let (mohou být znovuzvoleni), každé tři roky se obnovuje jedna třetina soudců, členy soudu nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu pracují pod ním soudní tribunály, které rozhodují o trestních věcech, týkající se válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti

11 SEKRETARIÁT mezinárodní úřednický tým vytvořený ke správě ostatních orgánů OSN tvoří jej 7500 zaměstnanců úředníci řídí jednotlivé operace, vypracovávají zprávy i potřebné podkladové materiály, organizují mezinárodní konference vč. zajištění překladů do oficiálních jazyků OSN v čele je Generální tajemník OSN, kterého jmenuje Valné shromáždění na základě doporučení Rady bezpečnosti hlavním centrem je New York, další důležité úřady jsou v Addis Abebě, Bangkoku, Bejrútu, Nairobi, Santiagu, Vídni a Ženevě

12 GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN
hlava a osoba komunikující navenek OSN je jmenován na pětileté období mezi pravomoci patří správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN Trygve Lie, Norsko (1946 – 1953) Dag Hammarskjöld, Švédsko (1953 – 1961) U Thant, Barma (1961 – 1971) Kurt Waldheim, Rakousko (1972 – 1981) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 – 1991) Butrus Butrus-Ghálí, Egypt (1992 – 1996) Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006) Pan Ki-mun, Jižní Korea (od r. 2007)

13

14 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN
Mezinárodní organizace práce (ILO) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Světová meteorologická organizace (WMO) Světová zdravotnická organizace (WHO) Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) Dětský fond OSN - UNICEF Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO Světová poštovní unie (UPU) Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Mezinárodní námořnická organizace

15 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN
SN A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN _OSN


Stáhnout ppt "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google