Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_17 Datum vytvoření 16. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_17 Datum vytvoření 16. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_17 Datum vytvoření 16. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu Ročník 3. ročník Anotace Česká republika-vnější vztahy Klíčová slova OSN, NATO, UNESCO, WHO Vzdělávací oblast Člověk a příroda- zeměpis Očekávaný výstup Žák se orientuje v zastoupení ČR v nejdůležitějších mez.organizacích Zdroje a citace Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 1. vyd., dotisk. Praha: Česká geografická společnost, 2006. ISBN 80- 860-3453-4.

2 Členství ČR v mezinárodních organizacích

3 • Česká republika je v současnosti členem více než 60 mezinárodních organizací • pokud k tomuto číslu započítáme další ústavy, komise či agentury, je Česká republika v současnosti členem více než 450 takovýchto institucí • nejdůležitější – OSN, NATO, EU

4 OSN • Organizace spojených národů – založena 24.10.1945 v San Franciscu v USA na základě přijetí Charty OSN 50 státy • tehdejší ČSR mezi zakládajícími státy • první Valné shromáždění 10.1.1946 v Londýně • dnes má 193 členských států

5 • výkonný orgán OSN je Rada bezpečnosti OSN • dalšími orgány jsou: Ekonomická a sociální rada OSN Poručenská rada OSN Mezinárodní soudní dvůr Sekretariát – v jeho čele stojí generální tajemník OSN • OSN má dále řadu odborných organizací

6 obr.č.1 vlajka OSN

7 Severoatlantická aliance - NATO • Euroatlantický mezinárodní vojenský pakt • založený 4.4.1949 podpisem Severoatlantické smlouvy • sídlo v Bruselu v Belgii • zpočátku víceméně politické sdružení • v důsledku Korejské války vytvořena vojenská struktura

8 • důležitá role v udržení rovnováhy sil ve světě v době tzv. studené války • první vojenská operace v historii NATO proběhla až v letech 1992 -1995 při válce v Bosně a Hercegovině, později v roce 1999 v Jugoslávii • v letech 1999 a 2004 rozšířena o členy bývalé „Varšavské smlouvy“ včetně ČR (1999) • dnes má NATO 28 členských států

9 obr.č.2 členské země NATO (modře)

10 Evropská unie • EU je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1.7.2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel • vznik v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii – známější jako Maastrichtská smlouva • návaznost na evropský integrační proces od 50.let (1952 evropské společenství uhlí a oceli)

11 • ČR členem od roku 2004 • cíl EU – vytvoření společného trhu, hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí • 4 základní svobody vnitřního trhu – volný pohyb zboží, kapitálu, osob a služeb • společné politiky EU v oblasti hospodářské soutěže, vnější obchodní politiky, zemědělství

12 obr.č.3 EU (oranžově) v Evropě

13 Visegrádská skupina • aliance 4 států střední Evropy – Česka, Slovenska, Maďarska a Polska • vznik 15.2.1991 podepsáním deklarace blízké spolupráce tří středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci (po rozpadu ČSFR na ČR a SR se počet těchto zemí zvýšil na 4) • po zhroucení totalitních režimů byla tato spolupráce důležitá pro přechod ke svobodné společnosti

14 • dnes skupina zaměřena na prosazování spolupráce a stability v rámci širšího regionu Střední Evropy • spolupráce s Rakouskem a Slovinskem v rámci tzv. Regionálního partnerství • spolupráce s dalšími státy střední a východní Evropy v rámci tzv. programu V4+

15 obr.č.4 Představitelé zemí Visegrádu v roce 2003 v Budapešti

16 Světová obchodní organizace WTO • zakládá pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní obchodní spory mezi členskými státy • vznik 1.1. 1995 jako nástupce Všeobecné dohody (GATT) o clech a obchodu • sídlí v Ženevě ve Švýcarsku • ČR členem od roku 1993 (včetně GATT)

17 obr.č.5 WTO zakládající členové (tmavě zelená), později přistoupivší členové (světle zelená)

18 Rada Evropy • mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských i sociálních práv a svobod • založena 1949, sídlí ve Štrasburku ve Francii • 47 členů • ČR členem od roku 1993 (ČSFR 1991)

19 obr.č.6 zasedací sál Rady Evropy

20 Unesco • organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu • založena 1945 • sídlo v Paříži • Československo – patří mezi 20 zakládajících států • dnes 195 členských zemí

21 obr.č.7 Sídlo Unesco Paříž

22 Některé další mezinárodní organizace, jejichž členem je ČR • Meziparlamentní unie • Světová zdravotnická organizace • Mezinárodní organizace práce • Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) • Mezinárodní agentura pro atomovou energii • Evropská banka pro obnovu a rozvoj

23 • Světová zdravotnická organizace • Mezinárodní měnový fond • Mezinárodní organizace pro metrologii • Mezinárodní výbor pro míry a váhy • Mezinárodní organizace civilního letectví • Světová poštovní unie • Světová organizace turistického ruchu • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

24 Zdroje WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko Cevro [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/14denik_9_2013.pdf MZV [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace obr. č.1 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations.svg obr. č.2 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_NATO_2009_blue.svg obr. č.3 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_location_ALL.PNG obr. č.4 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presidents_of_Visegrad_group.jpg obr. č.5 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTO_members.svg obr. č.6 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RE_zasedaci_sal.JPG obr. č.7 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand-pavois_de_Paris.jpg


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_17 Datum vytvoření 16. 10. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google