Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2014  7. 4. 2015 byly RK schváleny (kromě 1) účetní závěrky za rok 2014 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti včetně výsledků hospodaření za rok 2014 a jejich příděly do peněžních fondů  Změna v rozdělení kladného výsledku hospodaření u 8 PO: VOŠ mezin. obchodu a OA Jablonec nad Nisou Integrovaná střední škola Semily Střední škola gastronomie a služeb Liberec Střední odborná škola Liberec Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Liberec Základní škola a mateř. škola, Jablonec n/N, Kamenná Základní škola Tanvald

3 Výsledky hospodaření za rok 2014 -k 1. 1. 2014 – 63 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – všechny PO ve výši : 25 318 188,20 Kč ztráta – žádná PO -ztráta v hlavní činnosti ve výši 306 433,81 Kč (4 PO) -ztráta v doplňkové činn. ve výši 40 690,70 Kč (1 PO) -rok 20136 POvýše ztráty1 074 187,47 Kč rok 20125 PO 861 864,95 Kč rok 2011 3 PO 886 434,42 Kč - meziroční úspora energií: cca 28 mil. Kč (stav účtů 502 a 503 k 31. 12. 2014 byl 90 124 863,08 Kč)

4 Výsledky hospodaření za rok 2014 Příděly do fondů:  do fondu rezervního: 19 176 002,95 Kč (tj. 75,74 %)  do fondu odměn: 2 381 244,30 Kč (tj. 9,41 %)  převod na nerozdělený zisk 1 041 371,34 Kč (4,11 %)  úhrada ztráty z minulých let 2 717 180,57 Kč (10,73 %)  převod na depoz. účet (zrušené PO) 2 389,04 Kč (0,01 %) Peněžní fondy - účetní stav k 31.12.2014 Rezervní fond: 46 458 161,76 Kč Fond investic: 88 392 714,25 Kč Fond odměn: 10 924 346,46 Kč

5 Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2014 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 273 078 781,50 Kč v tom: na provoz – 242 366 366,50 Kč na odpisy – 30 712 415,00 Kč (vratka celkem 931 438,18 Kč) (z toho vratka odpisů: 267 527,78 Kč)

6 Čerpání kapitálových výdajů 2014  kap. 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic 1 040 920 Kč – VOŠ MO a OA Jablonec – zastřešení vstupu do objektu 4 120 431 Kč - SPŠ stavební, Liberec – static. zajištění strop. konstrukcí II. etapa  kap. 920 04 – kapitálové výdaje OŠMTS 15 200 000 Kč – splátka – akce „výměna otvorových výplní“ (realizace u vybraných PO) 3 450 000 Kč – odkoupení pozemku – SPŠ technická, Jablonec (spoluúčast z fondu investic PO ve výši 1 500 000 Kč) 6 417 400 Kč – odkoupení části objektu SUPŠ Turnov (od města) 1 000 000 Kč – G Mimoň – oprava podlahy v TV 500 000 Kč – OA, HŠ a SOŠ Turnov – nákup konvektomatu 591 000 Kč – SPŠSE a VOŠ Liberec – částeč. výměna otvor.výplní

7 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014  Termín konání: 20.5., 22.5., 28.5. a 3.6.2015 20.5. – gymnázia, OA, průmyslové školy, zdravot. školy 22.5. – ISŠ, ostatní střední školy a střední odborné školy 28.5. – SUPŠ, PPP, DDM 3.6. – ZŠ a MŠ, DD, DM a CVLK  Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do 24. 4. 2015  Časový harmonogram projednávání: konec dubna 2015

8 INFORMACE CENTRÁLNÍ NÁKUP SLUŽEBNÍCH VOZIDEL  nebude realizován Libereckým krajem  doporučen – přímý nákup vozidel prostřednictvím PO s následujícím omezením: -pořízení ojetého vozu – stáří poptávaného vozidla nesmí překročit 3 roky -nákup nového vozu – limit pořizovací ceny – 300 000 Kč -nákup nového vozu COMBI – limit PC – 350 000 Kč -pořízení mikrobusu – limit PC – 550 000 Kč  pořízení vozidel operativním leasingem se nedoporučuje

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2015 – informace na www.edulk.cz,www.edulk.cz přihlašování prostřednictvím CVLK  6. 5.dlouhodobý majetek  17. 6.FKSP, dary - povinné  22. 7.odpisy, provozní příspěvek - povinné  9. 9.pohledávky – směrnice LK, účtování, odpis - povinné  30. 9.kurzové rozdíly – zahr.cesty, dotace v cizí měně

10 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google