Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

2 Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2014  byly RK schváleny (kromě 1) účetní závěrky za rok 2014 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti včetně výsledků hospodaření za rok 2014 a jejich příděly do peněžních fondů  Změna v rozdělení kladného výsledku hospodaření u 8 PO: VOŠ mezin. obchodu a OA Jablonec nad Nisou Integrovaná střední škola Semily Střední škola gastronomie a služeb Liberec Střední odborná škola Liberec Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Liberec Základní škola a mateř. škola, Jablonec n/N, Kamenná Základní škola Tanvald

3 Výsledky hospodaření za rok k – 63 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – všechny PO ve výši : ,20 Kč ztráta – žádná PO -ztráta v hlavní činnosti ve výši ,81 Kč (4 PO) -ztráta v doplňkové činn. ve výši ,70 Kč (1 PO) -rok POvýše ztráty ,47 Kč rok PO ,95 Kč rok PO ,42 Kč - meziroční úspora energií: cca 28 mil. Kč (stav účtů 502 a 503 k byl ,08 Kč)

4 Výsledky hospodaření za rok 2014 Příděly do fondů:  do fondu rezervního: ,95 Kč (tj. 75,74 %)  do fondu odměn: ,30 Kč (tj. 9,41 %)  převod na nerozdělený zisk ,34 Kč (4,11 %)  úhrada ztráty z minulých let ,57 Kč (10,73 %)  převod na depoz. účet (zrušené PO) 2 389,04 Kč (0,01 %) Peněžní fondy - účetní stav k Rezervní fond: ,76 Kč Fond investic: ,25 Kč Fond odměn: ,46 Kč

5 Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2014 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace ,50 Kč v tom: na provoz – ,50 Kč na odpisy – ,00 Kč (vratka celkem ,18 Kč) (z toho vratka odpisů: ,78 Kč)

6 Čerpání kapitálových výdajů 2014  kap – kapitálové výdaje odboru investic Kč – VOŠ MO a OA Jablonec – zastřešení vstupu do objektu Kč - SPŠ stavební, Liberec – static. zajištění strop. konstrukcí II. etapa  kap – kapitálové výdaje OŠMTS Kč – splátka – akce „výměna otvorových výplní“ (realizace u vybraných PO) Kč – odkoupení pozemku – SPŠ technická, Jablonec (spoluúčast z fondu investic PO ve výši Kč) Kč – odkoupení části objektu SUPŠ Turnov (od města) Kč – G Mimoň – oprava podlahy v TV Kč – OA, HŠ a SOŠ Turnov – nákup konvektomatu Kč – SPŠSE a VOŠ Liberec – částeč. výměna otvor.výplní

7 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014  Termín konání: 20.5., 22.5., a – gymnázia, OA, průmyslové školy, zdravot. školy – ISŠ, ostatní střední školy a střední odborné školy – SUPŠ, PPP, DDM 3.6. – ZŠ a MŠ, DD, DM a CVLK  Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do  Časový harmonogram projednávání: konec dubna 2015

8 INFORMACE CENTRÁLNÍ NÁKUP SLUŽEBNÍCH VOZIDEL  nebude realizován Libereckým krajem  doporučen – přímý nákup vozidel prostřednictvím PO s následujícím omezením: -pořízení ojetého vozu – stáří poptávaného vozidla nesmí překročit 3 roky -nákup nového vozu – limit pořizovací ceny – Kč -nákup nového vozu COMBI – limit PC – Kč -pořízení mikrobusu – limit PC – Kč  pořízení vozidel operativním leasingem se nedoporučuje

9 INFORMACE Semináře pro účetní 2015 – informace na přihlašování prostřednictvím CVLK  6. 5.dlouhodobý majetek  FKSP, dary - povinné  odpisy, provozní příspěvek - povinné  9. 9.pohledávky – směrnice LK, účtování, odpis - povinné  kurzové rozdíly – zahr.cesty, dotace v cizí měně

10 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 15. dubna 2015 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google