Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Účetnictví 3 3. KAPITOLA: Účetní uzávěrka – zúčtování kursových rozdílů, opravných položek, rezerv
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 kursové rozdíly Zákon o účetnictví – povinnost účtovat v české měně, ale současně povinnost účtovat v cizí měně o vybraných položkách majetku vyjádřeného v cizí měně: - pohledávky - valuty - ceniny - devizy - vklady do základního kapitálu - majetkové účasti

4 Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat: denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB); pevných kurzů stanovených k určitému datu po vymezené období ne delší než 1 rok.

5 a) Kursové rozdíly při úhradách zahraničních faktur
Při vzniku pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu kurzem platným v den účetního případu. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby. Vzniklý kursový rozdíl se dle jeho povahy zaúčtuje jako kursová ztráta (úč. 563) nebo kursový zisk (úč. 663).

6 b) Kursové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání
účetních knih Pohledávky, závazky v cizí měně, valutová pokladna, devizový účet se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kursem ČNB. Rozdíl z přecenění se účtuje na úč. 563 v případě kursové ztráty nebo úč. 663, pokud vznikne kursový zisk – tedy výsledkově.

7 Opravné položky tvoří se při dočasném snížení hodnoty majetku;
jakmile pominou důvody – opravné položky se zruší.

8 Schéma účtování

9 Opravné položky k pohledávkám
zákonné ostatní Zákonné opravné položky k pohledávkám Nejsou-li pohledávky včas uhrazeny nebo není předpoklad, že budou úspěšně vymahatelné, lze je zahrnout při splnění podmínek zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů do daňových nákladů (u poplatníků účtujících v podvojném účetnictví).

10 Tvorba opravných položek k pohledávkám v závislosti na době, která uplynula od splatnosti pohledávky
Doba od splatnosti Výše opravné položky  po 6 měsících % hodnoty pohledávky po 12 měsících % hodnoty pohledávky po 18 měsících % hodnoty pohledávky po 24 měsících % hodnoty pohledávky po 30 měsících % hodnoty pohledávky po 36 měsících % hodnoty pohledávky

11 Opravné položky k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota nepřesáhla Kč, lze tvořit do výše 20 % neuhrazené pohledávky. Vyšší opravné položky lze tvořit v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. Pokud tvoří účetní jednotka opravné položky k pohledávkám nad rámec tohoto zákona, jedná se o ostatní opravné položky, nikoli zákonné.

12 Schéma účtování

13 Rezervy dlouhodobý zdroj financování; účelem tvorby rezerv je krytí budoucích výdajů a rizik, která jsou spojena s nepřetržitou činností ÚJ; naplňují zásadu opatrnosti; plní funkci časového rozlišování nákladů; při tvorbě rezervy je znám účel; při roční uzávěrce se provádí inventarizace rezerv, posuzuje se jejich výše a přiměřenost; zůstatky rezerv se převádí do dalšího účetního období.

14 Členění rezerv 1. Zákonné - upraveny zákonem o rezervách; 2. Rezervy na důchody a podobné závazky; 3. Rezervy na daň z příjmů; 4. Ostatní – o jejich tvorbě rozhoduje účetní jednotka sama.

15 Účtování tvorby a čerpání rezerv podle zákona o účetnictví
Účtování tvorby a čerpání rezerv podle zákona o účetnictví. Zákonné rezervy upraveny zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů: rezervy bankovní rezervy v pojišťovnictví rezervy na opravu dlouhodobého majetku rezerva na pěstební činnost ostatní rezervy rezerva na odbahnění rybníka rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou; rezerva na vypořádání důlních škod; rezervy podle zvláštního zákona.

16 Základní literatura: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictví vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A. Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA. 304 s

17 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google