Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a."— Transkript prezentace:

1

2 ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 KURSOVÉ ROZDÍLY Zákon o účetnictví – povinnost účtovat v české měně, ale současně povinnost účtovat v cizí měně o vybraných položkách majetku vyjádřeného v cizí měně: - pohledávky - valuty - ceniny - devizy - vklady do základního kapitálu - majetkové účasti

5 Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat: denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB); pevných kurzů stanovených k určitému datu po vymezené období ne delší než 1 rok.

6 a) Kursové rozdíly při úhradách zahraničních faktur Při vzniku pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu kurzem platným v den účetního případu. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby. Vzniklý kursový rozdíl se dle jeho povahy zaúčtuje jako kursová ztráta (úč. 563) nebo kursový zisk (úč. 663).

7 b) Kursové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih Pohledávky, závazky v cizí měně, valutová pokladna, devizový účet se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kursem ČNB. Rozdíl z přecenění se účtuje na úč. 563 v případě kursové ztráty nebo úč. 663, pokud vznikne kursový zisk – tedy výsledkově.

8 OPRAVNÉ POLOŽKY tvoří se při dočasném snížení hodnoty majetku; jakmile pominou důvody – opravné položky se zruší.

9 Schéma účtování

10 Opravné položky k pohledávkám zákonné ostatní Zákonné opravné položky k pohledávkám Nejsou-li pohledávky včas uhrazeny nebo není předpoklad, že budou úspěšně vymahatelné, lze je zahrnout při splnění podmínek zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů do daňových nákladů (u poplatníků účtujících v podvojném účetnictví).

11 Tvorba opravných položek k pohledávkám v závislosti na době, která uplynula od splatnosti pohledávky Doba od splatnosti Výše opravné položky po 6 měsících 20 % hodnoty pohledávky po 12 měsících 33 % hodnoty pohledávky po 18 měsících 50 % hodnoty pohledávky po 24 měsících 66 % hodnoty pohledávky po 30 měsících 80 % hodnoty pohledávky po 36 měsících 100 % hodnoty pohledávky

12 Opravné položky k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota nepřesáhla 200 000 Kč, lze tvořit do výše 20 % neuhrazené pohledávky. Vyšší opravné položky lze tvořit v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. Pokud tvoří účetní jednotka opravné položky k pohledávkám nad rámec tohoto zákona, jedná se o ostatní opravné položky, nikoli zákonné.

13 Schéma účtování

14 Rezervy -dlouhodobý zdroj financování; -účelem tvorby rezerv je krytí budoucích výdajů a rizik, která jsou spojena s nepřetržitou činností ÚJ; -naplňují zásadu opatrnosti; -plní funkci časového rozlišování nákladů; -při tvorbě rezervy je znám účel; -při roční uzávěrce se provádí inventarizace rezerv, posuzuje se jejich výše a přiměřenost; -zůstatky rezerv se převádí do dalšího účetního období.

15 Členění rezerv 1. Zákonné - upraveny zákonem o rezervách; 2. Rezervy na důchody a podobné závazky; 3. Rezervy na daň z příjmů; 4. Ostatní – o jejich tvorbě rozhoduje účetní jednotka sama.

16 Účtování tvorby a čerpání rezerv podle zákona o účetnictví. Zákonné rezervy upraveny zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů: rezervy bankovní rezervy v pojišťovnictví rezervy na opravu dlouhodobého majetku rezerva na pěstební činnost ostatní rezervy rezerva na odbahnění rybníka rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou; rezerva na vypořádání důlních škod; rezervy podle zvláštního zákona.

17 Základní literatura: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictví 2014. 14. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 2014. 1143 s. ISBN 978-80-7263-853-6. ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2013. III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. 174 s. ISBN 978-80-87237-60-1. Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A. Účetnictví 2012. Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA. 304 s. 978-80-266-040-4.

18 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA – ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a."

Podobné prezentace


Reklamy Google