Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.14 Vytvořeno:02. 04. 2013 Ověřeno: 03. 04. 2013Třída:NS2

2 Náklady a výnosy – časové rozlišování Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:časové rozlišování, časový nesoulad, dohadné položky, rezervy, náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výdaje příštích období Anotace: Materiál je určen k seznámení se základní charakteristikou časového rozlišení nákladů a výnosů. Podrobněji se věnuje účtování nákladů příštích období, komplexních nákladů příštích období a výdajů příštích období.

3  časový nesoulad mezi vznikem výdajů a nákladů, příjmů a výnosů  správný HV = musí být zaúčtovány všechny náklady a výnosy, které souvisí s daným účetním období (věcně, časově)  povinnost časového rozlišení vzniká, když se účetní případ týká více než jednoho účetního období  účty jsou rozvahové, aktivní nebo pasivní ve 3. účtové třídě – Zúčtovací vztahy

4  časové rozlišení není nutno používat, když se jedná o nevýznamné částky nebo částky, které se pravidelně opakují  postup při časovém rozlišení musí být upraven vnitřním opatřením, které nelze každoročně změnit

5 1.užší pojetí, jestliže známe 3 faktory:  účel vynaložené částky,  přesnou částku,  období, k němuž se částka vztahuje => podmínky musí být splněny současně 381 – Náklady příštích období 382 – Komplexní náklady příštích období 383 – Výdaje příštích období 384 – Výnosy příštích období 385 – Příjmy příštích období

6 2.v širším pojetí, které zahrnuje:  dohadné položky aktivní (účet 338) a dohadné účty pasivní (účet 389)  rezervy (účtová skupina 45)  používá se v případě, že není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí  u rezerv je znám pouze účel, částka i období, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují

7  výdaje běžného období, které zcela nebo zčásti souvisí s operacemi příštích období  např. předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci  účtujeme na vrub účtu 381 – Náklady příštích období  na konkrétní nákladové účty se převádějí v období, s nímž věcně souvisí

8 Schéma účtování ---------------------------------------------------------------------------------------------- 321 – Dodavatelé 221 – BÚ 381-Náklady PO5xx-Náklady 100 náklad 100 příští období 100 náklad 100 200 náklad 200 běžné období

9  náklad nelze vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy  jsou sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení  např. náklady na přípravu a záběh nové výroby  druhové položky se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové skupiny, aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného účtování

10 Schéma účtování ------------------------------------------------------------------------------------------------- příslušný podíl komplexních nákladů tohoto roku příští období příslušný podíl komplexních nákladů běž. roku běžné období zúčtování komplexních nákladů PO 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 382 – Komplexní náklady příštích období

11  náklady již vznikly, ale výdaj se dosud neuskutečnil  lze účtovat částky, u nichž víme budoucí účel a částku  např. nájemné placené pozadu

12 Schéma účtování ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 výdaj 100 100 náklad 100 příští období běžné období 5.. – Náklady běž. obd. 383-Výdaje příštích období 221 – Bankovní účty

13 1.Kdy vzniká povinnost použít časové rozlišení?  jestliže se účetní případ týká více než jednoho účetního období 2.Které tři podmínky musí být splněny při použití časového rozlišení v užším pojetí (náklady PO, …)?  musíme znát přesnou částku, účel vynaložené částky a období, ke kterému se částka vztahuje  všechny tři podmínky musí být splněny současně  pokud nějakou podmínku neznáme, použijí se dohadné účty

14 3.Jak lze charakterizovat náklady příštích období?  výdaje běžného období, které zcela nebo zčásti souvisí s operacemi příštích období  např. předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google