Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Pořízení dlouhodobého majetku Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA2.1502 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Způsoby pořízení dlouhodobého majetku.
Účtování pořízení dlouhodobého majetku různými způsoby.

3 Metodické pokyny Učební materiál, který můžeme použít k objasnění problematiky pořízení dlouhodobého majetku – metoda výkladu. V učebním materiálu následuje ukázka účtování pořízení dlouhodobého majetku – metoda vysvětlování. Učební materiál je zakončen cvičením, které lze použít k ověření pochopení látky žáky s hodnocením i bez něj.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2014, sv. ISBN

5 Pořízení dlouhodobého majetku

6 Pořízení dlouhodobého hmotného DHM a dlouhodobého nehmotného DNM majetku
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku DM: - nákupem od dodavatele, - vytvořením vlastní činností, - bezúplatným nabytím, - vkladem od jiné osoby, - přeřazením z osobního užívání do podnikání.

7 Účtování pořízení DM - dodavatelsky
Náklady spojené s pořízením DM se účtují na účet u nehmotného majetku a na účet 042 u hmotného majetku. Pořízení DM může být financováno z pokladny, z bankovního účtu, z úvěru a zálohově (tzv. částečnou úhradou). Schéma účtování: VBÚ zaplacená záloha na DHM / 221 FAP za DHM / 321 FAP za dopravu DHM / 321 zúčtování zálohy s fakturou / 052 VBÚ doplatek rozdílu mezi FAP a zálohou 321 / 221

8 Účtování pořízení DM - vlastní činností
Účetní jednotka si vytváří majetek vlastní činností (vlastními zaměstnanci). Náklady, které vznikají u této činnosti, se účtují na účty 5. účtové třídy. DM se následně účtuje na účty účtové třídy v podobě odpisů. Z tohoto dvojího účtování DM na účty 5. účtové třídy se tyto částky musí zaúčtovat na účty 6. účtové třídy, skupiny 62 Aktivace. Schéma účtování: Vytvoření DHM vlastní činností / 624 Vytvoření DNM vlastní činností / 623

9 Účtování pořízení DM - bezúplatné nabytí, dar
Bezúplatné předání po skončení finančního leasingu DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu oprávek (součet odpisů). Schéma účtování: Bezúplatně nabytý DM 01x, 02x / 07x, 08x Darování DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu ostatní kapitálové fondy. Dar DM x, 02x, 03x / 413

10 Účtování pořízení DM - převod, vklad
Převod z osobního užívání do podnikání DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu individuálního podnikatele. Schéma účtování: DM převedený z osobního užívání 01x, 02x, 03x / 491 Vklad od jiné osoby (například od společníka) DM se zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem účtu základní kapitál (při vzniku úč. jednotky) nebo účtu změny základního kapitálu (po vzniku úč. jednotky) nebo účtu ostatní kapitálové fondy. DM vložený do spol. společníkem 01x, 02x, 03x / 411, 419, 413

11 Pořízení DM – příklad - zadání
Ve společnosti X, s.r.o., (plátce DPH) došlo ve sledovaném období k tomuto pořízení DHM: dodavatelsky stavba nebytových prostor (placena zálohově), stavební firma A, s.r.o. (plátce DPH), firemní budovu společnost postavila firmou B, s.r.o. (plátce DPH) a vlastními zaměstnanci , společník věnoval do společnosti pozemek, jehož reprodukční pořizovací cena byla stanovena na Kč, nejednalo se o vklad do základního kapitálu, společnost získala darem osobní auto, jehož reprodukční pořizovací cena činila Kč.

12 Pořízení DM - příklad - účtování
1. VBÚ zaplacena záloha stavební firmě A Kč 052 / 221 DPH 21 % 343 / 052 2. FAP za stavební práce firmě A při stavbě prostor Kč 042 / 321 DPH 21 % Kč 343 / 321 3. Zúčtování zaplacené zálohy Kč 321 / 052 DPH 21 % Kč 343 / 052

13 Pořízení DM - příklad - účtování
4. VÚD nebytové prostory převzaty do užívání Kč 021 / 042 5. VBÚ doplatek FAP firmě A za staveb. práce Kč 321 / 221 6. FAP od staveb. firmy B za staveb. práce Kč 042 / 321 DPH 21 % Kč 343 / 321 7. VÚD stavební práce provedené vlast. zaměstnanci Kč 042 / 622 8. VÚD zařazení stavby do užívání Kč

14 Pořízení DM – příklad - účtování
9. VÚD společník věnoval do společnosti pozemek Kč 031 / 413 10. Společnost X přijala dar – osobní auto Kč 022 / 648

15 Používané zkratky FAP – faktura přijatá VBÚ – výpis z běžného účtu
VÚD – vnitřní účetní doklad DM – dlouhodobý majetek DHM – dlouhodobý hmotný majetek DNM – dlouhodobý nehmotný majetek


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google