Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

2 Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku Finanční vypořádání za rok 2009 v přímých nákladech – krajské školství 4.Dosažená platová úroveň – krajské školství

3 1. Plnění závazných ukazatelů za rok Přímé náklady a RP Hustota Regionální školství MSK Limit konečný Čerpání 2009% NIV celkem % Prostředky na platy % OON ,8% Počet zaměstnanců ,7%

4 Jak byla očekávání naplněna? Očekávání - počátek r Skutečnost - konec r Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč ,- Nárůst + 1,1 % Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč ,- Nárůst + 1,1 % Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů ,- Nárůst + 7,6 %

5 Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců o 410, tj. o 1,6 %. Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

6 Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 09/08 Rozdíl 09/03 obec kraj celkem

7 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 NIV celkem: ÚZ Přímé náklady tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry) ÚZ Hustota - 2. etapa tis. Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování pedagog tis. Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagog tis. Kč

8 3. Finanční vypořádání za rok 2009 – krajské školství C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O ,- Kč Z toho: Přímé náklady OON 6 782,- Kč ONIV ,- Kč RP Hustota 0 Kč RP Posílení platů - pedagog 747,- Kč RP Posílení platů - nepedagog 0 Kč

9 Čerpání ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč Přidělený ONIV- náhrady Skutečná potřeba ONIV- náhrady Rozdíl- úspora ONIV % využití náhrad Přidělený ONIV- přímý Výše slevy na pojistném Obec % Kraj % Celkem MSK %

10 4. Dosažená platová úroveň – krajské školství Počet zaměstnanců Průměrný plat Kč/měsíc Průměrná nenároková složka v Kč Rok Rok %97,5%106,8%120,1% Absolutní nárůst

11 Rozvojové programy na posílení platů Pedagogové: MŠ1 454 Kč měsíčně ZŠ Kč měsíčně SŠ1 301 Kč měsíčně Ostatní1 148 Kč měsíčně Ostatní zaměstnanci:685 Kč měsíčně

12 Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců Potřeba na realizaci zvýšených tarifů od na 1 zaměstnance Kč (zvýšení o cca 16 %) na realizaci zvýšených tarifů od na 1 zaměstnance Kč (zvýšení o cca 3,5 %) Celkem potřeba Zdroje Vnější zdroje úhrady 1. etapa rozvojového programu Kč 2. etapa rozvojového programu Kč Celkem zdroje Potřeba – zdroje Kč Vnitřní zdroje úhrady -z volných zdrojů na odměny -restrukturalizací platů ostatních zaměstnanců -z nárůstu 1,1 % při normativním rozpise Kč Kč

13 Průměrný plat – gymnázia , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog %+352+1,6% ,5% Ostatní ,1% ,3% ,5%

14 Průměrný plat – SOŠ , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,7%+707+3,1% % Ostatní ,8% ,5% ,2%

15 Průměrný plat – SOU , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,4%+720+3,5% ,6% Ostatní ,7% ,4% ,5%

16 Průměrný plat - domovy mládeže , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,7% ,2%+157+6,7% Ostatní ,3% ,2%-108-6%

17 Průměrný plat - školní jídelny ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Ostatní ,3% %-129-5,5%

18 Průměrný plat – ZUŠ , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1200,5%+336+1,5%-216-7,2% Ostatní ,9% ,3%-231-7,6%

19 Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,9%+428+2,2% ,6% Ostatní ,6% ,5%-106-5,2%

20 Průměrný plat - MŠ (kraj) , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,3%+203+1,1% % Ostatní ,7% , 3% ,3%

21 Průměrný plat - ZŠ (kraj) , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,7%+632+2,9% % Ostatní ,1% ,2%+49+1,7%

22 Průměrný plat - dětské domovy , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,2%+770+3,8% ,8% Ostatní ,6% ,5%-202-8,8%

23 Průměrný plat – PPP , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,5%+370+1,7% % Ostatní ,1% ,5% ,5%

24 Průměrný plat SPC , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,6%+255+1,1% ,3% Ostatní ,1%+889+5,8% ,9%

25 Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč obec4623, , , kraj2011, , *2210, * celkem6634, , , * hrazeno z rozpočtu kraje I

26 Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r r r Nárůst o


Stáhnout ppt "Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google