Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha-Kolovraty KOMENTÁŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha-Kolovraty KOMENTÁŘ."— Transkript prezentace:

1 Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha-Kolovraty KOMENTÁŘ

2 Základní pojmy plánu péče Údržba travnatých ploch probíhá po celé období vegetace od dubna do listopadu kalendářního roku. Četnost sečí je vždy uváděna jako minimální a může se měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Při výrazném dlouhodobém suchu mohou být četnosti sníženy nebo seče zcela zastaveny. Trávníky se sekají (zkracují) o 1/3 až maximálně o 1/2 své výšky (s výjimkou vycházkových okruhů). Minimální výška stébel by neměla být kratší než 4 cm a zároveň po dokončení seče by neměla být výška delší než 10 cm. Součástí sečení travnatých ploch je odstraňování vzniklého bioodpadu s výjimkou lokalit, kde je pokosená travní hmota ponechávána jako mulč. Zdroj: Data ze zadání údržby zeleně r.2015, Plán péče o zeleň, Rozpočet 2016, Nezávislé měření

3 Výkony r. 2015 Průměrný počet pracovníků/hodin Počet realizovaných sečí cesty+plochy 133.371 m/2 Počet realizovaných sečí cesty+kraje+svahy 182.371 m/2 Bonusové seče středy cest 45.371m/2 CELKEM m/2 – hodin Výkon Hmotnost vykoupené hmoty 4/320 hod. na jednu seč 3x400.113m/2 1x182.371m/2 4x181.484m/2 763.968m/2 – za 1280 hodin 597m/2 za hodinu 45.600 kg = 1kg cca 18m/2

4 Plánované výkony OSM r. 2016 Průměrný počet sekajících pracovníků/hodin Počet plánovaných sečí okruhy 94.371 m/2 (středy+kraje+ostatní) Počet plánovaných sečí plochy 44.000 m/2 Počet plánovaných sečí ostatní plochy 44.000 m/2 CELKEM m/2 - hodin za 8 měsíců Kalkulovaný výkon Hmotnost vykoupené hmoty 2/*210 hod. v měsíci 8x754.968m/2 11x484.000m/2 6x264.000m/2 **1.502.968 m/2 – za 1680 hodin 895m/2 za hodinu 83.498kg *Propočet vychází z údajů obsažených v návrhu plánu údržby zeleně na str. 14. Zajišťují plánovaní 3 pracovníci za 15 pracovních dnů (reálně ovšem 2 sekající) při průměrném odhadnutém výkonu 7 hodin z pracovní doby 8,5 hod. Výměry u vycházkových cest jsou uvedeny podle faktického stavu. Ostatní plochy jsou shodné s údaji v zadání ÚMČ. **nepřičítám plochy lesoparků pro nejasnost formy údržby

5 Porovnání hodinového výkonu 2015 Pracovníci (sekající) dodavatele pracovali průměrně v počtu 4 a zajistili ve čtyřech desetidenních periodách posečení trávy podle zadání výběrového řízení z plochy 764.000m/2 za 1280 hodin při průměrném výkonu 8 hodin 1 pracovník/den. Hodinový výkon s profesionální mechanizací byl 597m/2 za hodinu. Do kalkulace sečení není započítán 1 pracovník pro odvoz trávy 2016 Pracovníci OSM v počtu 2 (sekající) mají podle plánu zajistit po dobu 8 měsíců v patnáctidenních periodách posečení a odvoz trávy z plochy 1.502.968m/2 za 1680 hodin při průměrném výkonu 7 hodin 1 pracovník/den. Předpokládaný výkon s neznámou kvalitou mechanizace je 895m/2 za hodinu!!! Do kalkulace sečení není započítán 1 pracovník pro odvoz trávy

6 Rozložení pracovního dne 20152016

7 Časová náročnost seče - plán V tomto předpokladu není zahrnut výkon pracovníka, který musí zajistit odvoz travní hmoty. Předpoklad pracuje s úvahou 15 dnů sečení v měsíci. Kalkulovaný výkon ale ukazuje na nereálnost tohoto propočtu!!!

8 Časová náročnost - předpoklad V tomto předpokladu není zahrnut výkon pracovníka, který musí zajistit odvoz travní hmoty. Výpočet ovlivní kvalita používané mechanizace. Dá se očekávat, že výkon bude spíše nižší a časová náročnost vyšší.

9 Náklady na sekání trávy OSM PoložkaCena Mzdové náklady sečí činí 60% prostředků z rozpočtu na pracovníky OSM 708.000,-- Provozní náklady (podhodnoceno)70.000,-- Výkup bio (podhodnoceno)50.000,-- Nákup mechanizace (podhodnoceno)350.000,-- Celkem náklady 1.rok1.178.000,-- Celkem náklady za 3 roky2.834.000,-- Jde o časovou náročnost a náklady na sekání trávy. Hodinové výkony pracovníků OSM mohou být totožné s výkony dodavatelskými pouze za předpokladu shodného strojního vybavení. Při plánované četnosti sečí budou 3 pracovníci vázáni na tuto činnost v průměru 22 pracovních dnů v měsíci. Nejsou započteny dovolené, nemocnost a pod. U rozpočtových nákladů na provoz a nákup není jasné zda jde o částky s DPH. Pokud ano, snižuje se faktická cena pořizovaných potřeb o 21%.

10 Náklady na sekání trávy dodavatelsky PoložkaCena Nabídka vč. DPH762.300,-- Snížená cena o hodnotu výkupu bia701.800,-- Celkem náklady prvý rok701.800,-- Celkem náklady za 3 roky2.105.400,-- Propočet potvrzuje dříve prezentovaný názor, že dodavatelský způsob údržby travnatých ploch je pro ÚMČ výhodnější. Náklady v předchozích letech do údržby zeleně se pohybovaly od 1.2 do 1.6 mil. Kč. Současný návrh zmiňuje potřebu další investice do zeleně ve výši cca 200 tis. Kč ročně. Sloučení činností interních zaměstnanců + dodavatel (odhad 1.6 mil. Kč / rok) umožní výrazné navýšení intenzity a kvality údržby nejen zeleně, ale i ostatních potřeb MČ. Především z těchto důvodů: !!! Výrazně navýšíme objem komunálních činností !!! zaměření kmenových zaměstnanců na doposud opomíjené činnosti nejsme nuceni nakupovat techniku na sečení trávy nenavyšujeme rozpočtové kapitoly o provozní a servisní náklady upřednostníme podnikatelské aktivity v obci

11 Závěrem V předloženém návrhu zaznívá opakovaná představa o využití zaměstnanců OSM po většinu pracovní doby při jiných činnostech. Je uvedeno 190 pracovních dnů. Rozklad jasně doložil, že představy obsažené v pracovním návrhu zaměstnají 2 sekající pracovníky a 1 řidiče po celou pracovní dobu od dubna do konce listopadu. Je zřejmé, že ÚMČ bude nucen přijmout další osoby a nakoupit další techniku, nebo slevit (značně) na kvalitě údržby. Záměrně opomíjím do propočtu začlenit brigádní síly z úřadu práce. Tito lidé nejsou schopni plnit představené požadavky. Jsem si vědom, že především v tomto bodě budou zastánci navrženého způsobu argumentovat výrazným zrychlením prací a umožněním přesunout kmenové zaměstnance na jiné činnosti. V posouzení přínosu těchto osob však převažují negativa a jsou vhodní spíše k úklidovým činnostem. Rozklad naznačuje, že úvahy o kombinaci OSM/dodavatel jsou perspektivní a tato kombinace je využívána ve srovnatelných městských částech.

12 Řešení Návrh na změnu členění finančních prostředků v návrhu rozpočtu pro r. 2016 týkající se jednotlivých kapitol: OdPa 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů OdPa 3745 Veřejná eleň OdPa 6171 Činnost místní správy Prostředky z položek OdPa 3725 - 5169 50 tis. Kč OdPa 3745 - 5139 180 tis. Kč Odpa 3745 - 5169 100 tis. Kč OdPa 6171 - 6122 350 tis. Kč Celkem 680 tis. Kč Výše uvedenou částku 680 tis. Kč sloučit v kapitole OdPa 3745 Veřejná zeleň a rozdělit do: pol. 5169 nákup služeb - údržba částkou 630 tis. Kč do položky č. ???? „nespecifikovaná rezerva“ částkou 50 tis. Kč. Propočet v zaslaném konceptu vychází z neověřeného předpokladu a zcela nereálných plánovaných výkonů, oproti odhadu, postaveném na praktické zkušenosti. Následující rok si můžeme ověřit pracovní schopnosti přijatých zaměstnanců. Nově zakoupenou techniku ( Multicar + drtič), zaměřit na odstranění nedostatků u keřového a stromového patra (opravdu velký objem prací). Připravit kvalitní rozklad všech činností v komunální oblasti, provést pasportizaci zeleně a výměry udržovaných ploch. Na tomto podkladě připravit pracovní náplně a technologické postupy údržby. Vypsat výběrové řízení na sečení trávy v r. 2016 a propojit činnost OSM s dodavatelem.


Stáhnout ppt "Plán péče o veřejnou zeleň Městská část Praha-Kolovraty KOMENTÁŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google