Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva Kurz DEP 507.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva Kurz DEP 507."— Transkript prezentace:

1 Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva Kurz DEP 507

2  Na počátku studia účetnictví (2. ročník):  Seznámení s pojmy:  FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  souhrnné informace o podniku jako celku  zejména pro externí uživatele  regulováno celostátně platnými předpisy  MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ  informace o hospodaření uvnitř podniku  pro interní uživatele  není regulováno celostátně platnými právními předpisy

3  Ve 4. ročníku – podrobnější studium  Význam manažerského účetnictví  Složky manažerského účetnictví  Hospodářská střediska  Rozpočty hospodářských středisek  Kalkulace  Vnitropodnikové účetnictví

4 Učivo žákům umožňuje:  Lépe pochopit význam účetnictví pro potřeby vnitropodnikového řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů  Zdokonalovat komplexní ekonomické myšlení  Uplatňovat poznatky z finančního účetnictví a ekonomiky

5  Poskytnout údaje pro finanční účetnictví  o stavu a změně stavu zásob vlastní výroby  o aktivaci vlastních výkonů  pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastních činností  Poskytnout informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (středisek)  Poskytnout informace o výši nákladů na jednotlivé vnitropodnikové výkony (výrobky)

6  Rozpočetnictví  Kalkulace  Vnitropodnikové účetnictví  (Operativní evidence)  (Vnitropodniková statistika)

7  Charakteristika HS: Relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který:  samostatně plánuje činnost  eviduje svou činnost v účetnictví, tj. eviduje náklady, výnosy, zásoby vlastní výroby

8  Druhy HS (nejčastější)  Výrobní (hlavní výroby, pomocné výroby, vedlejší výroby)  Zásobovací  Správní  Odbytové

9 Podklady PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE (na 1 výkon) VÝSLEDNÁ KALKULACE (na 1 výkon) ROZPOČET (na HS) VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Údaje z minulého období THN Přímé náklady x q Režijní náklady /q Podklady pro kalkulace Podklady pro Oceňování výkonů Porovnání – analýza Odpočet HS Úspory - ; překročení + Předem stanovené úkoly (náklady)Plnění – skutečné náklady

10  Předběžné stanovení nákladů, popř. výnosů HS  Měsíční, čtvrtletní, roční  Členění nákladů v rozpočtech: přímé Náklady nepřímé Náklady prvotní druhotné

11  Předběžné stanovení nebo následné zjištění vlastních nákladů na kalkulační jednici Kalkulace předběžné výsledné

12  Nejčastěji používaný kalkulační vzorec: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Výrobní režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 4. Správní režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 5. Odbytové náklady ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 5. Kalkulovaný zisk PRODEJNÍ CENA bez DPH

13  Výpočet přímých nákladů na kalkulační jednici  Metody stanovení nepřímých (režijních) nákladů na kalkulační jednici: a) Kalkulace dělením  prostým  s poměrovými čísly b) Přirážková kalkulace

14  Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat: a) v rámci analytických účtu k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 a 69 (např. s číselným označením 599 a 699), JEDNOOKRUHOVÉ ÚČETNICTVÍ  b) v samostatném účetním okruhu v rámci volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok, DVOUOKRUHOVÉ ÚČETNICTVÍ  c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).

15 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Spojovací účty Spojovací účet k nákladům Spojovací účet k výnosům Spojovací účet k zásobám

16

17

18  Prvotní náklady HS Údržba ……35 000Kč  Prvotní náklady HS Doprava…...28 000 Kč  HS Údržba poskytlo pro HS Doprava opravy ve VPC 8 000 Kč  HS Doprava provedlo dopravní služby pro HS Údržba ve VPC 6 500 Kč  HS Údržba vyfakturovalo opravy odběratelům v prodejní ceně 41 000 Kč  HS Doprava vyfakturovalo odběratelům dopravní služby v prodejní ceně 25 000 Kč

19

20

21

22

23


Stáhnout ppt "Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva Kurz DEP 507."

Podobné prezentace


Reklamy Google