Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na opravu místních komunikací. Oprava byla provedena v Zátiší.. 3) ZO schválilo kupní smlouvu s manželi Cirmonovými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na opravu místních komunikací. Oprava byla provedena v Zátiší.. 3) ZO schválilo kupní smlouvu s manželi Cirmonovými."— Transkript prezentace:

1 o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na opravu místních komunikací. Oprava byla provedena v Zátiší.. 3) ZO schválilo kupní smlouvu s manželi Cirmonovými o koupi surového dřeva v ceně 2.960,-Kč vytěženého při výstavbě nové lesní cesty.. 4) ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 41/2 o výměře 34m2. Jedná se o zastavěnou plochu pod hospodářskou budovou p. Jiřího Brtvy ve Vilicích.. 5) ZO schválilo darovací smlouvu s Hasičským záchranným sborem JK na převod nepotřebného majetku do majetku Vilická polnice číslo 06/2009 27.10.2009 ročník 12. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, kolikrát jsem již na tomto místě psal o různém nepořádku, vandalismu a lhostejnosti našich občanů k páchaným zlořádům? Určitě mnohokrát. Ne, že by se tím cokoliv změnilo. Dokonce ani moje zalíbení psát o tomto tématu není větší nežli jindy. Nemohu si ale pomoci, obzvláště poté ne, co za mnou chodí lidé a stěžují si. Tu na mládež, pokračující v devastaci čekárny, tu na tytéž výrostky bavící se házením kamení lidem do oken, nebo na děti jezdící na pionýrech po silnicích. Jindy je trnem v oku volně pobíhající rotvajler po vesnici, mimochodem stále tentýž, který v našem článku již figuroval. Jindy zase jsou ústředním tématem krádeže a to doslova čehokoliv. Počínaje dřevem v lese, úrodou ovoce na zahradě až po třeba „blbý“ kámen. Ten je v poslední době obzvláště oblíbenou a vyhledávanou surovinou. Kdekdo buduje módní kamenné zídky, chodníky apod. a nutně tudíž dochází k situaci „ber kde ber“. K této věci bych rád připomněl, že např. skládky kamene „Na Brodcích“, nebo u hlohů nad Prvním rybníkem nejsou pouhé hromady nepotřebného kamení, ale složeným stavebním materiálem, který zde je za určitým záměrem a hlavně je něčím majetkem. Tudíž se jedná o krádež jako kteroukoliv jinou. Poslední dobou zase některým lidem leží v žaludku realizace ozelenění vilické návsi a to doslova vše co se tohoto projektu týká. Takto bych mohl pokračovat téměř do nekonečna. Prostě lidé stále poukazují na nešvary kolem sebe. Většinou jsou to oprávněné postřehy, někdy jde spíše o paranoidní představy. Z toho následně plynou moje mírně depresivní úvodníky, musím nějak reagovat na dění kolem sebe. Stále čekám na nějaké pozitivní zprávy, leč marně. Lidské zloby a nesnášenlivosti, zdá se, valem přibývá. Pryč jsou doby, kdy lidé drželi pohromadě, např. při kdysi populárních brigádách se kolektiv dost stmeloval. Dnes na „společné“ a navíc zadarmo nikdo dělat nepůjde, horko těžko se shání někdo, kdo by dělal pro obec za peníze. Výjimka potvrzující pravidlo je akce „Oplocení vilického vodojemu“, kterou realizuje Kája Petříků s Mírou Střelků. Oba zde již odpracovali desítky hodin, což by samo o sobě nebylo ještě nic tak divného, naprosto nestandartní věc v našich končinách je ovšem fakt, že oba dva tvrdošíjně odmítají jakoukoliv odměnu za vykonanou práci. Za to si nepochybně od spousty spoluobčanů vyslouží „nechápavé výrazy“ či dokonce „významné poklepání na čelo“, pro mě osobně je to jeden z mála důvodů proč jsem ještě „nesekl“ z funkcí starosty a nešel se věnovat výhradně svým osobním zájmům, tak jako většina z vás ostatních. Pánové Děkuji. M.Břenda Zasedání ZO č. 28/2009. konané dne 4.9.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: 0. Na 28. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 4.9.2009 činí 913.042,53Kč.. 2) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem Nové oplocení vilického vodojemu a jeho dva hlavní protagonisté obce Vilice k využití JPO obce. Zůstatková hodnota darovaného majetku je 3.653,-Kč.... 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č.4/ZO/2009, navýšení příjmů i výdajů o 100.000,-Kč. Jedná se o zařazení dotace na opravu místních komunikací. Zasedání ZO č. 29/2009. konané dne 16.10.2009. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Kudrna, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: M.Petříková

2 Na 29. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 16.10.2009 činí 399.694,21Kč.. 2) OZ schválilo prodej obecního pozemku p.č. 41/2 – zast. plocha o celkové výměře 34m2 p. Jiřímu Brtvovi, bytem Loudova 1880/8, Praha 3 za 20,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s převodem pozemku hradí kupující.. 3) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na neinvestiční náklady pro MŠ v Mladé Vožici na I.pololetí školního roku 2009/2010 na celkovou sumu 18.997,50Kč, což je 6.332,50Kč na jedno vilické dítě navštěvující MŠ.. 4) 4) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2009, o místním poplatku ze psů, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003. Výše poplatků zůstává nezměněna.. 5) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č.1/2001.. 6) ZO Vilice schválilo smlouvu o dílo s Lesprojektem Stará Boleslav, s.r.o. na dodávku „Lesního hospodářského plánu“ s platností od 1.1.2011 do 31.12.2020. Smluvní cena činí 420,-Kč (bez DPH)/1ha lesních pozemků.. 7) ZO schválilo dodatek k nájemní smlouvě s Agrospolem a.s. Mladá Vožice. Dodatek je sepsán z důvodu vydání pozemku do obecního užívání. Nové nájemné je dohodnuto ve výši 17.910,-Kč ročně s platností od roku 2010.. 8) ZO schválilo smlouvu s Josefem Klejnou na zimní údržbu místních komunikací, spočívající v prohrnování sněhu a posypu, za 500,-Kč/hod. vč. DHP. 9). ZO vzalo na vědomí nedodržení smlouvy o termínu dodání projektové dokumentace „Komunitní dům“ J.Kindlem a pověřuje starostu k uplatnění sankcí dle smlouvy.. 10) ZO schválilo rozpočtové opatření č.5/S/2009- úpravy v rámci § schváleného rozpočtu. Jde o přesun 100.000,-Kč na opravy vodovodu.. Ozelenění obce. Projekt Ozelenění obce se pomalu chýlí ke svému zdárnému konci. Koncem prázdnin došlo k výsevu trávníku a výsadbě cibulovin a trvalek. Následovala montáž nových sloupů venkovního osvětlení a v nedávných dnech i výsadba stromů a keřů. Očkování psů. Očkování psů v naší obci proběhne v sobotu 31.10. a to: ve Vilicích od 13:00hod., v Zátiší od 13:30hod., v Hrnčířích od 14:00hod. Cena očkování je 70,-Kč.. Oprava vodovodů. Z důvodu nezbytných oprav na vodovodu bude zastavena dodávka pitné vody a to v průběhu čtvrtka 29.10. Vodovod Zátiší-Hrnčíře a v průběhu pátku 30.10. Bude odstaven vodovod ve Vilicích. Děkujeme za pochopení. Pokračující realizace projektu „Ozelenění obce“


Stáhnout ppt "O poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na opravu místních komunikací. Oprava byla provedena v Zátiší.. 3) ZO schválilo kupní smlouvu s manželi Cirmonovými."

Podobné prezentace


Reklamy Google