Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu1 Analýza umístění skladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu1 Analýza umístění skladů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu1 Analýza umístění skladů

2 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu2

3 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu3

4 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu4

5 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu5 Kam by se měl sklad umístit ? K výběru lokality lze přistupovat * z hlediska makropohledu (= zabývá se problematikou geografického rozmístění skladů v rámci celé oblasti tak, aby se dosáhlo lepšího a) zajištění zdrojů podniků b) tržní nabídky podniku, tj. zvýšení úrovně servisu anebo snížení nákladů) * z hlediska mikropohledu (= zabývá se faktory, které jsou rozhodující při volbě konkrétní lokality v rámci velkých geografických oblastí)

6 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu6 Kam by se měl sklad umístit ? umístění v návaznosti na trh umístění v návaznosti na výrobu sklady mezi výrobou a spotřebou E.M. Hoover americký odborník na teorii rozmísťování kapacit Z hlediska makropohledu

7 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu7 Umístění v návaznosti na trh = strategie orientovaná na trh. ♣ sklady se umísťují co nejblíže konečným zákazníkům ♣maximalizuje se úroveň zákaznického servisu ♣podnik dosahuje úspor při přepravě zboží (využitím celokamionových / celovozových zásilek) ♣ faktory, které ovlivňují umístění skladů do blízkosti trhů : - přepravní náklady - doba cyklu objednávky - citlivost produktu - velikost objednávek - dostupnost lokální přepravy - úroveň poskytovaného zákaznického servisu

8 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu8 Umístění v návaznosti na výrobu = strategie orientovaná na výrobu. ♣ sklady se umísťují do bezprostřední blízkosti zdroje ♣obecně nemohou poskytovat stejnou úroveň zákaznického servisu ♣ slouží především jako místo sdružování nebo kompletace výrobků z různých dodavatelských či výrobních zdrojů ♣ faktory, které ovlivňují toto umístění : - kazitelnost surovin - počet výrobků v sortimentní skladbě podniku - sortiment výrobků objednávaný zákazníky - přepravní sazby při konsolidaci zásilek

9 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu9 Sklady mezi výrobou a spotřebou = strategie středového umístění. ♣ sklady se zřizují „někde“ uprostřed mezi výrobcem a konečným spotřebitelem ♣úroveň zákaznického servisu je obvykle vyšší než u skladových zařízení umístěných u výroby a nižší, než u skladových zařízení blíže spotřebitelům ♣tato varianta je vhodná pro podniky, které mají různorodý sortiment vyráběný v několika lokalitách a potřebují zajistit vyšší úroveň zákaznického servisu

10 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu10 Jiná pojetí makropohledu = vycházející z kombinovaných teorií mnohé jsou založeny na posouzení vzdálenosti a nákladů Von Thünenův model ► německý odborník na zemědělství (1783 – 1850) ► umístění na základě minimalizace nákladů ► místo zemědělské produkce by se mělo volit tak, aby přepravní náklady byly minimalizovány a zemědělci mohli dosahovat maximálního zisku ► předpokládal, že tržní cena a výrobní náklady budou všude téměř identické

11 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu11 Weberův model ► německý ekonom ► optimální místo je takové, které minimalizuje „celkové přepravní náklady“ (náklady na dopravu surovin + náklady na dopravu hotových výrobků) ► na základě rozdělní surovin podle charakteristik umístění a zpracování ► viz. schema

12 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu12 suroviny charakter umístění = geografická dostupnost surovin charakter zpracování zda se váha surovin po zpracování ve výrobě zmenšila zůstala stejná z v ě t š i l a sklad blíže zdroji surovin sklad blíže k zákazníkovi náklady se nemění

13 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu13 Hooverův model ► bral v úvahu prvky nákladů i poptávky ► zdůrazňoval minimalizaci nákladů ► navíc rozpoznal, že přepravní sazby (náklady) a vzdálenost nejsou lineárně úměrné ► při velkých vzdálenostech sice sazby rostou, ale ne lineárně, spíše mají tendenci klesavou ► z toho plyne, že sklady je lepší umístit do koncových míst než do středních (jak tvrdil Weber)

14 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu14 Greenhutův model ► americký teoretik ► zahrnoval i faktory specifické pro určitý podnik (prostředí, bezpečnost) ► a také prvky rentability ► „optimální je takové místo, které maximalizuje zisk podniku“

15 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu15 Pojetí umístění v těžišti ► „sklad se zřídí v takovém místě, které minimalizuje náklady na přepravu produktů mezi výrobním závodem a trhem“ ► toto pojetí poskytuje obecný návod k řešení problému umístění skladového zařízení ► dále je nutno brát v úvahu např. geografické podmínky, čas a úroveň zákaznického servisu

16 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu16 Volba rozmístění skladů z mikropohledu. Kde mít sklad ? Kvalita a výběr dopravců Cena pracovní síly Cena a kvalita průmyslových pozemků Kvalita a množství dostupných pracovních sil Potenciál pro rozšíření Daňová struktura Lokální cena peněz Náklady a dostupnost infrastruktury stavební náklady Charakter veřejného, občanského prostředí Stavební zákony Při použití soukromých skladovacích zařízení

17 Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu17 Faktory volby veřejného skladu Charakteristiky skladovacího zařízení Poskytované skladovací a jiné služby Dostupnost a blízkost terminálů dopravců Dostupnost lokálních rozvážkových služeb Jiné podniky, které veřejný sklad používají Dostupnost ICT služeb Typ a četnost poskytovaných výkazů o zásobách Veřejný sklad ?


Stáhnout ppt "Ing. Petr Klímaanalýza umístění skladu1 Analýza umístění skladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google