Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.."— Transkript prezentace:

1 1 Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.

2 2 Žadatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s. Sídlo firmy:Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava IČ:64610250 DIČ:CZ64610250 Jediný akcionář: Statutární město Opava, IČ 300535

3 3 Předmětem projektu je modernizace vozového parku MDPO, a.s. nákupem 7 ks nízkopodlažních trolejbusů.

4 4 Projekt promptně reaguje na stávající stav trolejbusového parku, který je dočasně snížen v důsledku škody způsobené požárem na sedmi trolejbusech v říjnu 2013. V současné době je sice zajištěn provoz všech trolejbusových linek a spojů, rezervu tvoří autobusy MDPO, a.s., nicméně tento stav není dlouhodobě udržitelný.

5 5 Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci Opavy, specifickou cílovou skupinou jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Beneficientem je MDPO, a.s., jeho zaměstnanci a SM Opava

6 6 Hlavním cílem projektu je kromě doplnění požadovaného stavu vozového trolejbusového parku, především zkvalitnění dopravní infrastruktury veřejné hromadné dopravy v SM Opava, zvýšení dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či zvýšení bezpečnosti přepravy.

7 7 Projekt také přispěje, v důsledku zkvalitnění trolejbusové přepravy k podpoře cestování osob MHD či k naplnění strategických cílů na úrovni a.s., města či širšího území. Realizací projektu dojde také k úspoře elektrické energie, neboť nové moderní vozy jsou energeticky úspornější než většina stávajících trolejbusů.

8 8 Realizací projektu dojde ke zvýšení počtu nízkopodlažních trolejbusů z 18 na 25, což zvýší podíl nízkopodlažních trolejbusů z 66,6% na 73,5%. Počet garantovaných nízkopodlažních spojů také vzroste.

9 9 Harmonogram projektu je stanoven tak, aby byl reálný a dosažitelný, a také vzhledem k současnému stavu v MDPO, a.s. a finančním možnostem a.s. Dodávky trolejbusů budou realizovány postupně od srpna 2014 do května 2015, kdy bude ukončena fyzická realizace projektu.

10 10 Projekt řídí a realizuje výkonný a zkušený projektový tým, všichni jeho členové se v minulosti podíleli na realizaci dotačně podpořených projektů.

11 11 Celkové výdaje projektu jsou 83 033 852,60 Kč, z toho jsou 68 250 000,00 Kč způsobilé výdaje, na které bude požadována 40% dotace dle podmínek výzvy ROP.

12 12 Způsobilé výdaje: majetekkusůcenacelkem trolejbusy č. 1 až 55 9 750 000,00 Kč 48 750 000,00 Kč trolejbusy č. 6 až 72 9 750 000,00 Kč 19 500 000,00 Kč Celkem způsobilé výdaje 68 250 000,00 Kč Dotace 40% 27 300 000,00 Kč

13 13 Monitorovací indikátory projektu: Monitorovací indikátor Měrná jednotka Výsledná hodnota Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravěpočet7 Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejnépočet7 Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravěpočet7

14 14 Fotodokumentace stávajícího stavu (trolejbus Tr 14, stáří 29 let)

15 15 Interiér tohoto vozidla

16 16 PRO SROVNÁNÍ: Moderní nízkopodlažní trolejbus Škoda Solaris (stáří 3 roky) Pozn.: Vůz č. 305 byl pořízen v rámci projektu spolufinancovaného EU z ROP NUTS II Moravskoslezsko „Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.“, v roce 2010

17 17 Děkuji za pozornost Ing. Radek Filipczyk ředitel společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. Telefon: 553 759 052 E-mail: rfilipczyk@mdpo.czrfilipczyk@mdpo.cz http://www.mdpo.cz


Stáhnout ppt "1 Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google