Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT „Žijeme společně - zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava“ Žadatel : Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT „Žijeme společně - zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava“ Žadatel : Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586."— Transkript prezentace:

1

2 PROJEKT „Žijeme společně - zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava“ Žadatel : Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava Tel.: 567 301 321, Fax: 567 310 033 E-mail: info@dpmji.cz, www.dpmji.cz

3 Financováno : SROP, priorita 2, opatření 2.1, podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech. Začátek realizace: květen 2005 Ukončení realizace: červen 2006 Celkové uznatelné náklady: 102,8 mil. Kč Příspěvek EU : 47,6 mil. Kč (46,3%)

4 Z ČEHO PROJEKT VYCHÁZEL:  Svoboda pohybu je základním předpokladem pro přístup k dalším svobodám – vzdělání, lékařská péče, pracovní zařazení, kultura apod.  Doprava patří proto mezi základní sociální práva občana  Přístupnost dopravy pro občany s omezenými možnostmi pohybu zvyšuje jejich začlenění do společnosti  Zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob a uplatnění na trhu práce  Všeobecné stárnutí populace zvyšuje podíl této skupiny občanů – v Jihlavě žije 7 % lidí se zdravotním postižením 24 % lidí starších 60 let ( s tendencí růstu) 3 % dětí předškolního věku ( také maminky s kočárky ) 0,2 % těhotných žen

5 VŠEOBECNÝ CÍL: Zavedením systému trvale udržitelného rozvoje v oblasti sociální:  Vytvořit podmínky pro volný a nezávislý pohyb všech občanů města.  Vytvořit podmínky pro jejich integraci do běžného života  Přispět k vyrovnání příležitostí zejména pro občany s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zavedením specifického vozového parku (12 nízkopodlažních autobusů a 3 nízkopodlažních trolejbusů) dojde ke zvýšení mobility obyvatel, zejména znevýhodněných skupin. Nový technický park, díky své konstrukci motorů, také významným způsobem přispěje ke zlepšení životního prostředí v krajském městě Jihlava.

6 SPECIFICKÝ CÍL: Zavést bezbariérovou přepravo osob prostřednictvím MHD  Zajištění pravidelného provozu bezbariérových vozů na všech linkách MHD dle regulérního jízdníno řádu  Zvýšení zájmu obyvatel města o MHD  Zvýšení mobility osob s omezenou možností pohybu  Zlepšení podmínek pro sociální integraci znevýhodněných skupin obyvatel  Zlepšení životního prostředí ve městě Pořízením nového specifického vozového parku bylo dosaženo zajištění bezbariérové přepravy MHD v krajském městě Jihlava z více jak 54% ve špičce.

7 Cíl projektuMěřitelná hodnota indikátoru Absolutní hodnota indikátoru  Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy (MHD) %5,1  Počet nově zřízených pracovních míst osoby7  Nákup speciálních hromadných dopravních prostředků (pro handicapované, školní autobusy apod.) ks15  Instalace moderních informačních systémů pro cestující ks15 MĚŘITELNÉ CÍLE :

8 PARTNEŘI PROJEKTU:  Krajská rada zdravotně postižených (součinnost při provádění průzkumů poptávky po bezbariérové dopravě, odborné poradenství a akvizice nové služby)  Centrum zdravotně postižených (odborné konzultace o potřebách vozíčkářů a starých občanů, aktivní podíl na publicitě bezbariérové MHD ve městě)  Město Jihlava (přímá účast na akvizici služby, finanční podíl na vlastní realizaci, následné aktivity zvyšující účinek této služby – bezbariérové sjezdy z chodníků, vstupy do budov apod.)

9 Výstupy a výsledky projektu  Zvýšení mobility obyvatel (zejména osob s omezenou možností pohybu a orientace)  Zvýšení zájmu občanů o veřejnou přepravu zvýšením její kvality  Zlepšení životního prostředí ve městě  Zvýšení zaměstnatelnosti osob s omezenou možností pohybu a orientace a zlepšení tak jejich sociálního postavení ve společnosti  Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím MHD  Vytvoření 7 nových pracovních míst a udržení stávajících  Zavedení informačního sytému MHD v krajském městě

10 Dopady projektu  Vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj v oblasti sociální  Vytvoření podmínek pro sociální integraci hendikepovaných občanů do normálního života  Zvýšení zaměstnatelnosti osob s omezenou možností pohybu a orientace  Zlepšení sociálního postavení hendikepovaných občanů ve společnosti  Snížení nezaměstnanosti a posílení ekonomiky regionu

11 PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI : 1.Záměr a jeho projednání se zřizovatelem (město Jihlava jako 100% vlastník DP muselo celou záležitost projednat a schválit na zastupitelstvu, protože se finančně podílelo na vlastní realizaci) 2.Výběr poradce pro zpracování žádosti (při výběru jsme se řídili především kvalitou a komlexností služeb, zkušenostmi a referencemi a přístupem pracovníků k našim potřebám, cena za zpracování nebyla prioritou) 3.Výběr vhodného dotačního titulu ve spolupráci s poradcem (vzhledem k zaměření projektu nebyla tato fáze problémem, protože bylo v rámci SROP přímo určeno opatření k financování tohoto typu aktivit) 4.Analýza poptávky ve spolupráci s poradcem a partnery ( využili jsme dostupná statistická data, kterých nebylo mnoho a proto jsme provedli i další vlastní šetření)

12 Administrativní proces : 1.V I. kole žádost nebyla podpořena (sekretariát programu požadoval detailnější vysvětlení potřebnosti bezbariérové dopravy ve městě, proto jsme provedli ještě další místní šetření mezi občany a návštěvníky města) 2.V II. kole byla žádost podpořena, ale menší částkou, než která byla požadována (v rámci druhého kola byly zbývající alokované finance rozděleny mezi dva předložené projekty) 3.Problémy s podpisem Rozhodnutí a Podmínek (snížení podpory zmátlo monitorovací systémy a bylo vydáno neplatné rozhodnutí s původní požadovanou výší, oprava trvala několik měsíců a komplikovala dodržení harmonogramu) 4.Platba a následná kontrola (toto proběhlo již bez problémů, peníze jsme obdrželi v poměrně krátké lhůtě a kontrola realizace neshledala žádné nedostatky, monitorovací ukazatele byly splněny)

13 Další plány rozvoje společnosti : 1.Ve spolupráci s poradcem připravíme žádost na II. Etapu (v rámci druhé etapy bychom chtěli doplnit vozový park tak, aby byla bezbariérová přeprava zajištěna 100% na všech spojích) 2.V ROP 2007-2013 (opět je zde opatření, které podporuje rozvoj dopravní obslužnosti v kraji včetně nákupu specifických vozů)

14 Děkuji za pozornost Ing. Zdeňka Škarková


Stáhnout ppt "PROJEKT „Žijeme společně - zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava“ Žadatel : Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586."

Podobné prezentace


Reklamy Google