Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Dělitelnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Dělitelnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Dělitelnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat ‒ návod na použití 1.Obdoba známé televizní hry. Cílem je propojení všech stran trojúhelníka buňkami vlastní barvy, které družstva získávají za správné odpovědi. Pokud se žádnému družstvu ve stanoveném časovém limitu na hru strany spojit nepodaří, vítězí družstvo s větším počtem získaných buněk. 2.Hru mohou hrát dvě družstva (hráči). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 3.Po vylosování pořadí si družstva střídavě volí příklady ukryté pod jednotlivými buňkami s čísly. 4.Učitel dle náročnosti příkladu ukrytého pod buňkou stanoví časový limit na jeho výpočet. 5.Pokud družstvo v časovém limitu příklad vypočítá správně, získává zvolenou buňku. Ke zbarvení buňky barvou družstva dojde po dvou, případně třech následných kliknutích na příslušnou buňku. 6.Pokud družstvo nestihne v limitu odpověď či odpoví nesprávně, dostává možnost odpovědi družstvo druhé. Pokud odpoví správně, získává příslušnou buňku ono. 7.Pokud však ani druhé družstvo neodpoví správně či o buňku nemá zájem a odpovídat tedy nechce, nezískává buňku ani jedno družstvo. Je možné si o ni v následujícím průběhu hry, kdy si ji některé družstvo opět zvolí, zahrát v rozstřelu. 8.Do rozstřelu pokládá učitel jakoukoliv otázku z oblasti očekávaných matematických znalostí žáků. Buňku získá družstvo, které rychleji odpoví správně. 9.V případě rovnosti počtu buněk i po vypršení časového limitu rozhodne o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“. Podrobnější postup v přiloženém souboru „Návod“.

3 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

4 Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná dvěma. Zpět 654, 844, 2300, 504, 672 Výsledek:

5 Vypočítej: Určete největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek těchto čísel 86, 129 a 215. Zpět D(86; 129; 215) = 43, n(86; 129; 215) = 1290 Výsledek:

6 Vypočítej: Doplňte chybějící číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné šesti. Uveďte všechny možnosti. 35_ Zpět 354 Výsledek:

7 Vypočítej: Určete, zda daná čísla jsou soudělná či nesoudělná přirozená čísla: 504 a 1225 Zpět soudělná (číslo 7) Výsledek:

8 Vypočítej: Určete největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek těchto čísel: 12, 15, 20 a 30. Zpět D(12; 15; 20; 30) = 1, n(12; 15; 20; 30) = 60 Výsledek:

9 Vypočítej: Rozložte na součin prvočísel: 2 604 Zpět 2604 = 2. 2. 3. 7. 31 Výsledek:

10 Vypočítej: Najděte chybějící číslici tak, aby vzniklé číslo bylo násobkem čísla devět. Je-li více možností, uveďte všechny. 1_8 Zpět 108; 198 Výsledek:

11 Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná devíti. Zpět 279, 504, 4275 Výsledek:

12 Vypočítej: Zahrada je dlouhá 56 metrů a široká 36 metrů. Kolik sloupků budeme potřebovat na zhotovení plotu, má-li být vzdálenost mezi sloupky v celých metrech a co největší? Zpět 46 sloupků Výsledek:

13 Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná šesti. Zpět 654, 504, 672 Výsledek:

14 Vypočítej: Rozlož číslo 120 na součin prvočísel. Zpět 120 = 2. 2. 2. 3. 5 Výsledek:

15 Vypočítej: Vypiš všechny dělitele čísla 60. Zpět 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 Výsledek:

16 Zpět Vypočítej: Rozlož číslo 882 na součin prvočísel. 882 = 2. 3. 3. 7. 7 Výsledek:

17 Zpět Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná čtyřmi. 844, 2300, 504, 672 Výsledek:

18 Vypočítej: Švadlena odhadla počet metrů v balíku látky asi na 25. Pak zjistila, že může beze zbytku nastříhat látku buď na kostýmy po 3,6 m nebo na šaty po 2,1 metru nebo na haleny po 1,8 metru. Kolik šatů by mohla z látky ušít? Zpět 12 šatů Výsledek:

19 Vypočítej: Najdi největšího společného dělitele čísel 252, 378 a 630. Zpět 126 Výsledek:

20 Vypočítej: Najdi nejmenší společný násobek čísel 42 a 30. Zpět 210 Výsledek:

21 Vypočítej: Vypiš všechny dělitele čísla 48. Zpět 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48 Výsledek:

22 Vypočítej: Matka rozdělila svým dětem 45 jablek a 33 hrušek. Každé dítě dostalo stejný počet jablek a stejný počet hrušek. Kolik dětí měla matka a kolik jablek a hrušek dostalo každé dítě? Zpět 3 děti; 15 jablek; 11 hrušek Výsledek:

23 Vypočítej: Ve 4:50 hodin vyjíždějí současně čtyři tramvaje na různé linky. První tramvaj se vrací na konečnou za jednu hodinu, druhá za hodinu a půl, třetí za dvě hodiny a čtvrtá za 45 minut. V kolik hodin nejdříve vyjedou opět současně? Zpět V 10:50 hodin. Výsledek:

24 Vypočítej: Najdi nejmenší společný násobek čísel 21, 42 a 70. Zpět 210 Výsledek:

25 Vypočítej: Najdi největšího společného dělitele čísel 460 a 232. Zpět 4 Výsledek:

26 Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná dvaceti pěti. Zpět 2300, 4275 Výsledek:

27 Vypočítej: Třída je dlouhá 9 metrů. Šířka třídy je menší a můžeme ji přejít stejnými kroky, dlouhými 50 centimetrů nebo 65 centimetrů. Urči šířku třídy v metrech. Zpět 6,5 m Výsledek:

28 Vypočítej: Z daných čísel: 654, 279, 844, 2300, 504, 1409, 672, 4275 vyberte čísla dělitelná třemi. Zpět 654, 279, 504, 672, 4275 Výsledek:

29 Vypočítej: Klempíř rozstříhal obdélníkový pás plechu o rozměrech 380 centimetrů a 60 centimetrů na co největší čtverce tak, aby nevznikl žádný odpad. Kolik čtverců nastříhal? Zpět 57 čtverců Výsledek:

30 Vypočítej: Určete, zda jsou daná přirozená čísla soudělná či nesoudělná: 165 a 728 Zpět nesoudělná Výsledek:

31 Vypočítej: Doplňte vynechanou číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné čtyřmi. Je-li více možností, zapište všechny. 58_2 Zpět 5812; 5832; 5852; 5872; 5892 Výsledek:

32 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-22]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-white-board.html Použité obrázky:


Stáhnout ppt "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Dělitelnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google