Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika pro 6. ročník Hra – riskuj – Objem a povrch krychle a kvádru – 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika pro 6. ročník Hra – riskuj – Objem a povrch krychle a kvádru – 2."— Transkript prezentace:

1 Matematika pro 6. ročník Hra – riskuj – Objem a povrch krychle a kvádru – 2

2 Jak postupovat ‒ návod pro použití 1.Hru může hrát až osm družstev (hráčů). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 2.Družstvům (hráčům) jsou předloženy tři otázek či příklady ve třech „náročnostně“, a tedy i bodově (finančně) oddělených třech sekcích. 3.Na úvod určí učitel družstvo (hráče), které vybere první otázku z dané „bodové“ sekce. Tu učitel položí kliknutím na ni v hracím poli. Následující otázky již vybírá vždy družstvo, které správně odpovědělo na otázku poslední. Návrat na hrací plán se uskuteční kliknutím na šipku zpět na snímku s otázkou, příkladem. 4.O odpověď se družstva (hráči) hlásí například zvednutím ruky. Pokud nejrychlejší družstvo (hráč) odpoví správně, částku mu učitel připíše do jeho kolonky na body. Úspěšné družstvo pak pokračuje výběrem další otázky. 5.Správnost odpovědi či postup výpočtu může učitel odtajnit postupným klikáním na smajlíka v pravém horním rohu snímku s otázkou, příkladem. 6.Pokud družstvo hráč odpoví nesprávně, příslušnou částku mu učitel odečte a možnost odpovědi dostává druhé nejrychlejší družstvo. Pokud ani to neuspěje, vše se opakuje a možnost odpovědi dostává další nejrychlejší družstvo v pořadí. 7.Pod jednou z kartiček v každé sekci je ukryt i příklad prémiový. 8.Přednostní právo první odpovědi na prémiový příklad má družstvo (hráč), které odpovědělo nejrychleji a samozřejmě správně na příklad, „pod kterým“ byla „prémie“ ukryta. Pokud toto družstvo správně neodpoví, body se mu neodebírají a možnost odpovědět dostává družstvo jiné, a to již opět v pořadí dle rychlosti přihlášení se. To už ovšem odpovídá opět i s rizikem možnosti odečtu bodů při nesprávné odpovědi 9.Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání všech otázek herního plánu či na konci časového limitu stanoveného pro hru na svém kontě nejvyšší částku. Při případné rovnostimůže rozhodnout o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“.

3 Tabulka otázek: 1 2 3 Kvádr, krychle za 100 Kvádr, krychle za 500 Kvádr, krychle za 300 ABCD EFGH Prémie 3 3 1 1 2 2

4 Kvádr, krychle za 100 Třetí hrana kvádru je dlouhá 7 cm. Kvádr o hranách 1 dm, 5 cm má objem 350 cm 3. Určete délku třetí hrany.

5 Kvádr, krychle za 100 Krychle má hranu dlouhou 6 cm. Krychle má povrch 216 cm 2. Jak dlouhá je její hrana?

6 Kvádr, krychle za 100 Krychle má objem 343 cm 3. Obvod podstavy krychle je 28 cm. Jaký objem má tato krychle? Podstavou, stejně jako každou ze stran krychle, je čtverec.

7 Kvádr, krychle za 100 – prémie Krychle má hrany dlouhé 2 m. Krychle má objem 8 m 3. Jak dlouhá je hrana této krychle? Objem je dán jako součin tří shodných na sebe vzájemně kolmých hran krychle.

8 Kvádr, krychle za 300 Krychle má objem 8 m 3. Krychle má povrch 24 dm 2. Jaký je její objem?

9 Kvádr, krychle za 300 Krychle má objem 8 m 3. Kvádr má obdélníkovou podstavu se stranami 5 cm a 4 cm. Jaký má kvádr povrch, je-li jeho objem 200 cm 3 ?

10 Kvádr, krychle za 300 Určete povrch krychle, jejíž součet délek všech hran je 24 dm. Povrch krychle je 24 dm 2. Krychle má celkem 12 hran.

11 Kvádr, krychle za 300 – prémie Určete objem kvádru, jehož dvě sousední stěny mají rozměry 1,2 dm a 5 cm, 5 cm a 3 cm. Kvádr má objem 180 cm 3.

12 Krychle má hranu dlouhou 8 cm, kvádr má hrany dlouhé 1,6 dm, 12 cm a 40 mm. Které z těles má větší objem a kolikrát? Kvádr, krychle za 500 Větší objem má kvádr, a to 1,5 krát.

13 Kvádr, krychle za 500 Kvádr má hrany dlouhé 14 cm, 12 cm a 10 cm. Kolikrát menší povrch má kvádr s polovičními délkami hran? Kvádr s polovičními délkami hran má 8 krát menší povrch.

14 Kvádr, krychle za 500 Krychle má hranu dlouhou 7 cm, kvádr má hrany dlouhé 9 cm, 7 cm a 5 cm. Které z těles má větší povrch a o kolik? Větší povrch má krychle, a to o 8 cm 2.

15 Krychle má hranu dlouhou 2,5 dm. Jak se změní její objem, jestliže se délka její hrany zdvojnásobí? Kvádr, krychle za 500 – prémie Krychle s dvojnásobnou délkou hrany má osminásobný objem.

16 Použité zdroje Hodiny (Clock) - [cit. 2012-08-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-11164.html Calculator (Kalkulačka) - [cit. 2012-08-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-1985.html


Stáhnout ppt "Matematika pro 6. ročník Hra – riskuj – Objem a povrch krychle a kvádru – 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google