Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.
Mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití.
Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obrázek č. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka číslo 1: Chlapec táhl vozík silou o velikosti 0,25 kN ve vodorovném směru po přímé cestě o délce 40 metrů. Jak velkou práci přitom vykonal? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: F = 0,25 kN = 250 N; s = 40 m; W = ? J W = F . s W = 250 N . 40 m = J Zpět

5 Otázka číslo 2: Motor zvedacího zařízení pracoval se stále stejným výkonem 0,4 kW po dobu jedné minuty. Těleso bylo zvednuto do výšky 12 metrů. Jakou práci stroj vykonal? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: P = 0,4 kW = 400 W; t = 1 min = 60 s; W =? J W = P . t W = 400 W . 60 min = J = 24 kJ Zpět

6 Otázka číslo 3: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s. Motor jeřábu přitom vykonal mechanickou práci 1,8 kJ. Urči výkon motoru jeřábu. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: W = 1,8 kJ = 1800 J; t = 10 s; P = ? W P = W : t P = 1800 J : 10 s = 180 W Zpět

7 Otázka číslo 4: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Jak velkou silou F působil člověk na lano? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A F h @ Radomír Macháň Správná odpověď: m = 6 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 6 kg . 10 N/kg = 60 N Zpět

8 Otázka číslo 5: Motor výtahu pracoval se stálým výkonem 0,6 kW po dobu jedné minuty. Přitom byla kabina zvedána tahovou silou o velikosti N. Do jaké výšky byla kabina zvednuta? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: P = 0,6 kW = 600 W; t = 60 s; W = ? J W = P . t; W = 600 W . 60 s = J W = J; F = N; s = ? m W = F . s  s = W : F; s = J : N = 20 m Zpět

9 Otázka číslo 6: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Po jaké dráze se přitom posunulo působiště síly F? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A F h @ Radomír Macháň Správná odpověď: Zpět Po stejné dráze jako těleso, tj. s = 0,8 m.

10 Otázka číslo 7: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Ocelový hranol má hmotnost 5 kg. Urči polohovou energii ocelového hranolu vzhledem k Zemi. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: m = 5 kg; h = 0,7 m; g = 10 N/kg; Ep = ? J Ep = m . g . h Ep = 5 kg . 10 N/kg . 0,7 m = 35 J Zpět

11 Otázka číslo 8: Kulička zavěšená na niti je v poloze A. Kuličku vychýlíme do polohy B a pustíme. Jak se mění polohová a pohybová energie kuličky při jejím pohybu z polohy B do polohy A? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B C A @ Radomír Macháň Správná odpověď: Zpět Polohová energie kuličky se zmenšuje a pohybová naopak zvětšuje.

12 Otázka číslo 9: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Urči, jak velkou práci člověk vykonal. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A F h @ Radomír Macháň Správná odpověď: m = 6 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g; F = 6 kg . 10 N/kg = 60 N F = 60 N; h = s = 0,8 m; W = ? J W = F.s; W = 60 N . 0,8 m = 48 J Zpět

13 Otázka číslo 10: Kulička zavěšená na niti je v poloze A. Kuličku vychýlíme do polohy B a pustíme. Jak se mění polohová a pohybová energie kuličky při jejím pohybu z polohy A do polohy C? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B C A @ Radomír Macháň Správná odpověď: Zpět Polohová energie kuličky se zvětšuje a pohybová naopak zmenšuje.

14 Otázka číslo 11: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Liší se hranoly svojí polohovou energií v gravitačním poli Země? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: Zpět Ocelový hranol má větší polohovou energii. Vzhledem ke stejnému objemu, ale větší hustotě oceli má ocelový hranol větší hmotnost.

15 Otázka číslo 12: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Dřevěný hranol pustíme k Zemi. Mění se během jeho pádu polohová energie? Mění se jeho energie pohybová? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: Polohová energie hranolu se vzhledem k zmenšující se výšce nad Zemí zmenšuje, naopak pohybová energie se zvětšuje, protože se zvětšuje rychlost dřevěného hranolu. Zpět

16 Otázka číslo 13: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s. Motor jeřábu přitom vykonal mechanickou práci 1,8 kJ. Změnila se polohová energie zvedaného tělesa v gravitačním poli Země? Zdůvodni Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: Zpět Ep = m . g . h … Polohová energie se zvětšila, protože se zvětšila výška h tělesa nad Zemí.

17 Otázka číslo 14: Motor zvedacího zařízení pracoval se stejným výkonem 0,4 kW po dobu jedné minuty. Těleso bylo zvednuto do výšky 12 metrů. Jakou tahovou silou působil stroj na těleso? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: P = 0,4 kW = 400 W; t = 1 min = 60 s; W = ? J W = P . t; W = 400 W . 60 min = J = 24 kJ W = J; s = 12 m; F = ? N W = F . s  F = W : s F = J : 12 m = N = 2 kN Zpět

18 Otázka číslo 15: Motor výtahu pracoval se stálým výkonem 0,6 kW po dobu dvou minut. Přitom byla kabina zvedána tahovou silou o velikosti N. Jak velkou práci motor vykonal? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: P = 0,6 kW = 600 W; t = 2 min = 120 s; W = ? J P = W : t  W = P . t W = 600 W min = J = 72 kJ Zpět

19 Otázka číslo 16: Dívka tlačila sáňky silou o velikosti 0,08 kN ve vodorovném směru po přímé cestě délky 50 m. Jak velkou práci při tom vykonala? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. @ Radomír Macháň Správná odpověď: F = 0,08 kN = 80 N; s = 50 m; W = ? J W = F . s W = 80 N . 50 m = J = 4 kJ Zpět

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit. 2010–05–07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: < Obrázek č. 1 – [cit. 2010–05–07]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google