Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie. Autorem materiálu a všech jeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie. Autorem materiálu a všech jeho."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1. Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). 6. Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití.

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 234 9101112 13141516 6785 Obrázek č. 1

4 Otázka číslo 1: Chlapec táhl vozík silou o velikosti 0,25 kN ve vodorovném směru po přímé cestě o délce 40 metrů. Jak velkou práci přitom vykonal? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F = 0,25 kN = 250 N; s = 40 m; W = ? J W = F. s W = 250 N. 40 m = 10 000 J @ Radomír Macháň

5 Otázka číslo 2: Motor zvedacího zařízení pracoval se stále stejným výkonem 0,4 kW po dobu jedné minuty. Těleso bylo zvednuto do výšky 12 metrů. Jakou práci stroj vykonal? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. P = 0,4 kW = 400 W; t = 1 min = 60 s; W =? J W = P. t W = 400 W. 60 min = 24 000 J = 24 kJ @ Radomír Macháň

6 Otázka číslo 3: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s. Motor jeřábu přitom vykonal mechanickou práci 1,8 kJ. Urči výkon motoru jeřábu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. W = 1,8 kJ = 1800 J; t = 10 s; P = ? W P = W : t P = 1800 J : 10 s = 180 W @ Radomír Macháň

7 Otázka číslo 4: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Jak velkou silou F působil člověk na lano? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 6 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 6 kg. 10 N/kg = 60 N A F h @ Radomír Macháň

8 Otázka číslo 5: Motor výtahu pracoval se stálým výkonem 0,6 kW po dobu jedné minuty. Přitom byla kabina zvedána tahovou silou o velikosti 1800 N. Do jaké výšky byla kabina zvednuta? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. P = 0,6 kW = 600 W; t = 60 s; W = ? J W = P. t; W = 600 W. 60 s = 36 000 J W = 36 000 J; F = 1 800 N; s = ? m W = F. s  s = W : F; s = 36 000 J : 1 800 N = 20 m @ Radomír Macháň

9 Otázka číslo 6: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Po jaké dráze se přitom posunulo působiště síly F? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Po stejné dráze jako těleso, tj. s = 0,8 m. A F h @ Radomír Macháň

10 Otázka číslo 7: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Ocelový hranol má hmotnost 5 kg. Urči polohovou energii ocelového hranolu vzhledem k Zemi. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 5 kg; h = 0,7 m; g = 10 N/kg; E p = ? J E p = m. g. h E p = 5 kg. 10 N/kg. 0,7 m = 35 J @ Radomír Macháň

11 Otázka číslo 8: Kulička zavěšená na niti je v poloze A. Kuličku vychýlíme do polohy B a pustíme. Jak se mění polohová a pohybová energie kuličky při jejím pohybu z polohy B do polohy A? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Polohová energie kuličky se zmenšuje a pohybová naopak zvětšuje. B C A @ Radomír Macháň

12 Otázka číslo 9: Pomocí kladky zvedl člověk působící v bodě A těleso o hmotnosti 6 kg rovnoměrným pohybem do výšky 0,8 m nad vodorovnou podložku. Urči, jak velkou práci člověk vykonal. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 6 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g; F = 6 kg. 10 N/kg = 60 N F = 60 N; h = s = 0,8 m; W = ? J W = F.s; W = 60 N. 0,8 m = 48 J A F h @ Radomír Macháň

13 Otázka číslo 10: Kulička zavěšená na niti je v poloze A. Kuličku vychýlíme do polohy B a pustíme. Jak se mění polohová a pohybová energie kuličky při jejím pohybu z polohy A do polohy C? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Polohová energie kuličky se zvětšuje a pohybová naopak zmenšuje. B C A @ Radomír Macháň

14 Otázka číslo 11: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Liší se hranoly svojí polohovou energií v gravitačním poli Země? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ocelový hranol má větší polohovou energii. Vzhledem ke stejnému objemu, ale větší hustotě oceli má ocelový hranol větší hmotnost. @ Radomír Macháň

15 Otázka číslo 12: Ocelový a dřevěný hranol mají stejný objem. Oba jsou ve výšce 0,7 m nad vodorovným povrchem Země. Dřevěný hranol pustíme k Zemi. Mění se během jeho pádu polohová energie? Mění se jeho energie pohybová? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Polohová energie hranolu se vzhledem k zmenšující se výšce nad Zemí zmenšuje, naopak pohybová energie se zvětšuje, protože se zvětšuje rychlost dřevěného hranolu. @ Radomír Macháň

16 Otázka číslo 13: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s. Motor jeřábu přitom vykonal mechanickou práci 1,8 kJ. Změnila se polohová energie zvedaného tělesa v gravitačním poli Země? Zdůvodni Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. E p = m. g. h … Polohová energie se zvětšila, protože se zvětšila výška h tělesa nad Zemí. @ Radomír Macháň

17 Otázka číslo 14: Motor zvedacího zařízení pracoval se stejným výkonem 0,4 kW po dobu jedné minuty. Těleso bylo zvednuto do výšky 12 metrů. Jakou tahovou silou působil stroj na těleso? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. P = 0,4 kW = 400 W; t = 1 min = 60 s; W = ? J W = P. t; W = 400 W. 60 min = 24 000 J = 24 kJ W = 24 000 J; s = 12 m; F = ? N W = F. s  F = W : s F = 24 000 J : 12 m = 2 000 N = 2 kN @ Radomír Macháň

18 Otázka číslo 15: Motor výtahu pracoval se stálým výkonem 0,6 kW po dobu dvou minut. Přitom byla kabina zvedána tahovou silou o velikosti 1800 N. Jak velkou práci motor vykonal? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. P = 0,6 kW = 600 W; t = 2 min = 120 s; W = ? J P = W : t  W = P. t W = 600 W. 120 min = 72 000 J = 72 kJ @ Radomír Macháň

19 Otázka číslo 16: Dívka tlačila sáňky silou o velikosti 0,08 kN ve vodorovném směru po přímé cestě délky 50 m. Jak velkou práci při tom vykonala? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F = 0,08 kN = 80 N; s = 50 m; W = ? J W = F. s W = 80 N. 50 m = 4 000 J = 4 kJ @ Radomír Macháň

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit. 2010–05–07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek č. 1 – [cit. 2010–05–07]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Joule.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie. Autorem materiálu a všech jeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google