Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.
Elektrický náboj, elektrické pole. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití.
Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obrázek č. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka číslo 1: Jedna z kuliček na obrázku A je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Obě kuličky se dotkly (viz obr. B). Do obrázku C nakresli polohu kuliček na vláknech po dotyku. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obrázek A _ Obrázek B _ Obrázek C _ Správná odpověď: Zpět

5 Otázka číslo 2: Jedna z kuliček na obrázku je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Navrhni, jak zjistíš, která kulička je zelektrovaná. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ Správná odpověď: Dotkneme se elektrometrem postupně obou kuliček. Při dotyku zelektrované kuličky se ručka elektrometru vychýlí. Zpět

6 Počet elektronů v obalu
Otázka číslo 3: S použitím periodické tabulky prvků doplň následující tabulku: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet protonů v jádře Počet neutronů v jádře Počet elektronů v obalu hliník 14 26 56 Správná odpověď: 13, 27, 13, 13 železo, 26, 30, 26 Zpět

7 + - _ Otázka číslo 4: + Zpět _ -
Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Urči směr a velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku. Působí na kapku ještě nějaká síla? Pokud ano, jaká? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + _ - + _ - Fe Fg Správná odpověď: Jelikož je kapka v rovnovážné poloze, rovnají se síly na ni působící, tzn. Fg = Fe = m . g Fe= 0,00002 kg . 10 N/kg = 0,0002 N = 0,2 mN Zpět

8 Otázka číslo 5: Jedna z kuliček na obrázku je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Proč se kuličky navzájem přitahují? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ Správná odpověď: Elektrické pole zelektrované kuličky působí silovým účinkem na nezelektrovanou kuličku. Zpět

9 Otázka číslo 6: Desky dvou elektroskopů spojíme kovovou tyčí s držadlem z izolantu (viz obrázek A). K desce jednoho elektroskopu přiblížíme záporně zelektrovanou kouli. Poté odstraníme nejdříve vodič mezi deskami elektroskopů a potom i zelektrovanou kouli. Do obrázku B nakresli polohu ruček elektroskopů a vyznač elektrické náboje. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ Obrázek A Obrázek B + _ Správná odpověď: Zpět

10 Otázka číslo 7: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce B elektroskopu. Do obrázku znázorni znaménko elektrického náboje na desce, tyčce a ručce elektroskopu. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B + - Správná odpověď: Zpět

11 + - _ Otázka číslo 8: + Zpět _ -
Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Znázorni elektrické pole mezi deskami pomocí siločar. Šipkami označ jejich směr. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + _ - + _ - Správná odpověď: Zpět

12 Otázka číslo 9: Desky dvou elektroskopů spojíme kovovou tyčí s držadlem z izolantu. K desce jednoho elektroskopu přiblížíme záporně zelektrovanou kouli. Do obrázku znázorni pomocí znamének + a – elektrické náboje na obou elektroskopech. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + _ Správná odpověď: Zpět

13 Otázka číslo 10: Atom prvku přijal jeden elektron do elektronového obalu. Jak se nazývá tato nově vzniklá částice? Změní se její protonové a nukleonové číslo? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Záporný iont. Ne (počet protonů se nemění). Ne (počet protonů a neutronů se nemění). Zpět

14 Otázka číslo 11: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce B elektroskopu. Doplň větu: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A Mezi deskami A, B je ………………………………………… B Zpět Správná odpověď: Mezi deskami A, B je stejnorodé elektrické pole.

15 + - _ Otázka číslo 12: + Zpět _ -
Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Znázorni síly, které na kapku působí. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + _ - + _ - Fe Fg Správná odpověď: Zpět

16 _ + _ + Otázka číslo 13: Zpět
Záporně zelektrovaná koule A je upevněna v izolovaném stojanu. Přiblížíme k ní kladně zelektrovanou kuličku B zavěšenou na nevodivém vlákně. Zakresli siločáry elektrického pole mezi tělesy A a B a označ šipkami jejich směr. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + A B _ + Správná odpověď: Zpět

17 Otázka číslo 14: Jedna z kuliček na obrázku byla před dotykem záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná nebyla. Obě kuličky se dotkly. Jaký je elektrický náboj kuliček po dotyku? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Obě kuličky mají po dotyku záporný elektrický náboj. Zpět

18 Otázka číslo 15: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce elektroskopu B. Do obrázku siločarami znázorni elektrické pole mezi deskami A, B. Šipkami označ směr siločar. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B B A Správná odpověď: Zpět

19 _ + _ + Otázka číslo 16: Zpět
Záporně zelektrovaná koule A je upevněna v izolovaném stojanu. Přiblížíme k ní kladně zelektrovanou kuličku B zavěšenou na nevodivém vlákně. Znázorni šipkou směr pohybu kuličky B. Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + A B Správná odpověď: _ + Nesouhlasně zelektrovaná tělesa se přitahují. Zpět

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW: < Obrázek č. 1 – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google