Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Elektrický náboj, elektrické pole. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Elektrický náboj, elektrické pole. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Elektrický náboj, elektrické pole. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1. Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). 6. Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití.

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obrázek č. 1

4 Otázka číslo 1: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Jedna z kuliček na obrázku A je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Obě kuličky se dotkly (viz obr. B). Do obrázku C nakresli polohu kuliček na vláknech po dotyku. Obrázek A Obrázek B Obrázek C _ _ _ _

5 Otázka číslo 2: Jedna z kuliček na obrázku je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Navrhni, jak zjistíš, která kulička je zelektrovaná. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Dotkneme se elektrometrem postupně obou kuliček. Při dotyku zelektrované kuličky se ručka elektrometru vychýlí. _

6 Otázka číslo 3: S použitím periodické tabulky prvků doplň následující tabulku: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 13, 27, 13, 13 železo, 26, 30, 26 Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet protonů v jádře Počet neutronů v jádře Počet elektronů v obalu hliník14 2656

7 Otázka číslo 4: Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Urči směr a velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku. Působí na kapku ještě nějaká síla? Pokud ano, jaká? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Jelikož je kapka v rovnovážné poloze, rovnají se síly na ni působící, tzn. F g = F e = m. g F e = 0,00002 kg. 10 N/kg = 0,0002 N = 0,2 mN + _ - + _ - FeFe FgFg

8 Otázka číslo 5: Jedna z kuliček na obrázku je záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná není. Proč se kuličky navzájem přitahují? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektrické pole zelektrované kuličky působí silovým účinkem na nezelektrovanou kuličku. _

9 Otázka číslo 6: Desky dvou elektroskopů spojíme kovovou tyčí s držadlem z izolantu (viz obrázek A). K desce jednoho elektroskopu přiblížíme záporně zelektrovanou kouli. Poté odstraníme nejdříve vodič mezi deskami elektroskopů a potom i zelektrovanou kouli. Do obrázku B nakresli polohu ruček elektroskopů a vyznač elektrické náboje. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + + _ _ _ Obrázek A Obrázek B

10 Otázka číslo 7: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce B elektroskopu. Do obrázku znázorni znaménko elektrického náboje na desce, tyčce a ručce elektroskopu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + - - B A

11 Otázka číslo 8: Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Znázorni elektrické pole mezi deskami pomocí siločar. Šipkami označ jejich směr. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + _ - + _ -

12 Otázka číslo 9: Desky dvou elektroskopů spojíme kovovou tyčí s držadlem z izolantu. K desce jednoho elektroskopu přiblížíme záporně zelektrovanou kouli. Do obrázku znázorni pomocí znamének + a – elektrické náboje na obou elektroskopech. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + _ + + _ _ _

13 Otázka číslo 10: Atom prvku přijal jeden elektron do elektronového obalu. Jak se nazývá tato nově vzniklá částice? Změní se její protonové a nukleonové číslo? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Záporný iont. Ne (počet protonů se nemění). Ne (počet protonů a neutronů se nemění).

14 Otázka číslo 11: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce B elektroskopu. Doplň větu: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Mezi deskami A, B je stejnorodé elektrické pole. B A Mezi deskami A, B je …………………………………………

15 Otázka číslo 12: Kapka oleje má hmotnost 0,02 g. Nese záporný elektrický náboj. Kapka je ve stejnorodém elektrickém poli v klidu, tj. v rovnovážné poloze. Znázorni síly, které na kapku působí. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. + _ - + _ - FeFe FgFg

16 Otázka číslo 13: Záporně zelektrovaná koule A je upevněna v izolovaném stojanu. Přiblížíme k ní kladně zelektrovanou kuličku B zavěšenou na nevodivém vlákně. Zakresli siločáry elektrického pole mezi tělesy A a B a označ šipkami jejich směr. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + _ + A B

17 Otázka číslo 14: Jedna z kuliček na obrázku byla před dotykem záporně zelektrovaná, druhá zelektrovaná nebyla. Obě kuličky se dotkly. Jaký je elektrický náboj kuliček po dotyku? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obě kuličky mají po dotyku záporný elektrický náboj.

18 Otázka číslo 15: Záporně zelektrovanou kovovou desku A s držadlem z izolantu přiblížíme k nezelektrované desce elektroskopu B. Do obrázku siločarami znázorni elektrické pole mezi deskami A, B. Šipkami označ směr siločar. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B A B A

19 Otázka číslo 16: Záporně zelektrovaná koule A je upevněna v izolovaném stojanu. Přiblížíme k ní kladně zelektrovanou kuličku B zavěšenou na nevodivém vlákně. Znázorni šipkou směr pohybu kuličky B. Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + Nesouhlasně zelektrovaná tělesa se přitahují. _ + A B

20 Obrázek na pozadí – [cit. 2010-10-25]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW:.http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek č. 1 – [cit. 2010-10-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ElectroscopeSimple.png Použité obrázky: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Elektrický náboj, elektrické pole. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google