Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Pravidla hry Pomůcky: hrací kostka, stopky. 1. Hru hrají dva hráči či dvě družstva. 2. Začíná hráč, který na hrací kostce hodí nejvyšší počet bodů. 3. Poté si z hracího pole vybere jedno políčko s číslem od 1 do 28. Po kliknutí na vybrané políčko (pomocí ikony „ruka“, nikoliv šipky) se otevře soutěžní otázka. Od přečtení otázky běží časový limit 30 až 60 sekund pro odpověď. Pokud hráč zodpoví otázku správně, hra se vrací na začátek. 4. Hru řídí porotce (učitel). Jeho úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu hráče, jenž danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě hráče. 5. V případě nesprávné odpovědi možnost odpovědět dostává druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, rozhoduje o přidělení hracího políčka opět hod kostkou. Políčko získává ten, kdo hodí nejvyšší počet bodů. 6. Otázky volí družstva vždy střídavě. 7. Ve hře vítězí hráč, jemuž se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany trojúhelníku, nebo ten, který získal nejvíce hracích polí při odkrytí všech otázek.

3 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 27 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 28 1 23 456 78910 1112131415 161718192021 22232425262728 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 27 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 28

4 ŘEŠENÍ ZPĚT Ernest Rutherford. 1.Jak se jmenuje anglický fyzik, který v roce 1911 objevil atomové jádro?

5 ŘEŠENÍ Atom. ZPĚT 2. Jak se nazývá základní částice běžné hmoty?

6 ŘEŠENÍ Protony a neutrony. ZPĚT 3. Jaké částice obsahuje atomové jádro?

7 ŘEŠENÍ Elektrony. ZPĚT 4. Jaké částice obsahuje obal atomu?

8 ŘEŠENÍ Démokritos. ZPĚT 5. Kdo v 5. stol. př. n. l. představil filosofickou teorii, podle které hmotu nelze dělit do nekonečna, neboť na nejnižší úrovni existují dále nedělitelné částice, jež označil slovem atomos?

9 ZPĚT John Dalton. ŘEŠENÍ 6. Kdo na začátku 19. století zformuloval vědeckou formu atomové teorie? (Každý chemický prvek se skládá ze stejných atomů zvláštního typu, jež nelze měnit ani ničit, ale lze je skládat do složitějších struktur – sloučenin.)

10 ŘEŠENÍ Protony a neutrony. ZPĚT 7. Co jsou to nukleony?

11 ŘEŠENÍ Joseph John Thomson. ZPĚT 8. Kdo v roce 1897 objevil elektron?

12 ŘEŠENÍ James Chadwick. ZPĚT 9. Kdo v roce 1932 objevil neutron?

13 ŘEŠENÍ Bohrův model atomu. ZPĚT 10. Jak se nazývá model atomu (z r. 1913), podle něhož obíhají elektrony atomové jádro jen na některých dovolených drahách a podle kterého mohou pouze za určitých podmínek (jednorázovými změnami) „přeskočit“ z jedné energetické hladiny do jiné?

14 ŘEŠENÍ Na principech kvantové fyziky. ZPĚT 11. Na jakých principech je založen kvantově mechanický model atomu?

15 ŘEŠENÍ Nuklid. ZPĚT 12. Jak se nazývá skupina atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo?

16 ŘEŠENÍ prvek ZPĚT 13. Doplň: Látka, jejíž atomy mají v jádře stejný počet protonů, se nazývá chemický _______.

17 ŘEŠENÍ Magnetická rezonance. ZPĚT 14. Jak se nazývá zobrazovací technika využívající velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí?

18 ŘEŠENÍ Henri Becquerel. ZPĚT 15. Kdo v roce 1896 objevil radioaktivitu?

19 ŘEŠENÍ alfa ZPĚT 16. Doplň: Jako částice ______ se v částicové fyzice označuje jádro helia.

20 ŘEŠENÍ Sievert. ZPĚT 17. Jak se nazývá jednotka dávkového ekvivalentu ionizujícího záření?

21 ŘEŠENÍ Dozimetry. ZPĚT 18. Jak se nazývají přístroje, pomocí nichž můžeme určit, jaké dávce záření byl člověk vystaven?

22 ŘEŠENÍ Moderátor neutronů. ZPĚT 19. Jak se nazývá látka sloužící ke zpomalování neutronů?

23 ŘEŠENÍ Jaderná bomba ZPĚT 20. Doplň: ______ ______obsahuje 2 kusy uranu a okolo nich obyčejnou výbušninu.

24 ŘEŠENÍ Termonukleární bomba ZPĚT 21. Doplň: ___________ (vodíková) _____ vznikla „obalením“ jaderné bomby směsí izotopu vodíku a lithia.

25 JE Temelín, JE Dukovany. ZPĚT ŘEŠENÍ 22. Jaké dvě jaderné elektrárny pracují v současné době v České republice?

26 ŘEŠENÍ Jaderný reaktor ZPĚT 23. Doplň: _______ _______ je soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce.

27 ŘEŠENÍ Uran. ZPĚT 24. Jaký materiál se nejčastěji používá jako palivo v jaderném reaktoru?

28 25. Jak se nazývají dva základní okruhy jaderné elektrárny ? ŘEŠENÍ Primární a sekundární. ZPĚT

29 ŘEŠENÍ Kontejnment. ZPĚT 26. Jak se nazývá železobetonová ochranná obálka jaderného reaktoru?

30 ŘEŠENÍ Černobyl ZPĚT 27. Doplň: Dne 26. 4. 1986 v 01:23 hodin došlo na 4. reaktorovém bloku jaderné elektrárny_______ v bývalém Sovětském svazu k těžké havárii reaktoru se závažnými radiačními důsledky.

31 ŘEŠENÍ Mezinárodní agentura pro atomovou energii. ZPĚT 28. Co znamená zkratka MAAE? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google