Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň."— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pohyb

2 Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 1. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 2. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). 5. Hráči (družstva) si volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). 6. Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. 7. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat − návod pro použití

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obrázek č. 1

4 Otázka 1: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ne. Při rozjíždění jde o pohyb nerovnoměrný (mění se rychlost pohybu – motocykl zrychluje, zvyšuje svoji rychlost). Motocykl koná rovnoměrný pohyb.

5 Otázka 2: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Urči jeho průměrnou rychlost v druhém úseku dráhy. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 200 m; t = 20 s; v = ? m/s s = v. t  v = s / t v = 200 m / 20 s = 10 m/s

6 Otázka 3: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči, za jakou dobu automobil A ujede dráhu 30 km. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. t = 0,5 h 20 0 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B 30 0,5

7 Otázka 4: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano. Řidič nemění svoji polohu vzhledem sedadlu motocyklu. Řidič je vzhledem k sedadlu v klidu.

8 Otázka 5: Traktor se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 5 m/s. Vyjádři jeho rychlost v km/h. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 5 m/s = 5. 3,6 km/h = 18 km/h

9 Otázka 6: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči dráhu, kterou automobil B ujel za 2,5 hodiny od startu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 100 km 20 0 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B 2,5

10 Otázka 7: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano. Kolo (těleso jako celek) se pohybuje po přímce. Přední kolo motocyklu koná pohyb přímočarý.

11 Otázka 8: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Vypočítej průměrnou rychlost pro celou dráhu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 800 m; t = 50 s; v = ? m/s s = v. t  v = s / t v = 800 m / 50 s = 16 m/s

12 Otázka 9: Motocykl jel po dobu 18 minut průměrnou rychlostí 60 km/h. Jakou dráhu ujel? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. v = 60 km/h; t = 18 min = 0,3 h; s = ? km s = v. t s = 60 km/h. 0,3 h = 18 km

13 Otázka 10: Automobil jel uzavřenou obcí. První úsek obce projel rychlostí 15 m/s. Druhý úsek obce rychlostí 10 m/s. V uzavřené obci může jet vozidlo maximální rychlostí 50 km/h. Dodržel řidič předepsanou rychlost? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 15 m/s = 15. 3,6 km/h = 54 km/h Předepsanou rychlost řidič nedodržel.

14 Otázka 11: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči rychlost automobilu A vzhledem k vozovce. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 60 km; t = 1 h; v = ? km/h s = v. t  v = s / t v = 60 km : 1 h = 60 km/h 20 0 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B

15 Otázka 12: Automobil jel uzavřenou obcí po dráze 800 m. První úsek dráhy měřící 600 m ujel za 30 s. Zbývající úsek za 20 s. Urči jeho průměrnou rychlost v prvním úseku dráhy. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 600 m; t = 30 s; v = ? m/s s = v. t  v = s / t v = 600 m / 30 s = 20 m/s

16 Otázka 13: Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Rozhodni, zda je či není pravdivé následující tvrzení. Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano. Všechny „body“ řidiče se pohybují po stejných, pouze navzájem posunutých trajektoriích. Řidič koná vzhledem k silnici pohyb posuvný.

17 Otázka 14: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči rychlost automobilu B vzhledem k vozovce. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 80 km; t = 2 h; v = ? km/h s = v. t  v = s / t v = 80 km : 2 h = 40 km/h 20 0 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B

18 Otázka 15: Na obrázku jsou znázorněny grafy drah rovnoměrných pohybů dvou automobilů (A, B) v závislosti na čase. Automobily vyjíždějí ve stejném okamžiku z téhož místa a jedou po stejné trase. Z grafů urči, jak jsou od sebe vzdáleny za 2 hodiny po startu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = s A – s B s = 120 km – 80 km = 40 km 20 0 60 40 80 100 120 1 2 3 4 t/h s/km A B

19 Otázka 16: Traktor se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 5 m/s. Urči dobu, za kterou traktor ujede 300 m. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. s = 300 m; v = 5 m/s; t = ? s s = v. t  t = s : v t = 300 m : 5 m/s = 60 s

20 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–05–07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na.http://www.clker.com Použité obrázky: Obrázek na pozadí: http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek č. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachometer_service_oil.jpg Dostupné pod licencí Wikipedia Commons na.http://commons.wikimedia.org Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň."

Podobné prezentace


Reklamy Google