Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otáčivé účinky síly Tlak, tření Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otáčivé účinky síly Tlak, tření Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 Otáčivé účinky síly Tlak, tření Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 1. O první volbu otázky si hráči (družstva) střihnou „kámen, nůžky, papír“. 2. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). 5. Hráči (družstva) volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). 6. Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. 7. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obr. 2

4 Otázka 1: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jak velkou silou působí člověk na lano v místě A? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 15 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 15 kg. 10 N/kg = 150 N A Obr. 1

5 Otázka 2: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F 1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F 2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Urči velikost síly F 2. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Poloviční rameno, dvojnásobná síla … F 2 = 20 N O AB

6 Otázka 3: Rozhodni, zda je pravdivé následující tvrzení: „Třecí síla působí i mezi tělesy, která jsou vzájemně v klidu.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej, aby bylo pravdivé. Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano, tvrzení je pravdivé. Správná odpověď:

7 Otázka 4: Do obrázku vyznač a popiš síly, které působí na těleso pohybující se rovnoměrným přímočarým pohybem v označeném směru. Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: F g … gravitační síla F 2 … tlaková síla podložky – F g = F 2 F t … třecí síla F 1 … „pohybová“ síla – F t = F 1 F2F2 FgFg F1F1 FtFt

8 Otázka 5: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F 1 tělesa, v bodě B je působiště síly F 2 člověka na páku. Znázorni do obrázku bod O osy, kolem níž se páka otáčí. Dále znázorni do obrázku síly F 1 a F 2 a jejich ramena a 1, a 2 vzhledem k ose otáčení. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B A B O a1a1 a2a2 F1F1 F2F2

9 Otázka 6: Na sklonných vahách se stupnicí v newtonech je těleso o hmotnosti m 1 = 1,2 kg. Toto těleso udržuje závaží o hmotnosti m 2 = 0,7 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes kladku. Jak velký údaj ukazují sklonné váhy? Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m 1 = 1,2 kg; g = 10 N/kg; F 1 = ? N F 1 = m. g F 1 = 1,2 kg. 10 N/kg = 12 N m 2 = 0,7 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F 2 = m. g F 2 = 0,7 kg. 10 N/kg = 7 N F = F 1 - F 2 F = 12 N – 7 N = 5 N m2m2 m1m1

10 Otázka 7: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. O AB Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F 1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F 2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Vyznač do obrázku rameno každé z obou sil a urči jejich délky. O AB 80 cm 40 cm

11 Otázka 8: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F 1 tělesa, v bodě B je působiště síly F 2 člověka na páku. Těleso posuneme po desce více vpravo při zachování rovnovážné polohy. Změní se (ano, ne) veličiny a 1 (rameno tlakové síly tělesa) a F 1 a jak (větší, stejné, menší)? Klikni na těleso na kolečku. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a 1 … ano … větší F 1 … ne … stejná A B

12 Otázka 9: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jakou největší hmotnost může mít těleso, které by tentýž člověk udržel v rovnovážné poloze? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Hmotnost rovnající se hmotnosti člověka, tzn. 60 kg. Obr. 1

13 Otázka 10: Na stole leží dřevěná krychle. Na desku stolu působí tlakem 500 Pa. Hrana krychle má délku 10 cm. Jakou hmotnost má dřevěná krychle? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a = 10 cm = 0,1 m; S = ? m 2 S = a. a S = 0,1 m. 0,1 m = 0,01 m 2 p = 500 Pa; S = 0,01 m 2 ; F = ? N p = F : S  F = p. S F = 500 Pa. 0,01 m 2 = 5 N F = 5 N; g = 10 N/kg; m = ? kg F = m. g  m = F : g m = 5 N : 10 N/kg = 0,5 kg

14 Otázka 11: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F 1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F 2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Urči moment síly F 1 vzhledem k ose otáčení. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F 1 = 10 N; a = 80 cm = 0,8 m; M = ? N.m M = F 1. a M = 10 N. 0,8 m = 8 N.m O AB

15 Otázka 12: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F 1 tělesa, v bodě B je působiště síly F 2 člověka na páku. Těleso posuneme po desce více vpravo při zachování rovnovážné polohy. Změní se (ano, ne) veličiny a 2 (rameno síly člověka) a F 2 a jak (větší, stejné, menší)? Klikni na těleso na kolečku. Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: a 2 … ne … stejné F 2 … ano … větší A B

16 Otázka 13: Rozhodni, zda je pravdivé následující tvrzení: „Třecí síla závisí na drsnosti stykových ploch.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej, aby bylo pravdivé. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano, tvrzení je pravdivé.

17 Otázka 14: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F 1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F 2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Znázorni síly F1 a F2 do obrázku (1 cm = 10 N). ˆ O AB O AB F1F1 F2F2 10 N=1 cm ˆ 20 N=2 cm ˆ

18 Otázka 15: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jak velkou tlakovou silou působí člověk na podlahu? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m 1 = 60 kg; g = 10 N/kg; F 1 = ? N F 1 = m. g F 1 = 60 kg. 10 N/kg = 600 N m 2 = 15 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F 2 = m. g F 2 = 15 kg. 10 N/kg = 150 N F = F 1 - F 2 F = 600 N − 150 N = 450 N Obr. 1

19 Otázka 16: Učebnice má hmotnost 450 gramů a obsah styčné plochy s lavicí je 0,03 m 2. Vypočítej tlak na lavici vyvolaný učebnicí. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 450 g = 0,45 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 0,45 kg. 10 N/kg = 4,5 N F = 4,5 N; S = 0,03 m 2 ; p = ? Pa p = F : S p = 4,5 N : 0,03 m 2 = 150 Pa

20 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–19–09]. Dostupné pod licencí Creative Commons na.http://www.clker.com Použité obrázky: Obrázek na pozadí: http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obr. 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iron_push-truck_with_wood.jpg Dostupné pod licencí Creative Commons na.http://commons.wikimedia.org Obr. 1: http://www.clker.com/clipart-4286.html Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Otáčivé účinky síly Tlak, tření Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google