Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Hmotnost a hustota Foto: Autor © Radomír Macháň [cit. 2010-02-08] Dostupné pod licencí Creative Commons.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Hmotnost a hustota Foto: Autor © Radomír Macháň [cit. 2010-02-08] Dostupné pod licencí Creative Commons."— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Hmotnost a hustota Foto: Autor © Radomír Macháň [cit. 2010-02-08] Dostupné pod licencí Creative Commons – na http://de.wikipedia.org/, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balance_icon.svg.http://de.wikipedia.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balance_icon.svg

2 Návod, jak postupovat: 1.Hru hrají tři hráči (tři družstva). 2.O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3.Vybraný hráč družstva vybere z tabulky otázek políčko s číslem od 1 do 24. Kliknutím na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit pro odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na počátek. 4.Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva (hráče), které danou otázku zodpovědělo správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě družstva (hráče). 5.V případě nesprávné odpovědi možnost odpovědět dostává druhé družstvo (hráč). 6.Otázky volí družstva vždy střídavě. Po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7.Ve hře vítězí družstvo (hráč), jež má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. 8.Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod číslem v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek 123456 789101112 131415161718 192021222324 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1 123456 789101112 131415161718 192021222324 23456 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 891011127 Soutěžící (družstvo) č. 3: 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324

4 Otázka číslo 1: Vyjádři v uvedených jednotkách: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 0,255 g; 4650 g; 0,05 t. 255 mg = g 4,65 kg = g 50 kg = t

5 Otázka číslo 2: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Které závaží má největší hmotnost a proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Největší hmotnost má závaží na obrázku c). S největší hmotností souvisí největší gravitační síla, která způsobí největší protažení pružiny. a) b)c)d)

6 Otázka číslo 3: Na miskách rovnoramenných vah jsou tělesa A a B. Které těleso má větší hmotnost? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Těleso A. A B

7 Otázka číslo 4: Měřením bylo zjištěno, že pevné těleso o objemu 50 mililitrů má hmotnost 390 gramů. Zapiš dané veličiny v jednotkách vhodných pro výpočet hustoty. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. V = 50 cm 3 ; m = 390 g.

8 Otázka číslo 5: Kniha byla na rovnoramenných vahách vyvážena následujícími závažími: 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 5 g, 500 mg, 100 mg a 10 mg. Jakou hmotnost v gramech měla kniha? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 375,61 g

9 Otázka číslo 6: Objem nafty v kádince je 200 ml. Hustota nafty je 940 kg/m 3. Zapiš vztah pro výpočet hmotnosti nafty, popiš v něm uvedené veličiny a urči jejich základní jednotky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = . V; m – hmotnost (kg),  - hustota (kg/m 3 ), V – objem (m 3 )

10 Otázka číslo 7: Vyjádři v uvedených jednotkách: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 7,5 g; 5 t; 0,0025 q. 7500 mg = g 50 q = t 0,25 kg = q

11 Otázka číslo 8: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček z mědi, na druhé misce plný váleček ze stříbra. Oba mají stejný obsah podstavy. Je měděný váleček na misce A, nebo na misce B? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Na misce A - měď má menší hustotu. AB

12 Otázka číslo 9: Objem nafty v kádince je 200 ml. Hustota nafty je 940 kg/m 3. Vypočítej hmotnost kapalného tělesa. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. V = 200 ml = 200 cm 3  = 940 kg/m 3 = 0,94 g/cm 3 m = 0,94 g/cm 3. 200 cm 3 = 188 g = 0,188 kg

13 Otázka číslo 10: Měřením bylo zjištěno, že pevné těleso o objemu 50 ml má hmotnost 390 g. Z jaké látky je pevné těleso? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 390 g V = 50 ml = 50 cm 3  = m/V = 390 g/50 cm 3 = 7,8 g/cm 3 = 7800 kg/m 3 - ocel

14 Otázka číslo 11: S pomocí fyzikálních tabulek doplň následující tabulku. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Hliník – 2700 kg/m 3 (2,7 g/cm 3 ); Stříbro - 10500 kg/m 3 (10,5 g/cm 3 ); Zinek - 7130 kg/m 3 (7,13 g/cm 3 ); Měď - 8930 kg/m 3 (8,93 g/cm 3 ). Název prvku: Hustota (kg/m 3 ) Hustota (g/cm 3 ) Hliník Stříbro Zinek Měď

15 Otázka číslo 12: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček ze stříbra (10,5 g/cm 3 ), na druhé misce plný váleček ze zlata (19290 kg/m 3 ). Oba mají stejný obsah podstavy. Jak poznáme, na které misce je který váleček? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. AB Větší objem má těleso, jež má menší hustotu.

16 Otázka číslo 13: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Na které závaží působí Země nejmenší gravitační silou? Proč a podle čeho to poznáme? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a) b)c)d) Nejmenší gravitační silou působí Země na závaží b). Toto závaží má nejmenší hmotnost, tudíž protažení pružiny je nejmenší.

17 Otázka číslo 14: Na miskách rovnoramenných vah jsou tělesa A a B. Táž tělesa zavěsíme na dvě stejné pružiny. Prodlouží se více pružina s tělesem A, nebo pružina s tělesem B? Proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Více se prodlouží pružina A. Těleso A má větší hmotnost, tudíž na něj působí větší gravitační síla.

18 Otázka číslo 15: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Porovnej hmotnosti závaží v případě a) a d) (s použitím znaků rovnosti a nerovnosti). Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a) b)c)d) Hmotnost a) < Hmotnost d)

19 Otázka číslo 16: Kapalné těleso o objemu 100 cm 3 má hmotnost 78,9 g. O jakou kapalinu jde? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 78,9 g V = 100 cm 3  = m/V = 78,9 g :100 cm 3 = 0,789 g/cm 3 = 789 kg/m 3 ; - etanol

20 Otázka číslo 17: Klika z duralu má hmotnost 840 g. Hustota duralu je 2800 kg/m 3. Jaký má objem? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 840 g  = 2800 kg/m 3 = 2,8 g/cm 3 V = m/  = 840 g :2,8 g/cm 3 = 300 cm 3

21 Otázka číslo 18: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček z hliníku, na druhé misce plný váleček ze zinku. Obě tělesa mají stejný objem. Na které misce je hliníkový váleček? Proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Hliníkový váleček je na misce B. Při stejném objemu má menší hmotnost těleso s menší hustotou, a to je v tomto případě hliník. A B

22 Otázka číslo 19: Pod pístem ve válci je stále stejné množství vzduchu. Když na píst zatlačíme, vzduch stlačíme na menší objem. Doplň vedle obou válců příslušné údaje, je-li objem celého válce 1000 cm 3. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = V = 1000 cm 3 V =  = 1,29 kg/m 3  = A: V=1000 cm 3 ;  =1,29 kg/m 3 =0,00129 g/cm 3 m = .V = 0,00129 g/cm 3.1000 cm 3 = 1,29 g B: m = 1,29 g (Zákon zachování hmotnosti); V = 500 cm 3 (poloviční objem);  = 2,58 kg/m 3 (dvojnásobná hustota) A B

23 Otázka číslo 20: Doplňte následující tabulku: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 2. sloupec:  =13,5 g/cm 3 … rtuť ; m=27 kg=27000 g V = m:  = 27000 g :13,5 g/cm 3 = 2000 cm 3 = 2 dm 3 = 2 l 3. sloupec: m =1,29 kg; V=10 hl=1000 l=1000 dm 3 =1 m 3  = m:V = 1,29 kg :1 m 3 = 1,29 kg/m 3 ; - vzduch Hmotnost:27 kg1,29 kg Objem:10 hl Hustota:13,5 g/cm 3 Látka:

24 Otázka číslo 21: Šipkou nakreslete, na kterou stranu se nakloní vahadlo vah, až je odaretujeme, bude-li na misce A jeden kilogram železa a na misce B 1000 mililitrů vody. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Dá se očekávat, že váhy zůstanou v rovnováze, neboť jeden litr vody má hmotnost velmi blízkou jednomu kilogramu železa. A B

25 Otázka číslo 22: Doplňte do následujících vět vhodné jednotky: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Kilogramu; tuny; metrického centu; miligramů; gramů. Radka udělala knedlíky z půl …………………………… mouky. Do korby auta se vejdou tři …………………………… písku. V pytli bylo skoro půl ……………………………………… brambor. Tableta acylpyrinu obsahuje 500 ……………………. účinné látky. Lžící nabereme přibližně 5 ………………………………. cukru.

26 Otázka číslo 23: Doplňte následující tabulku: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 2. sloupec: železo …  = 7860 kg/m 3 = 7,86 g/cm 3 ; m=3,93 kg=3930 g V = m/  = 3930 g : 7,86 g/cm 3 = 500 cm 3 3. sloupec:  =0,792 g/cm 3 ; V=1 l=1 dm 3 =1000 cm 3 m = .V = 0,792 g/cm 3.1000 cm 3 = 792 g; - aceton Hmotnost:3,93 kg Objem:1 l Hustota:0,792 g/cm 3 Látka:železo

27 Otázka číslo 24: Pod pístem ve válci je stále stejné množství metanu. Když na píst zatlačíme, metan stlačíme na menší objem a naopak. Doplň vedle obou válců příslušné údaje, je-li objem celého válce 1000 ml. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = V =  =  = 0,66 kg/m 3 B:  = 0,66 kg/m 3 = 0,00066 g/cm 3 V = 250 ml = 250 cm 3 (1/4 objemu celého válce); m = .V = 0,00066 g/cm 3. 250 cm 3 = 0,165 g A: m = 0,165 g (Zákon zachování hmotnosti); V = 750 ml (třikrát větší);  = 0,22 kg/m 3 (třikrát menší) A B


Stáhnout ppt "Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Hmotnost a hustota Foto: Autor © Radomír Macháň [cit. 2010-02-08] Dostupné pod licencí Creative Commons."

Podobné prezentace


Reklamy Google