Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování a procvičení učiva (Test znalostí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování a procvičení učiva (Test znalostí)"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování a procvičení učiva (Test znalostí)
Hmotnost a hustota [cit ] Dostupné pod licencí Creative Commons – na Foto: Autor © Radomír Macháň

2 Návod, jak postupovat: Hru hrají tři hráči (tři družstva).
O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Vybraný hráč družstva vybere z tabulky otázek políčko s číslem od 1 do 24. Kliknutím na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit pro odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na počátek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva (hráče), které danou otázku zodpovědělo správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě družstva (hráče). V případě nesprávné odpovědi možnost odpovědět dostává druhé družstvo (hráč). Otázky volí družstva vždy střídavě. Po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. Ve hře vítězí družstvo (hráč), jež má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod číslem v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24 Soutěžící (družstvo) č. 2: 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 Otázka číslo 1: Zpět Vyjádři v uvedených jednotkách: 255 mg = g
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 255 mg = g 4,65 kg = g 50 kg = t Správná odpověď: Zpět 0,255 g; 4650 g; 0,05 t.

5 Otázka číslo 2: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Které závaží má největší hmotnost a proč? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a) b) c) d) Správná odpověď: Největší hmotnost má závaží na obrázku c). S největší hmotností souvisí největší gravitační síla, která způsobí největší protažení pružiny. Zpět

6 Otázka číslo 3: Na miskách rovnoramenných vah jsou tělesa A a B. Které těleso má větší hmotnost? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B A Správná odpověď: Zpět Těleso A.

7 Otázka číslo 4: Měřením bylo zjištěno, že pevné těleso o objemu 50 mililitrů má hmotnost 390 gramů. Zapiš dané veličiny v jednotkách vhodných pro výpočet hustoty. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět V = 50 cm3; m = 390 g.

8 Otázka číslo 5: Kniha byla na rovnoramenných vahách vyvážena následujícími závažími: 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 5 g, 500 mg, 100 mg a 10 mg. Jakou hmotnost v gramech měla kniha? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět m = 375,61 g

9 Otázka číslo 6: Objem nafty v kádince je 200 ml. Hustota nafty je 940 kg/m3. Zapiš vztah pro výpočet hmotnosti nafty, popiš v něm uvedené veličiny a urči jejich základní jednotky. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět m =  . V; m – hmotnost (kg),  - hustota (kg/m3), V – objem (m3)

10 Otázka číslo 7: Zpět Vyjádři v uvedených jednotkách: 7500 mg = g
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 7500 mg = g 50 q = t 0,25 kg = q Správná odpověď: Zpět 7,5 g; 5 t; 0,0025 q.

11 Otázka číslo 8: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček z mědi, na druhé misce plný váleček ze stříbra. Oba mají stejný obsah podstavy. Je měděný váleček na misce A, nebo na misce B? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Správná odpověď: Zpět Na misce A - měď má menší hustotu.

12 Otázka číslo 9: Objem nafty v kádince je 200 ml. Hustota nafty je 940 kg/m3. Vypočítej hmotnost kapalného tělesa. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: V = 200 ml = 200 cm3  = 940 kg/m3 = 0,94 g/cm3 m = 0,94 g/cm cm3 = 188 g = 0,188 kg Zpět

13 Otázka číslo 10: Měřením bylo zjištěno, že pevné těleso o objemu 50 ml má hmotnost 390 g. Z jaké látky je pevné těleso? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 390 g V = 50 ml = 50 cm3  = m/V = 390 g/50 cm3 = 7,8 g/cm3 = 7800 kg/m3 - ocel Zpět

14 Otázka číslo 11: S pomocí fyzikálních tabulek doplň následující tabulku. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Název prvku: Hustota (kg/m3) Hustota (g/cm3) Hliník Stříbro Zinek Měď Správná odpověď: Zpět Hliník – 2700 kg/m3 (2,7 g/cm3); Stříbro kg/m3 (10,5 g/cm3); Zinek kg/m3 (7,13 g/cm3); Měď kg/m3 (8,93 g/cm3).

15 Otázka číslo 12: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček ze stříbra (10,5 g/cm3), na druhé misce plný váleček ze zlata (19290 kg/m3). Oba mají stejný obsah podstavy. Jak poznáme, na které misce je který váleček? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Správná odpověď: Zpět Větší objem má těleso, jež má menší hustotu.

16 Otázka číslo 13: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Na které závaží působí Země nejmenší gravitační silou? Proč a podle čeho to poznáme? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a) b) c) d) Správná odpověď: Nejmenší gravitační silou působí Země na závaží b). Toto závaží má nejmenší hmotnost, tudíž protažení pružiny je nejmenší. Zpět

17 Otázka číslo 14: Na miskách rovnoramenných vah jsou tělesa A a B. Táž tělesa zavěsíme na dvě stejné pružiny. Prodlouží se více pružina s tělesem A, nebo pružina s tělesem B? Proč? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B A Správná odpověď: Zpět Více se prodlouží pružina A. Těleso A má větší hmotnost, tudíž na něj působí větší gravitační síla.

18 Otázka číslo 15: Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných pružinách zavěšena závaží. Porovnej hmotnosti závaží v případě a) a d) (s použitím znaků rovnosti a nerovnosti). Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a) b) c) d) Správná odpověď: Zpět Hmotnost a) < Hmotnost d)

19 Otázka číslo 16: Kapalné těleso o objemu 100 cm3 má hmotnost 78,9 g. O jakou kapalinu jde? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 78,9 g V = 100 cm3  = m/V = 78,9 g :100 cm3 = 0,789 g/cm3 = 789 kg/m3; - etanol Zpět

20 Otázka číslo 17: Klika z duralu má hmotnost 840 g. Hustota duralu je 2800 kg/m3. Jaký má objem? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 840 g  = 2800 kg/m3 = 2,8 g/cm3 V = m/ = 840 g :2,8 g/cm3 = 300 cm3 Zpět

21 Otázka číslo 18: Na jedné misce rovnoramenných vah je plný váleček z hliníku, na druhé misce plný váleček ze zinku. Obě tělesa mají stejný objem. Na které misce je hliníkový váleček? Proč? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. B A Správná odpověď: Hliníkový váleček je na misce B. Při stejném objemu má menší hmotnost těleso s menší hustotou, a to je v tomto případě hliník. Zpět

22 Otázka číslo 19: Pod pístem ve válci je stále stejné množství vzduchu. Když na píst zatlačíme, vzduch stlačíme na menší objem. Doplň vedle obou válců příslušné údaje, je-li objem celého válce 1000 cm3. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B m = m = V = 1000 cm3 V =  = 1,29 kg/m3  = Správná odpověď: A: V=1000 cm3; =1,29 kg/m3=0,00129 g/cm3 m = .V = 0,00129 g/cm cm3 = 1,29 g B: m = 1,29 g (Zákon zachování hmotnosti); V = 500 cm3 (poloviční objem);  = 2,58 kg/m3 (dvojnásobná hustota) Zpět

23 Otázka číslo 20: Zpět Doplňte následující tabulku: Hmotnost: 27 kg
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Hmotnost: 27 kg 1,29 kg Objem: 10 hl Hustota: 13,5 g/cm3 Látka: Správná odpověď: 2. sloupec: =13,5 g/cm3 … rtuť; m=27 kg=27000 g V = m: = g:13,5 g/cm3 = 2000 cm3 = 2 dm3 = 2 l 3. sloupec: m =1,29 kg; V=10 hl=1000 l=1000 dm3=1 m3  = m:V = 1,29 kg :1 m3 = 1,29 kg/m3; - vzduch Zpět

24 Otázka číslo 21: Šipkou nakreslete, na kterou stranu se nakloní vahadlo vah, až je odaretujeme, bude-li na misce A jeden kilogram železa a na misce B 1000 mililitrů vody. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Správná odpověď: Dá se očekávat, že váhy zůstanou v rovnováze, neboť jeden litr vody má hmotnost velmi blízkou jednomu kilogramu železa. Zpět

25 Otázka číslo 22: Zpět Doplňte do následujících vět vhodné jednotky:
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Radka udělala knedlíky z půl …………………………… mouky. Do korby auta se vejdou tři …………………………… písku. V pytli bylo skoro půl ……………………………………… brambor. Tableta acylpyrinu obsahuje 500 ……………………. účinné látky. Lžící nabereme přibližně 5 ………………………………. cukru. Správná odpověď: Zpět Kilogramu; tuny; metrického centu; miligramů; gramů.

26 Otázka číslo 23: Zpět Doplňte následující tabulku: Hmotnost: 3,93 kg
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Hmotnost: 3,93 kg Objem: 1 l Hustota: 0,792 g/cm3 Látka: železo Správná odpověď: 2. sloupec: železo …  = 7860 kg/m3 = 7,86 g/cm3; m=3,93 kg=3930 g V = m/ = 3930 g : 7,86 g/cm3 = 500 cm3 3. sloupec: =0,792 g/cm3; V=1 l=1 dm3=1000 cm3 m = .V = 0,792 g/cm cm3 = 792 g; - aceton Zpět

27 Otázka číslo 24: Pod pístem ve válci je stále stejné množství metanu. Když na píst zatlačíme, metan stlačíme na menší objem a naopak. Doplň vedle obou válců příslušné údaje, je-li objem celého válce 1000 ml. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B m = m = V = V =  =  = 0,66 kg/m3 Správná odpověď: B:  = 0,66 kg/m3 = 0,00066 g/cm3 V = 250 ml = 250 cm3 (1/4 objemu celého válce); m = .V = 0,00066 g/cm cm3 = 0,165 g A: m = 0,165 g (Zákon zachování hmotnosti); V = 750 ml (třikrát větší);  = 0,22 kg/m3 (třikrát menší) Zpět


Stáhnout ppt "Hra k zopakování a procvičení učiva (Test znalostí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google