Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí
Rovnováha sil Posuvné účinky síly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití
Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). Hráči (družstva) volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. 2

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obr. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka 1: Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „Poloha těžiště nezávisí na rozložení látky v tělese.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Tvrzení je nepravdivé. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Zpět

5 Otázka 2: Koule o hmotnosti 750 g leží v klidu na vodorovné podložce. Jak velkou gravitační silou Fg působí Země na kouli? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 750 g = 0,75 kg; g = 10 N/kg; F = ? N Fg = m . g Fg = 0,75 kg . 10 N/kg = 7,5 N . Správná odpověď: Zpět

6 Otázka 3: Chlapec tlačí po vodorovné silnici vozík silou F1 o velikosti 50 N. Vozík působí na chlapce silou F2. Znázorni síly do obrázku, jestliže 1 cm = 20 N. ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obr.2 F1 F2 50 N = 2,5 cm ˆ Správná odpověď: Zpět Obr.2

7 Otázka 4: Zpět Které brzdné síly působí na loď plující ve vodě?
Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Odporová síla vody. Zpět

8 Otázka 5: Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 500 g. Do obrázku znázorni tahovou sílu niti F, kterou nit působí na krychli, jestliže 1 cm = 5 N. ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 500 g = 0,5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 0,5 kg . 10 N/kg = 5 N . 5 N = 1 cm ˆ F Správná odpověď: Zpět

9 Otázka 6: Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „Každé těleso z pevné látky má jediné těžiště.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Tvrzení je pravdivé. Zpět

10 Otázka 7: Koule o hmotnosti 3 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Znázorni tlakovou sílu F, kterou koule působí na podložku, jestliže 1 cm = 20 N. ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 3 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 3 kg . 10 N/kg = 30 N . 30 N = 1,5 cm ˆ F Správná odpověď: Zpět

11 Otázka 8: Chlapec tlačí po vodorovné silnici vozík silou F1 o velikosti 20 N. Vozík působí na chlapce silou F2. Jak velká je síla F2? Svoji odpověď zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obr. 2 Správná odpověď: F2 = 20 N … Dle zákona vzájemného působení těles se sobě uvedené síly rovnají. Zpět

12 Otázka 9: Na vodorovné podlaze jedoucího autobusu leží míč. Co se bude dít s míčem, když autobus zabrzdí? Proč? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Míč se začne pohybovat dopředu (ve směru pohybu autobusu). Setrvává v pohybu (zákon setrvačnosti). Zpět

13 Otázka 10: Koule o hmotnosti 1,3 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Jak velkou tlakovou silou F působí koule na podložku? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 1,3 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 1,3 kg . 10 N/kg = 13 N . Správná odpověď: Zpět

14 Otázka 11: Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 0,8 kg. Jaké síly působí na krychli? Jsou tyto síly v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Gravitační síla Země a tahová síla niti. Jsou v rovnováze, protože těleso je v klidu. Zpět

15 Otázka 12: Koule o hmotnosti 2,5 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Znázorni gravitační sílu Fg, kterou působí Země na kouli, jestliže 1 cm = 10 N. ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 2,5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 2,5 kg . 10 N/kg = 25 N . 25 N = 2,5 cm ˆ Fg Správná odpověď: Zpět

16 Otázka 13: Které brzdné síly působí na cyklistu sjíždějícího z kopce? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Třecí síla a odporová síla vzduchu. Zpět

17 Otázka 14: Na vodorovné podlaze stojícího autobusu leží míč. Co se bude dít s míčem při rozjíždění autobusu? Proč? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Míč se vzhledem k podlaze autobusu začne pohybovat dozadu (proti směru pohybu autobusu). Setrvává v klidu (zákon setrvačnosti). Zpět

18 Otázka 15: Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 500 dag. Do obrázku znázorni gravitační sílu, kterou Země působí na krychli, jestliže 1 cm = 10 N. ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 500 dag = 5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 5 kg . 10 N/kg = 50 N . 50 N = 5 cm ˆ Fg Správná odpověď: Zpět

19 Otázka 16: Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „V rovnováze mohou být jen síly, které působí současně na různá tělesa.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Tvrzení je nepravdivé. V rovnováze mohou být jen síly, které působí současně na totéž těleso. Zpět

20 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–09–20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Obrázek na pozadí: < Obr. 2: < Dostupné pod licencí Wikipedia Commons na WWW: Obr. 1: <


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google