Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Rovnováha sil Posuvné účinky síly

2 Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 1. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 2. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). 5. Hráči (družstva) volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). 6. Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. 7. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 2 34 9101112 13141516 6785 Obr. 1

4 Otázka 1: Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „Poloha těžiště nezávisí na rozložení látky v tělese.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Tvrzení je nepravdivé. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese.

5 Otázka 2: Koule o hmotnosti 750 g leží v klidu na vodorovné podložce. Jak velkou gravitační silou F g působí Země na kouli? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 750 g = 0,75 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F g = m. g F g = 0,75 kg. 10 N/kg = 7,5 N...

6 Otázka 3: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Chlapec tlačí po vodorovné silnici vozík silou F 1 o velikosti 50 N. Vozík působí na chlapce silou F 2. Znázorni síly do obrázku, jestliže 1 cm = 20 N. ˆ Obr.2 F1F1 F2F2 50 N = 2,5 cm ˆ ˆ Obr.2

7 Otázka 4: Které brzdné síly působí na loď plující ve vodě? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Odporová síla vody.

8 Otázka 5: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 500 g. Do obrázku znázorni tahovou sílu niti F, kterou nit působí na krychli, jestliže 1 cm = 5 N. ˆ m = 500 g = 0,5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 0,5 kg. 10 N/kg = 5 N... 5 N = 1 cm ˆ F

9 Otázka 6: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „Každé těleso z pevné látky má jediné těžiště.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Tvrzení je pravdivé.

10 Otázka 7: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 3 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 3 kg. 10 N/kg = 30 N... 30 N = 1,5 cm ˆ F Koule o hmotnosti 3 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Znázorni tlakovou sílu F, kterou koule působí na podložku, jestliže 1 cm = 20 N. ˆ

11 Otázka 8: Chlapec tlačí po vodorovné silnici vozík silou F 1 o velikosti 20 N. Vozík působí na chlapce silou F 2. Jak velká je síla F 2 ? Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F 2 = 20 N … Dle zákona vzájemného působení těles se sobě uvedené síly rovnají. Obr. 2

12 Otázka 9: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Míč se začne pohybovat dopředu (ve směru pohybu autobusu). Setrvává v pohybu (zákon setrvačnosti). Na vodorovné podlaze jedoucího autobusu leží míč. Co se bude dít s míčem, když autobus zabrzdí? Proč?

13 Otázka 10: Koule o hmotnosti 1,3 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Jak velkou tlakovou silou F působí koule na podložku? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 1,3 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 1,3 kg. 10 N/kg = 13 N...

14 Otázka 11: Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 0,8 kg. Jaké síly působí na krychli? Jsou tyto síly v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Gravitační síla Země a tahová síla niti. Jsou v rovnováze, protože těleso je v klidu.

15 Otázka 12: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 2,5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 2,5 kg. 10 N/kg = 25 N... 25 N = 2,5 cm ˆ FgFg Koule o hmotnosti 2,5 kg leží v klidu na vodorovné podložce. Znázorni gravitační sílu F g, kterou působí Země na kouli, jestliže 1 cm = 10 N. ˆ

16 Otázka 13: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Které brzdné síly působí na cyklistu sjíždějícího z kopce? Třecí síla a odporová síla vzduchu.

17 Otázka 14: Na vodorovné podlaze stojícího autobusu leží míč. Co se bude dít s míčem při rozjíždění autobusu? Proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Míč se vzhledem k podlaze autobusu začne pohybovat dozadu (proti směru pohybu autobusu). Setrvává v klidu (zákon setrvačnosti).

18 Otázka 15: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Na niti je zavěšena krychle o hmotnosti 500 dag. Do obrázku znázorni gravitační sílu, kterou Země působí na krychli, jestliže 1 cm = 10 N. ˆ m = 500 dag = 5 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m. g F = 5 kg. 10 N/kg = 50 N... 50 N = 5 cm ˆ FgFg

19 Otázka 16: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé, či nepravdivé: „V rovnováze mohou být jen síly, které působí současně na různá tělesa.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej. Tvrzení je nepravdivé. V rovnováze mohou být jen síly, které působí současně na totéž těleso.

20 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–09–20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Použité obrázky: Obrázek na pozadí: http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obr. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hw-newton.jpg Dostupné pod licencí Wikipedia Commons na WWW: Obr. 2: http://www.clker.com/clipart-4317.html


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google