Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Vnitřní energie, teplo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Vnitřní energie, teplo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Vnitřní energie, teplo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1. Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). 6. Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití.

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obrázek č. 1

4 Otázka číslo 1: Těleso A má teplotu t 1. Těleso B má teplotu t 2. Pro teploty platí t 1 > t 2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Těleso A odevzdalo teplo tělesu B. Těleso … odevzdalo teplo tělesu ….

5 Otázka číslo 2: Ocelový odlitek (ingot) o hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 °C na kovací teplotu 820 °C. Urči teplo, které odlitek přijal. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 20 kg;  t = 820 °C – 20 °C = 800 °C; c = 0,45 kJ/(kg °C); Q = ? kJ Q = c. m.  t Q = 0,45 kJ/(kg °C). 20 kg. 800 °C = 7 200 kJ

6 Otázka číslo 3: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. V tabulkách vyhledej měrné tepelné kapacity uvedených látek. Jejich číselné hodnoty s jednotkou zapiš do dané tabulky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. etanol: 2,43 kJ/(kg °C) rtuť: 0,130 kJ/(kg °C) voda: 4,18 kJ/(kg °C) etanolrtuťvoda

7 Otázka číslo 4: Zdvihni závaží rovnoměrným pohybem z podlahy na desku stolu. Mění se při tomto ději polohová energie závaží v gravitačním poli Země? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Polohová energie závaží E p se zvětší, protože se zvětšila výška závaží nad povrchem Země.

8 Otázka číslo 5: Voda v termosce má teplotu 60° C. Ocelová (nerezová) a stříbrná lžička mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu 20 °C. Lžičky ponoříme do vody v termosce. Pokud se po krátké době dotkneme lžiček, vyšší teplotu bude mít lžička stříbrná. Vysvětlete. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Teplota lžičky ze železa je nižší, protože železo [c = 0,45 kJ/(kg °C)] vede hůře teplo než stříbro [c = 0,235 kJ/(kg °C)].

9 Otázka číslo 6: Těleso A má teplotu t 1. Těleso B má teplotu t 2. Pro teploty platí t 1 > t 2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Teplota tělesa B se zvětšila, teplota tělesa A se zmenšila. Teplota tělesa … se zvětšila, teplota tělesa … se zmenšila.

10 Otázka číslo 7: Vyhledej v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu zlata. Vysvětli fyzikální význam tohoto údaje. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Zlato: c = 129 kJ/(kg °C); Teplota zlata o hmotnosti 1 kg se zvýší o 1° C, přijme-li zlato teplo 0,129 kJ.

11 Otázka číslo 8: Závaží je na podlaze. Zvedni ho rovnoměrným pohybem a polož na desku stolu. Co po tomto ději můžeš říci o pohybové energii závaží? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Pohybová energie závaží E k se nezmění, protože je závaží po zvednutí na desce stolu opět v klidu.

12 Otázka číslo 9: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. Které kapalné těleso přijme největší teplo při ohřátí na teplotu horké vodní lázně? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Voda, protože má největší měrnou tepelnou kapacitu [c = 4,18 kJ/(kg °C)].

13 Otázka číslo 10: Těleso A má teplotu t 1. Těleso B má teplotu t 2. Pro teploty platí t 1 > t 2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vnitřní energie tělesa A se zmenšila, vnitřní energie tělesa B se zvětšila. Vnitřní energie tělesa … se zmenšila, vnitřní energie tělesa … se zvětšila.

14 Otázka číslo 11: Závaží je na podlaze. Zvedni ho rovnoměrným pohybem a polož na desku stolu. Co po tomto ději můžeš říci o vnitřní energii závaží? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vnitřní energie závaží se nezmění. Závaží při ději nepřijímá ani neodevzdává teplo. Poznámka: Změnila (zvětšila) se polohová energie tělesa.

15 Otázka číslo 12: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. Které kapalné těleso bude mít největší teplotu za 1 minutu po ponoření do horké vodní lázně? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Největší teplotu bude mít rtuť, protože má nejmenší měrnou tepelnou kapacitu [c = 0,139 kJ/(kg °C)].

16 Otázka číslo 13: Hliníkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 10 °C. V kalorimetru je voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 70 °C. Po vložení hliníkového tělesa do kalorimetru došlo k vyrovnání teplot. Byla naměřena teplota 52 °C. Zvýší se vnitřní energie vody nebo hliníkového tělesa? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Zvýší se vnitřní energie hliníkového tělesa, protože při tepelné výměně přijímá teplo od vody.

17 Otázka číslo 14: Zinkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 60 °C. Těleso bylo vloženo do kalorimetru, ve kterém byla voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 10 °C. Po vyrovnání teplot byla naměřena teplota 18 °C. Z hodnot naměřených při pokusu urči měrnou tepelnou kapacitu zinku. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vycházíme z rovnosti, že teplo odevzdané zinkem se rovná teplu přijatému vodou: Q zinku = Q vody c zinku. m zinku.  t zinku = c vody. m vody.  t vody c zinku.1 kg. 42 °C = 4,2 kJ/(kg °C). 0,5 kg. 8 °C 42. c zinku = 16,8 c zinku = 16,8 : 42 c zinku = 0,4 kJ/(kg° C)

18 Otázka číslo 15: Hliníkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 10 °C. V kalorimetru je voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 70 °C. Po vložení hliníkového tělesa do kalorimetru došlo k vyrovnání teplot. Byla naměřena teplota 52 °C. Urči teplo, které odevzdá voda v kalorimetru. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 0,5 kg;  t = 70 °C – 52 °C = 18 °C; c = 4,18 kJ/(kg° C); Q = ? kJ Q = c. m.  t Q = 4,18 kJ/(kg °C). 0,5 kg. 18 °C = 38 kJ.

19 Otázka číslo 16: Voda v termosce má teplotu 60 °C. Ocelová (nerezová) a stříbrná lžička mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu 20 °C. Lžičky ponoříme do vody v termosce. Proč jsou stěny vnitřní nádoby termosky zrcadlově lesklé a proč je mezi stěnami termosky vyčerpán vzduch? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vakuum a lesklé stěny omezují změnu vnitřní energie vody v termosce tepelnou výměnou i zářením.

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit. 2010-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek č. 1 – [cit. 2010-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalorimetr.png Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Vnitřní energie, teplo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google