Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Povrch a objem (krychle a kvádru) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Povrch a objem (krychle a kvádru) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing."— Transkript prezentace:

1 Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Povrch a objem (krychle a kvádru) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat ‒ návod na použití 1.Obdoba známé televizní hry. Cílem je propojení všech stran trojúhelníka buňkami vlastní barvy, které družstva získávají za správné odpovědi. Pokud se žádnému družstvu ve stanoveném časovém limitu na hru strany spojit nepodaří, vítězí družstvo s větším počtem získaných buněk. 2.Hru mohou hrát dvě družstva (hráči). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 3.Po vylosování pořadí si družstva střídavě volí příklady ukryté pod jednotlivými buňkami s čísly. 4.Učitel dle náročnosti příkladu ukrytého pod buňkou stanoví časový limit na jeho výpočet. 5.Pokud družstvo v časovém limitu příklad vypočítá správně, získává zvolenou buňku. Ke zbarvení buňky barvou družstva dojde po dvou, případně třech následných kliknutích na příslušnou buňku. 6.Pokud družstvo nestihne v limitu odpovědět či odpoví nesprávně, dostává možnost odpovědi družstvo druhé. Pokud odpoví správně, získává příslušnou buňku ono. 7.Pokud však ani druhé družstvo neodpoví správně či o buňku nemá zájem a odpovídat tedy nechce, nezískává buňku ani jedno družstvo. Je možné si o ni v následujícím průběhu hry, kdy si ji některé družstvo opět zvolí, zahrát v rozstřelu. 8.Do rozstřelu pokládá učitel jakoukoliv otázku z oblasti očekávaných matematických znalostí žáků. Buňku získá družstvo, které rychleji odpoví správně. 9.V případě rovnosti počtu buněk i po vypršení časového limitu, rozhodne o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“. Podrobnější postup v přiloženém souboru „návod“.

3 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

4 Vypočtěte : Kvádr má objem 0,96 litrů. Jeho čtvercová podstava má obsah 64 cm 2. Určete jeho výšku. Zpět 15 cm Výsledek:

5 Vypočtěte : Převeďte 1,6 litrů na centimetry krychlové. Zpět 1 600 cm 3 Výsledek:

6 Vypočtěte : Vypočtěte šířku akvária, ve kterém je 36 litrů vody, jestliže je dlouhé 60 centimetrů a voda sahá do výšky 20 centimetrů. Zpět 30 cm Výsledek:

7 Vypočtěte : Převeďte 3,5 hektolitrů na „kubíky“. Zpět 0,35 m 3 Výsledek:

8 Vypočtěte : Převeďte 14,4 arů na metry čtverečné. Zpět 1 440 m 2 Výsledek:

9 Vypočtěte : Kovový odlitek má tvar kvádru s rozměry 8 decimetrů, 15 decimetrů a 15 centimetrů. 1 dm 3 litiny má hmotnost 7250 gramů. Kolik kilogramů váží odlitek? Zpět 1 305 kg Výsledek:

10 Vypoč těte : Převeďte 0,05 km 2 na metry čtvereční. Zpět 50 000 m 2 Výsledek:

11 Vypočtěte : Kolik barvy se spotřebuje na natření deseti nádrží tvaru krychle s hranou 1,2 metru, shora otevřené, pokud 1 kilogram barvy stačí na natření 8 m 2 plochy? Nátěr se bude provádět zevnitř i z vnějšku. Zpět 18 kg Výsledek:

12 Vypočtěte : Jakou výměru v metrech čtverečných má půlhektarová zahrada? Zpět 5 000 m 2 Výsledek:

13 Vypočtěte : Akvárium tvaru kvádru se čtvercovou podstavou obsahuje 48 litrů vody. Podstavná hrana má délku 40 centimetrů. Jak vysoké je akvárium, sahá-li voda 5 centimetrů pod jeho horní okraj? Zpět 35 cm Výsledek:

14 Vypočtěte : Kolik plných tří decilitrových sklenic je možné naplnit z dvaceti pětilitrového soudku kofoly? Zpět 83 plných sklenic Výsledek:

15 Vypočtěte : Vypočtěte povrch kvádru se čtvercovou podstavou s hranou 4 centimetry a výškou 2 decimetry. Zpět 352 cm 2 Výsledek:

16 Zpět Vypočtěte : Vypočtěte povrch kvádru s hranami a = 6,5 cm, b = 4 cm, c = 8 cm. Povrch vyjádřete v dm 2. 2,2 dm 2 Výsledek:

17 Zpět Vypočtěte : Vypočtěte objem kvádru o hranách a = 6,5 cm, b = 4 cm, c = 8 cm. Objem vyjádřete v dm 3. 0,208 dm 3 Výsledek:

18 Vypoč těte : Do jaké výšky sahá voda v bazénu tvaru kvádru s rozměry dna 25 metrů a 10 metrů, je-li v bazénu 3750 hektolitrů vody? Zpět 1,5 m Výsledek:

19 Vypočtěte : Dělníci vykopali jámu tvaru krychle s hranou 2,5 metru. Kolika auty odvezou vykopanou zeminu, jestliže auto najednou naloží a odveze maximálně 4 m 3 zeminy? Zpět Čtyřmi auty. Výsledek:

20 Vypočtěte : Objem kostky je stejný jako objem kvádru s hranami dlouhými 8 decimetrů, 25 milimetrů a 4 decimetry. Jak dlouhá je hrana kostky? Zpět 2 dm Výsledek:

21 Vypočtěte : Kolik Kč zaplatíte za vymalování místnosti tvaru kvádru s délkou 4,5 metru, šířkou 2,5 metru a výškou 3 metry, jestliže za 1 m 2 malby zaplatíte 45 Kč? Výsledek zaokrouhlete na celé stovky. Zpět 2 400 Kč Výsledek:

22 Vypočtěte : Vypočtěte objem kostky s hranou 9,6 dm. Výsledný objem vyjádřete v cm 3. Zpět 884 736 cm 3 Výsledek:

23 Vypočtěte : Vypočtěte povrch kostky s hranou 9,6 dm. Výsledný povrch vyjádřete v cm 2. Zpět 55 296 cm 2 Výsledek:

24 Vypoč těte : Převeďte 7,56 decilitrů na centimetry krychlové. Zpět 756 cm 3 Výsledek:

25 Vypočtěte : Vyjádřete 4,2 dm 3 v hektolitrech. Zpět 0,042 hl Výsledek:

26 Vypočtěte : Povrch krychle je 150 cm 2. Určete její objem. Zpět 125 cm 3 Výsledek:

27 Vypočtěte : Objem kvádru je 61 250 cm 3. Dvě jeho hrany měří 7 decimetrů a 25 centimetrů. Kolik decimetrů měří zbývající hrana? Zpět 3,5 dm Výsledek:

28 Vypočtěte : Zděný pilíř obdélníkového průřezu s rozměry 52 centimetrů a 7 decimetrů má výšku 3,25 m. Kolik cihel o rozměrech 25 x 10 x 5 centimetrů bude potřeba na jeho vyzdění? (zaokrouhli na desítky) Zpět 950 cihel Výsledek:

29 Vypočtěte : Do zcela vodou zaplněného akvária dlouhého 5 decimetrů, širokého 35 centimetrů a vysokého 30 centimetrů bylo vloženo pět kostek o hraně 8 centimetrů. Kolik litrů vody z akvária vyteklo? Zpět 2,56 litrů Výsledek:

30 Vypočtěte : O kolik centimetrů stoupne hladina v akváriu dlouhém 5 decimetrů, širokém 4 decimetry a vysokém 3 decimetry, sahá-li voda v něm 15 centimetrů pod horní okraj a vložíme do něj kvádr o rozměrech 40 x 30 x 10 centimetrů tak, aby byl zcela ponořen? Zpět 6 cm Výsledek:

31 Vypočtěte : Jaký objem v litrech má krychle stejného objemu jako kvádr dlouhý 45 centimetrů, široký 32 centimetrů a vysoký 7 decimetrů? Zpět 100,8 litrů Výsledek:

32 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-22]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-white-board.html Použité obrázky:


Stáhnout ppt "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva: Povrch a objem (krychle a kvádru) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google