Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva:"— Transkript prezentace:

1 Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva:
Povrch a objem (krychle a kvádru) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat ‒ návod na použití
1. Obdoba známé televizní hry. Cílem je propojení všech stran trojúhelníka buňkami vlastní barvy, které družstva získávají za správné odpovědi. Pokud se žádnému družstvu ve stanoveném časovém limitu na hru strany spojit nepodaří, vítězí družstvo s větším počtem získaných buněk. 2. Hru mohou hrát dvě družstva (hráči). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 3. Po vylosování pořadí si družstva střídavě volí příklady ukryté pod jednotlivými buňkami s čísly. 4. Učitel dle náročnosti příkladu ukrytého pod buňkou stanoví časový limit na jeho výpočet. 5. Pokud družstvo v časovém limitu příklad vypočítá správně, získává zvolenou buňku. Ke zbarvení buňky barvou družstva dojde po dvou, případně třech následných kliknutích na příslušnou buňku. 6. Pokud družstvo nestihne v limitu odpovědět či odpoví nesprávně, dostává možnost odpovědi družstvo druhé. Pokud odpoví správně, získává příslušnou buňku ono. 7. Pokud však ani druhé družstvo neodpoví správně či o buňku nemá zájem a odpovídat tedy nechce, nezískává buňku ani jedno družstvo. Je možné si o ni v následujícím průběhu hry, kdy si ji některé družstvo opět zvolí, zahrát v rozstřelu. 8. Do rozstřelu pokládá učitel jakoukoliv otázku z oblasti očekávaných matematických znalostí žáků. Buňku získá družstvo, které rychleji odpoví správně. 9. V případě rovnosti počtu buněk i po vypršení časového limitu, rozhodne o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“. Podrobnější postup v přiloženém souboru „návod“.

3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28

4 Vypočtěte: Kvádr má objem 0,96 litrů. Jeho čtvercová podstava má obsah 64 cm2. Určete jeho výšku. Zpět Výsledek: 15 cm

5 1 600 cm3 Vypočtěte: Převeďte 1,6 litrů na centimetry krychlové. Zpět
Výsledek: 1 600 cm3

6 a voda sahá do výšky 20 centimetrů.
Vypočtěte : Vypočtěte šířku akvária, ve kterém je 36 litrů vody, jestliže je dlouhé 60 centimetrů a voda sahá do výšky 20 centimetrů. Zpět Výsledek: 30 cm

7 Převeďte 3,5 hektolitrů na „kubíky“.
Vypočtěte : Převeďte 3,5 hektolitrů na „kubíky“. Zpět Výsledek: 0,35 m3

8 Převeďte 14,4 arů na metry čtverečné.
Vypočtěte : Převeďte 14,4 arů na metry čtverečné. Zpět Výsledek: 1 440 m2

9 Vypočtěte : Kovový odlitek má tvar kvádru s rozměry 8 decimetrů, 15 decimetrů a 15 centimetrů. 1 dm3 litiny má hmotnost 7250 gramů. Kolik kilogramů váží odlitek? Zpět Výsledek: 1 305 kg

10 Převeďte 0,05 km2 na metry čtvereční.
Vypočtěte: Převeďte 0,05 km2 na metry čtvereční. Zpět Výsledek: m2

11 Vypočtěte : Kolik barvy se spotřebuje na natření deseti nádrží tvaru krychle s hranou 1,2 metru, shora otevřené, pokud 1 kilogram barvy stačí na natření 8 m2 plochy? Nátěr se bude provádět zevnitř i z vnějšku. Zpět Výsledek: 18 kg

12 Jakou výměru v metrech čtverečných má půlhektarová zahrada?
Vypočtěte : Jakou výměru v metrech čtverečných má půlhektarová zahrada? Zpět Výsledek: 5 000 m2

13 Vypočtěte : Akvárium tvaru kvádru se čtvercovou podstavou obsahuje 48 litrů vody. Podstavná hrana má délku 40 centimetrů. Jak vysoké je akvárium, sahá-li voda 5 centimetrů pod jeho horní okraj?            Zpět Výsledek: 35 cm

14 83 plných sklenic Vypočtěte :
Kolik plných tří decilitrových sklenic je možné naplnit z dvaceti pětilitrového soudku kofoly? Zpět Výsledek: 83 plných sklenic

15 Vypočtěte : Vypočtěte povrch kvádru se čtvercovou podstavou s hranou 4 centimetry a výškou 2 decimetry. Zpět Výsledek: 352 cm2

16 Vypočtěte povrch kvádru s hranami
a = 6,5 cm, b = 4 cm, c = 8 cm. Povrch vyjádřete v dm2. Zpět Výsledek: 2,2 dm2

17 Vypočtěte objem kvádru o hranách
a = 6,5 cm, b = 4 cm, c = 8 cm. Objem vyjádřete v dm3. Zpět Výsledek: 0,208 dm3

18 Vypočtěte: Do jaké výšky sahá voda v bazénu tvaru kvádru s rozměry dna 25 metrů a 10 metrů, je-li v bazénu 3750 hektolitrů vody? Zpět Výsledek: 1,5 m

19 Čtyřmi auty. Zpět Vypočtěte :
Dělníci vykopali jámu tvaru krychle s hranou 2,5 metru. Kolika auty odvezou vykopanou zeminu, jestliže auto najednou naloží a odveze maximálně 4 m3 zeminy? Zpět Výsledek: Čtyřmi auty.

20 2 dm Vypočtěte : Objem kostky je stejný jako objem kvádru
s hranami dlouhými 8 decimetrů, 25 milimetrů a 4 decimetry. Jak dlouhá je hrana kostky? Zpět Výsledek: 2 dm

21 Vypočtěte : Kolik Kč zaplatíte za vymalování místnosti tvaru kvádru s délkou 4,5 metru, šířkou 2,5 metru a výškou 3 metry, jestliže za 1 m2 malby zaplatíte 45 Kč? Výsledek zaokrouhlete na celé stovky. Zpět Výsledek: 2 400 Kč

22 Vypočtěte : Vypočtěte objem kostky s hranou 9,6 dm. Výsledný objem vyjádřete v cm3. Zpět Výsledek: cm3

23 Vypočtěte : Vypočtěte povrch kostky s hranou 9,6 dm. Výsledný povrch vyjádřete v cm2. Zpět Výsledek: cm2

24 Převeďte 7,56 decilitrů na centimetry krychlové.
Vypočtěte: Převeďte 7,56 decilitrů na centimetry krychlové. Zpět Výsledek: 756 cm3

25 Vyjádřete 4,2 dm3 v hektolitrech.
Vypočtěte : Vyjádřete 4,2 dm3 v hektolitrech. Zpět Výsledek: 0,042 hl

26 Povrch krychle je 150 cm2. Určete její objem.
Vypočtěte : Povrch krychle je 150 cm2. Určete její objem. Zpět Výsledek: 125 cm3

27 Vypočtěte : Objem kvádru je cm3. Dvě jeho hrany měří 7 decimetrů a 25 centimetrů. Kolik decimetrů měří zbývající hrana? Zpět Výsledek: 3,5 dm

28 Vypočtěte : Zděný pilíř obdélníkového průřezu s rozměry 52 centimetrů a 7 decimetrů má výšku 3,25 m. Kolik cihel o rozměrech 25 x 10 x 5 centimetrů bude potřeba na jeho vyzdění? (zaokrouhli na desítky) Zpět Výsledek: 950 cihel

29 2,56 litrů Zpět Vypočtěte : Do zcela vodou zaplněného akvária dlouhého
5 decimetrů, širokého 35 centimetrů a vysokého 30 centimetrů bylo vloženo pět kostek o hraně 8 centimetrů. Kolik litrů vody z akvária vyteklo? Zpět Výsledek: 2,56 litrů

30 Vypočtěte : O kolik centimetrů stoupne hladina v akváriu dlouhém 5 decimetrů, širokém 4 decimetry a vysokém 3 decimetry, sahá-li voda v něm 15 centimetrů pod horní okraj a vložíme do něj kvádr o rozměrech 40 x 30 x 10 centimetrů tak, aby byl zcela ponořen? Zpět Výsledek: 6 cm

31 Vypočtěte : Jaký objem v litrech má krychle stejného objemu jako kvádr dlouhý 45 centimetrů, široký 32 centimetrů a vysoký 7 decimetrů? Zpět Výsledek: 100,8 litrů

32 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <


Stáhnout ppt "Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva:"

Podobné prezentace


Reklamy Google