Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.
Změny skupenství látek. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití.
Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obrázek č. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka číslo 1: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V2 a teplotu -10 °C. Porovnej objemy V1 a V2 pomocí znaků >, =, <. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. V V2 Správná odpověď: V1 < V2 Zpět

5 Otázka číslo 2: Lze vodu uvést do varu již při 94 °C? Pokud si myslíš, že ano, uveď jak. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Ano, při nižším tlaku než je normální atmosférický tlak (např. v horách, ve vyšších nadmořských výškách, pokusně ve vývěvě, apod.). Zpět

6 Měrná tepelná kapacita
Otázka číslo 3: V tabulkách vyhledej číselné hodnoty a jednotky uvedených veličin po dané dva prvky. Zapiš je do následující tabulky. V jakém skupenství je při teplotě 400 °C olovo a zinek? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Fyzikální veličina olovo zinek Měrná tepelná kapacita Teplota varu Teplota tání Správná odpověď: Olovo: c = 0,129 kJ/(kg °C); tv = 1740 °C; tt = 328 °C Zinek: c = 0,385 kJ/(kg °C); tv = 907 °C; tt = 420 °C Olovo je ve stavu kapalném, zinek pevném. Zpět

7 Otázka číslo 4: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). K písmenům napiš názvy naznačených změn skupenství. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A pevná látka kapalina plyn B C Správná odpověď: A: sublimace, B: tání, C: vypařování Zpět

8 Otázka číslo 5: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. Které dvě podmínky musí být splněny, aby voda dosáhla varu a dál se vařila při teplotě 100 °C? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Musí se vyskytovat v místě s normálním tlakem (teplota varu je 100 °C) a musí nadále přijímat skupenské teplo varu. Zpět

9 Otázka číslo 6: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V2 a teplotu -10 °C. Změní se hmotnost tělesa při tuhnutí? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět Nezmění. Platí zákon zachování hmotnosti.

10 Otázka číslo 7: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). Mění se při uvedených změnách skupenství vnitřní energie látek? Pokud ano, jak? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. pevná látka kapalina plyn A B C Správná odpověď: Zpět Vnitřní energie se zmenšuje.

11 Otázka číslo 8: Petr a Pavel nosí brýle. V zimě přišli současně do třídy. Jeden z nich ale již ve škole delší dobu pobýval a druhý právě do školy přišel z venku. Petrovy brýle se po vstupu do třídy zarosily, zatímco Pavlovi se brýle nezarosily. Který z chlapců přišel do třídy z venku? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Petr. Vzduch v okolí studených brýlí se ochladí tak, že vodní pára v něm obsažená se stane sytou a zkapalní. Zpět

12 Otázka číslo 9: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které voda odevzdala svému okolí při zmrznutí na led o teplotě 0 °C. Jaký je název tohoto tepla? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Skupenské teplo (tání) tuhnutí. m = 2 kg; lt = 334 kJ/kg; Lt = ? kJ Lt = lt . m Lt = 334 kJ/kg . 2 kg = 668 kJ Zpět

13 Otázka číslo 10: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. Jaké celkové teplo přijme během tohoto procesu voda? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 1 kg; lv = 2260 kJ/kg; c = 4,18 kJ/(kg °C) t = 40 °C; Q = ? kJ Q = c . m. t + lv . m Q = 4,18 kJ/(kg °C) . 1 kg . 40° C kJ/kg . 1 kg Q = 167, =2427,2 kJ Správná odpověď: Zpět

14 Otázka číslo 11: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které odevzdal led do okolí, když se ochladil z 0 °C na -10 °C. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 2 kg; c = 2,09 kJ/(kg °C); t = 10 °C; Q = ? kJ Q = c . m . t Q = 2,09 kJ/(kg °C) . 2 kg . 10 °C = 41,8 kJ Zpět

15 Otázka číslo 12: Roztaví se olověná kulička, ponoříme-li ji do roztaveného zinku? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Ano. Zinek má větší teplotu tání. Zpět

16 Otázka číslo 13: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). K písmenům napiš názvy naznačených změn skupenství. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. pevná látka kapalina plyn A B C A: desublimace, B: tuhnutí, C: kapalnění Správná odpověď: Zpět

17 Otázka číslo 14: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. V tabulce F12 vyhledej teplo, které přijme voda, jestliže se při varu při teplotě 100 °C přemění ve vodní páru. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět Jelikož jde o 1 kilogram vody, jedná se o měrné skupenské teplo varu vody, tj. lv = 2260 kJ/kg.

18 Otázka číslo 15: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). Které podmínky musí být splněny, aby se kapalina změnila v pevnou látku? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. pevná látka kapalina plyn A B C Správná odpověď: Zpět Kapalina musí mít teplotu tuhnutí a musí odevzdávat skupenské teplo.

19 Otázka číslo 16: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které se během celého děje uvolnilo do okolí. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 2 kg; lt = 334 kJ/kg; c = 2,09 kJ/(kg °C); t = 10 °C; Q = ? kJ Q = lt . m + c . m . t Q = 334 kJ/kg . 2 kg + 2,09 kJ/(kg °C) . 2 kg . 10 °C Q = ,8 = 709,8 kJ Zpět

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: <http://www.clker.com/clipart-blackboard.html>. Obrázek č. 1 – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kochendes_wasser02.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google