Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny skupenství látek. Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny skupenství látek. Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 Změny skupenství látek. Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1. Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). 6. Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat – návod pro použití.

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obrázek č. 1

4 Otázka číslo 1: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V 1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V 2 a teplotu -10 °C. Porovnej objemy V 1 a V 2 pomocí znaků >, =, <. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. V 1 < V 2 V 1 V 2

5 Otázka číslo 2: Lze vodu uvést do varu již při 94 °C? Pokud si myslíš, že ano, uveď jak. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano, při nižším tlaku než je normální atmosférický tlak (např. v horách, ve vyšších nadmořských výškách, pokusně ve vývěvě, apod.).

6 Otázka číslo 3: V tabulkách vyhledej číselné hodnoty a jednotky uvedených veličin po dané dva prvky. Zapiš je do následující tabulky. V jakém skupenství je při teplotě 400 °C olovo a zinek? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Olovo: c = 0,129 kJ/(kg °C); t v = 1740 °C; t t = 328 °C Zinek: c = 0,385 kJ/(kg °C); t v = 907 °C; t t = 420 °C Olovo je ve stavu kapalném, zinek pevném. Fyzikální veličinaolovozinek Měrná tepelná kapacita Teplota varu Teplota tání

7 Otázka číslo 4: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). K písmenům napiš názvy naznačených změn skupenství. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A: sublimace, B: tání, C: vypařování pevná látkakapalinaplyn A B C

8 Otázka číslo 5: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. Které dvě podmínky musí být splněny, aby voda dosáhla varu a dál se vařila při teplotě 100 °C? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Musí se vyskytovat v místě s normálním tlakem (teplota varu je 100 °C) a musí nadále přijímat skupenské teplo varu.

9 Otázka číslo 6: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V 1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V 2 a teplotu -10 °C. Změní se hmotnost tělesa při tuhnutí? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Nezmění. Platí zákon zachování hmotnosti.

10 Otázka číslo 7: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). Mění se při uvedených změnách skupenství vnitřní energie látek? Pokud ano, jak? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vnitřní energie se zmenšuje. pevná látkakapalinaplyn A B C

11 Otázka číslo 8: Petr a Pavel nosí brýle. V zimě přišli současně do třídy. Jeden z nich ale již ve škole delší dobu pobýval a druhý právě do školy přišel z venku. Petrovy brýle se po vstupu do třídy zarosily, zatímco Pavlovi se brýle nezarosily. Který z chlapců přišel do třídy z venku? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Petr. Vzduch v okolí studených brýlí se ochladí tak, že vodní pára v něm obsažená se stane sytou a zkapalní.

12 Otázka číslo 9: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V 1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V 2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které voda odevzdala svému okolí při zmrznutí na led o teplotě 0 °C. Jaký je název tohoto tepla? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Skupenské teplo (tání) tuhnutí. m = 2 kg; l t = 334 kJ/kg; L t = ? kJ L t = l t. m L t = 334 kJ/kg. 2 kg = 668 kJ

13 Otázka číslo 10: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. Jaké celkové teplo přijme během tohoto procesu voda? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 1 kg; l v = 2260 kJ/kg; c = 4,18 kJ/(kg °C)  t = 40 °C; Q = ? kJ Q = c. m.  t + l v. m Q = 4,18 kJ/(kg °C). 1 kg. 40° C + 2260 kJ/kg. 1 kg Q = 167,2 + 2260 =2427,2 kJ

14 Otázka číslo 11: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V 1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V 2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které odevzdal led do okolí, když se ochladil z 0 °C na -10 °C. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 2 kg; c = 2,09 kJ/(kg °C);  t = 10 °C; Q = ? kJ Q = c. m.  t Q = 2,09 kJ/(kg °C). 2 kg. 10 °C = 41,8 kJ

15 Otázka číslo 12: Roztaví se olověná kulička, ponoříme-li ji do roztaveného zinku? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano. Zinek má větší teplotu tání.

16 Otázka číslo 13: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). K písmenům napiš názvy naznačených změn skupenství. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A: desublimace, B: tuhnutí, C: kapalnění pevná látkakapalinaplyn A B C

17 Otázka číslo 14: Voda má hmotnost jeden kilogram a teplotu 60 °C. Voda je zahřáta na teplotu 100 °C, začne vřít a přemění se na páru téže teploty. V tabulce F12 vyhledej teplo, které přijme voda, jestliže se při varu při teplotě 100 °C přemění ve vodní páru. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Jelikož jde o 1 kilogram vody, jedná se o měrné skupenské teplo varu vody, tj. l v = 2260 kJ/kg.

18 Otázka číslo 15: Na obrázku je vyznačeno schéma změn skupenství látek (šipka značí změnu). Které podmínky musí být splněny, aby se kapalina změnila v pevnou látku? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Kapalina musí mít teplotu tuhnutí a musí odevzdávat skupenské teplo. pevná látkakapalinaplyn A B C

19 Otázka číslo 16: Voda má hmotnost 2 kg. Její počáteční teplota je 0 °C a objem má V 1. Voda zmrzla za normálního tlaku. Vzniklý led má objem V 2 a teplotu -10 °C. Urči teplo, které se během celého děje uvolnilo do okolí. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m = 2 kg; l t = 334 kJ/kg; c = 2,09 kJ/(kg °C);  t = 10 °C; Q = ? kJ Q = l t. m + c. m.  t Q = 334 kJ/kg. 2 kg + 2,09 kJ/(kg °C). 2 kg. 10 °C Q = 668 + 41,8 = 709,8 kJ

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit. 2010-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek č. 1 – [cit. 2010-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kochendes_wasser02.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Změny skupenství látek. Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google